Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Thông tin quảng cáo

Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất

27/05/2016 15:46

1. Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất, số lượng 46 thửa đất tại thị trấn Khánh Yên, xã Chiềng Ken, xã Văn Sơn và xã Làng Giàng thuộc huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

 - Mục đích sử dụng đất: Đất ở; Thời gian sử dụng đất: Lâu dài;

 - Nguồn gốc tài sản: Tài sản Nhà nước. Cụ thể như sau:

 a. Các thửa đất tại tuyến 25 thị trấn Khánh Yên: Số lượng 03 thửa

- Diện tích trung bình 80,8 m2 đến 88,25 m2.

 + Giá khởi điểm: Từ 2.500.000 đồng/m2 đến 5.800.000 đồng/m2.

b. Các thửa đất tại trung tâm (chợ cũ) xã Văn Sơn: Số lượng 08 thửa.

- Diện tích trung bình: Từ 127,0 m2 đến 173,4 m2/thửa đất

  + Giá khởi điểm: 1.600.000 đồng/m2 (Một triệu, sáu trăm nghìn đồng một mét vuông).

c. Các thửa đất tại trung tâm xã Chiềng Ken: Số lượng 25 thửa

- Diện tích trung bình: Từ 114,0 m2 đến 125,0 m2/thửa đất.

  + Giá khởi điểm: 2.000.000 đồng/m2 (Hai triệu đồng một mét vuông).

d. Các thửa đất tại trung tâm xã Làng Giàng: Số lượng 10 thửa

- Diện tích trung bình: Từ 224,0 m2 đến 292,0 m2/thửa đất.

 + Giá khởi điểm: 900.000 đồng/m2 (Chín trăm nghìn đồng một mét vuông).

(Chi tiết về diện tích và giá khởi điểm của từng thửa đất

tham khảo tại Hồ sơ đấu giá)

2. Đối với 46 thửa đất nêu trên được tổ chức đấu giá làm 02 đợt

 

a. Tổ chức bán đấu giá Đợt 01: Đấu giá 22 thửa đất

- Quyền sử dụng đất tại thị trấn Khánh Yên: Số lượng 03 thửa (Thửa số 117, thửa số 643, thửa đất giáp ranh nhà ông Tới);

- Quyền sử dụng đất tại xã Chiềng Ken: Số lượng 10 thửa (Từ thửa số 278 đến thửa số 286 và thửa số 289). 

- Quyền sử dụng đất tại xã Văn Sơn: Số lượng 04 thửa  (Từ thửa 266 đến thửa 269);

- Quyền sử dụng đất tại xã Làng Giàng: Số lượng 05 thửa (Thửa 448,449, 450, 451, 452).

+ Thời gian tham khảo hồ sơ và xem tài sản bán đấu giá: Kể từ ngày 26/5/2016 đến hết ngày 29/6/2016.

+ Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Ngày 30/6/2016 và 01/7/2016 (giờ hành chính).

+ Thời gian tổ chức bán đấu giá Đợt 1: Dự kiến trong 02 ngày

- Ngày 05/7/2016 (Thứ 3): Buổi sáng từ 09 giờ 00 phút, tổ chức bán đấu giá 10 thửa đất tại xã Chiềng Ken; Buổi chiều từ 14 giờ 00 phút, tổ chức bán đấu giá 03 thửa đất tại Thị trấn Khánh Yên.

- Ngày 06/7/2016 (Thứ 4): Buổi sáng từ 09 giờ 00 phút, tổ chức bán đấu giá 05 thửa đất tại xã Làng Giàng; Buổi chiều từ 14 giờ 00 phút, tổ chức bán đấu giá 04 thửa đất tại xã Văn Sơn.

b. Tổ chức bán đấu giá Đợt 02: Đấu giá 24 thửa đất

- Quyền sử dụng đất tại xã Chiềng Ken: Số lượng 15 thửa (Từ thửa 265 đến thửa 277 và thửa 287, thửa 288);

- Quyền sử dụng đất tại xã Văn Sơn: Số lượng 04 thửa (Thửa 270 đến 273);

- Quyền sử dụng đất tại xã Làng Giàng: Số lượng 05 thửa (Thửa 443,444, 445, 446, 447).

        + Thời gian tham khảo hồ sơ và xem tài sản bán đấu giá: Kể từ ngày 24/5/2016 đến hết ngày 10/7/2016.

        + Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Ngày 11/7/2016 và 12/7/2016 (giờ hành chính).

        + Thời gian tổ chức bán đấu giá Đợt 2: Dự kiến trong 02 ngày.

         - Ngày 14/7/2016 (Thứ 5): Buổi sáng từ 09 giờ 00 phút, tổ chức bán đấu giá 05 thửa đất tại xã Làng Giàng; Buổi chiều từ 14 giờ 00 phút, tổ chức bán đấu giá 04 thửa đất tại xã Văn Sơn;

         - Ngày 15/7/2016 (Thứ 6): Buổi sáng từ 09 giờ 00 phút, tổ chức bán đấu giá 15 thửa đất tại xã Chiềng Ken.

3. Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức bán đấu giá:

- Đối với 03 thửa đất tại thị trấn Khánh Yên: Tại Hội trường tầng 3 Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

- Đối với 25 thửa đất tại xã Chiềng Ken: Tại Hội trường UBND xã Chiềng Ken, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

- Đối với 08 thửa đất tại xã Văn Sơn: Tại Hội trường UBND xã Văn Sơn, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

- Đối với 10 thửa đất tại xã Làng Giàng: Tại Hội trường UBND xã Làng Giàng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ theo số điện thoại: 0203.824.914  -  0203.822.867 - 0203. 882.302

                                                                                                                                 GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                   (đã ký)

                                                                                                                             Phạm Ngọc Nghĩa

Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.