Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Thông tin quảng cáo

Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình thông báo bán đấu giá tài sản

06/12/2019 15:35

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình (Địa chỉ: Số nhà 098, đường Mường Than, phường Kim Tân, TP. Lào Cai).

  2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính- Kế hoạch  huyện Mường khương (Địa chỉ: SN 293 đường Giải phòng 11-11, thị trấn Mường Khương);

3.Tài sản: Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với  53  thửa đất tại thị trấn Mường Khương. Mục đích sử dụng đât:  Đất ở ; Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Chấp hành nghiêm túc quy hoạch sử dụng đất. Chi tiết như sau:

* Tại thị trấn Mường Khương; Số lượng: 44 thửa.

  a. Các thửa đất tại đường Bờ Hồ Na Đẩy.

          + Vị trí: Từ nhà Tuấn Hường đến hết đất nhà ông Dũng Lan. Số lượng: 2 thửa đất (Thửa số 15  và  thửa số 16); Diện tích mỗi thửa 100,0m2; Đơn giá khởi điểm:  7.800.000 đồng/m2.

         + Vị trí: Từ cầu Na Khuy đến giáp đất nhà ông Dũng Hương, thị trấn Mường Khương.  Số lượng: 18 thửa đất (từ thửa số 17 đến thửa số 34); Diện tích mỗi thửa từ  97,5m2 -  102,0m2; Đơn giá khởi điểm: 7.500.000 đồng/m2.

  b. Tại Đường sau xí nghiệp nước đến Ban quản lý rừng Phòng hộ, thị trấn Mường Khương.Số lượng: 09 thửa đất (từ thửa số 02; Thửa  số 04  đến thửa  số 06; Thửa số 08  đến thửa  số12); Diện tích mỗi thửa từ 113,3m2 – 121,5m2 ; Đơn giá khởi điểm: 4.100.000 đồng/m2.

  c. Thôn Nhân Giống : 07 thửa (Thủa số  04; Thửa số 05; Thửa số 7; Thửa số 10 đến thửa số 13); Diện tích mỗi thửa từ 100,0 m2; Đơn giá khởi điểm: 2.300.000 đồng/m2.

   d. Chợ cũ Mường Khương 08 thửa (Thửa số 13, thửa số 16 đến thửa số 19; Thửa số 21; Thửa số 23 và thửa số 25); Diện tích mỗi thửa từ 64,7 m2 – 137,1 m2 ; Đơn giá khởi điểm: 3.500.000 đồng/m2 - 4.200.000 đồng/m2.

 * Xã Tả Ngài Chồ: Tổng số 09 thửa đất (từ thửa số 02 đến thửa số 10) mỗi thửa có diện tích 112,4m2 đến 201,7 m2 .

  - Vị trí: Thôn Tà Lủ, xã Tả Ngài Chồ (Từ cổng trường Mầm non đến hết bưu điện văn hóa xã đường quốc lộ 4D Mường khương đi pha long).

  - Giá khởi điểm đấu giá:  2.600.000 đồng/m2.

 4. Tiền đặt trước và tiền hồ sơ tham gia đất đấu giá:

a. Tiền đặt trước:  Bằng 20 % giá khởi điểm của thửa đất.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc (Ngày 25/12 đến ngày 27/12/2019, theo quy định tại Khoản 2 Điều 39 Luật đấu giá tài sản).

            Lưu ý: Trong trường hợp chuyển khoản, tiền đặt trước của khách hàng đăng ký tham gia đấu giá có trong tài khoản của Công ty  trước 16h30' ngày 27/12/2019  mới được công nhận hợp lệ, đủ điều kiện tham gia đấu giá).

- Hoàn trả tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ  ngày kết thúc cuộc đấu giá.

b. Tiền hồ sơ:  200.000 đồng - 500.000 đồng/ hồ sơ/ thửa đất.

 5. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Theo quy định tại điều 38 Luật đấu giá tài sản và  đã đi xem tài sản, đã nộp tiền đặt trước theo quy định.

6. Hình thức, phương thức đấu giá và cách thức đăng ký:

a. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

b. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

 c. Cách thức đăng ký: Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của khách hàng được cho vào phong bì gửi qua đường Bưu điện đến  Phòng Tài chính - Kế  hoạch  huyện Mường khương (Địa chỉ: SN 293 đường Giải Phóng 11-11, thị trấn Mường Khương). Bằng hình thức chuyển phát nhanh hoặc thư bảo đảm.

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán  hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian: Từ ngày 10/12/2019 đến ngày 25/12/2019  (Trong giờ hành chính).

  - Địa điểm xem  tài sản: Tại trụ sở Công ty  đấu giá hợp danh Hòa Bình ( Số  098, dường Mường Than, P. Kim Tân, TP. Lào Cai);  Phòng Tài chính - Kế hoạch  huyện Mường Khương (Địa chỉ: SN 293 đường Giải Phóng 11-11, thị trấn Mường Khương;  UBND thị trấn Mường Khương và  thực địa các thửa đất đấu giá.

- Địa điểm bán hồ sơ: Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình (Số nhà 098, đường Mường Than, phường Kim Tân, TP. Lào Cai) và Phòng Tài chính- Kế hoạch  huyện Mường Khương (Địa chỉ: SN 293 đường Giải Phóng 11-11, thị trấn Mường Khương).

8.Thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

 a. Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Luật đấu giá tài sản, nhận đăng ký qua đường bưu điện, trước 16 giờ 30 phút 25/12/2019 (Trong giờ hành chính).

   b. Địa điểm: Phòng Tài chính - Kế Hoạch huyện Mường Khương (Địa chỉ: SN 293 đường Giải Phóng 11-11, thị trấn Mường Khương).

  9. Thời gian, địa điểm tổ chức công bố  giá:

  a. Thời gian:  01 ngày, bắt đầu từ  09 giờ 30 phút  ngày 28/12/2019.

   b. Địa điểm: Tại Hội trường nhà văn hóa thị trấn Mường Khương.           

    Cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ theo số ĐT: 0214 3.840.683 – 0214 388 1212 (Trong giờ hành chính).     

     GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 Nguyễn Thị Hòa                                                                                  

Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.