Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Thông tin quảng cáo

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

28/06/2019 16:47

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

   1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai.

- Địa chỉ: Tổ 5, phường Nam Cường, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

   2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

- Địa chỉ: Tầng 3, Nhà Một cửa liên thông, đường CMT8, thị trân Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

   3. Tên tài sản, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá và bước giá quy định:

   3.1. Tên tài sản đấu giá và giá khởi điểm: Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với 38 lô đất tổng diện tích 5.689,7 m2 trên địa bàn huyện Bảo Thắng cụ thể như sau:

a. Vị trí số lượng đơn giá:

 + Khu hạ tầng chợ Phong Niên 19 lô tổng diện tích 3.000,8 m2. Giá đất các lô từ số 1 đến lô 16 có giá 1.500.000 đồng/m2, các lô từ 17 dến lô 19 có giá 2.000.000 đồng/m2 .

+ Khu hạ tầng chợ Trì Quang 12 lô, tổng diện tích 1.988,9 m2. Giấ đất 800.000  đồng/m2.

+ Đường nhánh 2, thôn Bắc Ngầm xã Xuân Quang 07 lô, tổng diện tích 700 m2.. Giấ đất 2000.000 đồng/m2.

b.  Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn -  Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

d.  Hình thức giao đất: Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất.

e.  Nguồn gốc thửa đất: Thuộc quỹ đất công do UBND huyện Bảo Thắng quản lý

g.  Quy hoạch sử dụng đất: Chấp hành nghiêm túc quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch, kiến trúc xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 3.2. Tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: Thực hiện theo Điểm a, Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 48/2017/TT-BTC, ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.

b. Tiền đặt trước: 18% giá khởi điểm của thửa đất đấu giá.

 (Chi tiết về sơ đồ và diện tích, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ của từng thửa đất tham khảo tại Hồ sơ đấu giá)

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 11/7/2019 đến ngày 12/7/2019, khách hàng liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai để được hướng dẫn, điện thoại 02143.824914.

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Từ ngày 28/6/2019 đến ngày 16/7/2019, trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai và Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

5. Thời gian, địa điểm nhận đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước và công bố giá:

- Thời gian nhận đăng ký tham gia đấu giá, hồ sơ gửi qua đường Bưu điện: Từ ngày 28/6/2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 18/7/2019 (tính theo dấu đến của Bưu điện).

- Địa điểm nhận hồ sơ của Bưu điện: Tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Tầng 3, Nhà Một cửa liên thông, đường CMT8, TT Phố Lu, huyện Bảo Thắng, Lào Cai.

- Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 16/7/2019 đến 16 giờ 30 phút  ngày 18/7/2019, nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai - Tài khoản số: 99999 601 9999 tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt  Chi nhánh Lào Cai (TT Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai).

- Thời gian, địa điểm công bố giá: Vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 19/7/2019 tại Hội trường tầng Tầng 3, Nhà Một cửa liên thông, đường CMT8, thị trân Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mình tham gia đấu giá.

7. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp gửi qua đường bưu điện;

-  Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ theo số điện thoại:

0214.3824. 914 - 0214.3822867

                                                                                     KT. GIÁM ĐỐC

                                                                                   PHÓ GIÁM ĐỐC

                                                                                        (Đã ký)

                                                                                      Trần Kiên

Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.