Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Thông tin quảng cáo

CÔNG TY XĂNG DẦU LÀO CAI THÔNG BÁO MỜI THẦU

29/08/2018 17:07

1. Bên mời thầu: Công ty xăng dầu Lào Cai

2. Tên công trình: Cải tạo nhà văn phòng Công ty xăng dầu Lào Cai

3. Tên gói thầu: Gói 3a: xây lắp chính:

4. Giá gói thầu: 2.025.681.631 đồng

5. Nguồn vốn: Vốn vay và vốn tự có của Công ty

6. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

7. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ

8. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: từ 9 giờ, ngày 28 tháng 8 năm 2018 đến trước 10 giờ, ngày 10 tháng 9 năm 2018.

9. Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: Công ty xăng dầu Lào Cai

- Địa chỉ: Số 495 đường Hoàng Liên, phường Kim Tân, TP.Lào Cai, Lào Cai, VN;

- Điện thoại: (0214) 3841 180                           Fax: (0214) 3686 626.

10. Giá bán 01 bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn)

11. Bảo đảm dự thầu: 60.000.000 VNĐ  (Sáu mươi triệu đồng chẵn)

- Hình thức bảo đảm: Bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh ngân hàng

12. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00, ngày 10 tháng 9 năm 2018.

13. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 30, ngày 10 tháng 9 năm 2018.

Kính mời các nhà thầu có nhu cầu và đủ năng lực tham gia dự thầu./.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Dương Tuấn Dũng

Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.