Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Thông tin quảng cáo

Thông báo bán đấu giá tài sản

05/05/2020 09:38

Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình thông báo bán đấu giá tài sản:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình (Địa chỉ: Số nhà 048, đường Quy Hóa, phường Kim Tân, TP. Lào Cai).

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Mường Khương (Địa chỉ: SN 293 đường Giải Phóng 11-11, TT. Mường Khương).

3.Tài sản: Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với 30  thửa đất  tại  thị trấn Mường Khương,  huyện  Mường Khương.  Mục đích sử dụng đất:  đất ở ; thời hạn sử dụng: lâu dài; chấp hành nghiêm túc quy hoạch sử dụng đất. Chi tiết như sau:

 a) Đường nội thị mới mở, thị trấn Mường Khương

- Tổng số 18 thửa đất (từ thửa số 17 đến thửa số 34) mỗi thửa có diện tích 97,5m2 đến 100,3 m2. Tổng diện tích 1.795,6 m2. (diện tích đã được đo đạc địa chính).

- Vị trí: Từ cầu Na Khuy đến sau trụ sở Công an huyện. 

-  Đơn giá khởi điểm đấu giá: 5.500.000 đồng/m2, Giá khởi điểm bình quân mỗi thửa đất: 536.250.000 đồng/ thửa – 551.650.000 đồng/ thửa.

b) Thửa  đất tại tổ dân phố Xóm Chợ, thị trấn Mường Khương (chợ cũ Mường Khương).

- Tổng số 01 thửa đất (từ thửa số 13). Diện tích: 120,1m2 (diện tích đã được đo đạc địa chính).

- Vị trí: Khu vực Chợ cũ Mường Khương.

- Đơn giá khởi điểm đấu giá: 3.500.000 đồng/m2, Giá khởi điểm thửa đất: 420.350.000 đồng/ thửa

c). Đường sau xí nghiệp nước đến BQL rừng phòng hộ

- Tổng số: 07 thửa (thửa số 2 đến thửa số 10), mỗi thửa có tổng diện tích tích 116,8 m2 đến 121,5 m2. Tổng diện tích 832 m2  (diện tích đã được đo đạc địa chính).

- Vị trí: Từ sau xí nghiệp nước đến Ban quản lý rừng phòng hộ.

 - Đơn giá khởi điểm đấu giá: 3.700.000 đồng/m2, Giá khởi điểm bình quân mỗi thửa đất: 432.160.000 đồng/ thửa - 449.550.000 đồng/ thửa.

 d). Các thửa đất thôn Nhân Giống

 - Tổng số: 04 thửa (thửa số 4,10,11,12), mỗi thửa có tổng diện tích  100m2. Tổng diện tích 400 m2 (diện tích đã được đo đạc địa chính).

 Vị trí: Từ hết thôn Sảng Chải đến thôn Nhân Giống.

 - Đơn giá khởi điểm đấu giá: 2.300.000 đồng/m2, giá khởi điểm bình quân mỗi thửa đất: 230.000.000 đồng/ thửa.

4. Tiền đặt trước và tiền hồ sơ tham gia đất đấu giá:

a. Tiền đặt trước:  Bằng 20% giá khởi điểm của thửa đất.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc ( từ ngày 26 - 28/5/2020, theo quy định tại Khoản 2, Điều 39, Luật đấu giá tài sản).

            Lưu ý: Trong trường hợp chuyển khoản, tiền đặt trước của khách hàng đăng ký tham gia đấu giá có trong tài khoản của Công ty trước 17h00' ngày 28/5/2020 mới được công nhận hợp lệ, đủ điều kiện tham gia đấu giá.

- Hoàn trả tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

b. Tiền hồ sơ:  200.000 đồng  -  500.000 đồng/ hồ sơ/ thửa đất.

5. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Theo quy định tại điều 38 Luật đấu giá tài sản và  đã đi xem tài sản, đã nộp tiền đặt trước theo quy định.

6. Hình thức, phương thức đấu giá và cách thức đăng ký:

a. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

b. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

 c. Cách thức đăng ký: Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của khách hàng được cho vào phong bì gửi qua đường Bưu điện đến Phòng Tài chính - Kế  hoạch  huyện Mường Khương (Địa chỉ: SN 293 đường Giải Phóng 11-11, thị trấn Mường Khương). Bằng hình thức chuyển phát nhanh hoặc thư bảo đảm.

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán  hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian: Từ ngày 08/5/2020 đến ngày 26/5/2020  (trong giờ hành chính).

  -  Địa điểm xem  tài sản: Tại trụ sở Công ty  đấu giá hợp danh Hòa Bình;  Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Mường Khương ;  UBND thị trấn Mường Khương và  thực địa các thửa đất đấu giá.

 - Địa điểm bán hồ sơ: Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình và Phòng Tài chính - Kế hoạch  huyện Mường Khương.

8.Thời hạn,  địa điểm nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

 a. Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Theo quy định tại khoản 2, Điều 38 Luật đấu giá tài sản, nhận đăng ký qua đường bưu điện, trước 17 giờ 00 phút 26/5/2020 (trong giờ hành chính).

   b. Địa điểm: Phòng Tài chính - Kế hoạch  huyện Mường Khương.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức công bố  giá:

  a. Thời gian:  01 ngày, bắt đầu từ  09 giờ 30 phút  ngày 29/5/2020.

   b. Địa điểm: Tại Hội trường  nhà văn hóa  thị trấn Mường Khương.          

    Cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ theo số ĐT: 0214 3.840.683 – 0214 388 1212 (trong giờ hành chính).

                                                                        GIÁM ĐỐC

                                                                           (Đã ký)

                                                                     Nguyễn Thị Hòa

Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.