Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Thông tin quảng cáo

Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình thông báo bán đấu giá tài sản

30/12/2019 16:06

 1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình. Địa chỉ: Số nhà 098, đường Mường Than, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai. Địa chỉ: Trụ sở khối 10, đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai.

3. Tài sản: Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với 03 thửa đất tại phường Kim Tân, thành phố Lào Cai. Cụ thể:

- Vị trí: Tại  đường Ngô Quyền, phường Kim Tân, TP. Lào Cai. Số lượng là 03 thửa đất.

- Diện tích mỗi thửa: 120,9 - 235,5 m2; Đơn giá khởi điểm: 17-20 triệu đồng/m2; Mục đích sử dụng: Đất ở; Thời hạn sử dung: Lâu dài

4. Tiền đặt trước, tiền đặt cọc ký hợp đồng mua bán tài sản trên đất và tiền hồ sơ tham gia đấu giá.

a. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: Bằng 15% giá khởi điểm của thửa đất.

b. Tiền đặt cọc ký hợp đồng mua tài sản trên đất: Khi đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phải đặt cọc tiền mua tài sản trên đất là 300 triệu đồng/căn hộ.

c. Thời gian nộp tiền đặt trước và tiền đặt cọc ký hợp đồng mua tài sản trên đất: 3 ngày, ngày 06/01/2020 đến hết ngày 08/01/2020 (trong giờ hành chính).

Lưu ý: Tiền đặt trước và tiền đặt cọc ký hợp đồng mua tài sản trên đất của khách hàng đăng ký tham gia đấu giá có trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình và Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai trước 16 giờ 30 phút ngày 07/1/2020 mới được công nhận hợp lệ, đủ điều kiện tham gia đấu giá.

- Hoàn trả tiền đặt trước và tiền đặt cọc ký hợp đồng mua tài sản trên đất: Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

d. Tiền hồ sơ tham gia đất đấu giá: 500 nghìn đồng/hồ sơ/thửa đất.

6. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Theo quy định tại khoản1 Điều 38 và khoản 3 Điều 53, Luật Đấu giá tài sản; đã đi xem tài sản; đã nộp tiền đặt trước theo quy định.

7. Thời gian, địa điểm xem hiện trạng: Từ ngày 02/1/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 03/01/2020 tại vị trí các thửa đất.

8. Hình thức, phương thức đấu giá và cách thức đăng ký:

a. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

b. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

c. Cách thức đăng ký: Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của khách hàng được cho vào phong bì, gửi qua đường bưu điện đến Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai.

9. Thời gian, địa điểm xem hồ sơ tài sản, bán hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian: Từ ngày 30/12/2019 đến ngày 07/01/2020 (trong giờ hành chính)

b. Địa điểm xem  hồ sơ  tài sản: Tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình; Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai; UBND phường Kim Tân và  thực địa các thửa đất đấu giá.

c. Địa điểm bán hồ sơ: Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình.

10. Thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đến trước 16 giờ 30 phút ngày 07/01/2020, nhận đăng ký qua đường bưu điện (trong giờ hành chính).

b. Địa điểm: Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai (Địa chỉ: Trụ Sở Khối 10, đường Trần Hưng Đạo, P. Nam Cường, TP Lào Cai).

11. Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá:

a. Thời gian: 1 ngày, bắt đầu từ 8 giờ 30 phút, ngày 09/01/2020.

b. Địa điểm: Tại hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai (số 001 đường Trần Nhật Duật, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai - Nhà khách số 1 cũ).

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ theo số điện thoại: 0214 3.840.683 - 02143.843.727 và 02143.843.728 (trong giờ hành chính)

   GIÁM ĐỐC

      (Đã ký)

Nguyễn Thị Hòa

Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.