Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Thông tin quảng cáo

Chào hàng cạnh tranh

11/12/2015 09:09

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH11 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 qui định về việc đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 325/QĐ-CĐCĐ ngày 16/11/2015 của Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai về việc phê duyệt kết quả Chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm phần mềm quản lý đào tạo theo tín chỉ Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai năm 2015;

Căn cứ Báo cáo đánh giá Chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm phần mềm quản lý đào tạo theo tín chỉ Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai năm 2015 của Tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu,

Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Chào hàng cạnh tranh: Mua sắm phần mềm quản lý đào tạo theo tín chỉ Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai năm 2015 đến các nhà thầu, nội dung cụ thể như sau:

1. Thông tin nhà thầu trúng thầu:

a) Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH CMC Kinh Bắc

(Mã số doanh nghiệp số 0106219377do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/06/2013. Địa chỉ: Số nhà 25, Ngõ 299, Đường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội)  

b) Giá trúng thầu: 398.000.000 đồng (Ba trăm chín mươi tám đồng chẵn)

c) Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;

d) Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày.

2. Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt về lý do không được lựa chọn của từng nhà thầu:

a. Công ty Cổ phần sản xuất Phú Quang

 Không đạt về tiêu chí năng lực kinh nghiệm:

- Không có đăng ký mã số thuế với cơ quan quản lý thuế;

- Chi có báo cáo tài chính 01 năm gần nhất.

b. Công ty TNHH SUVIKO Việt Nam

Không đạt về tiêu chí năng lực kinh nghiệm:

- Không có đăng ký mã số thuế với cơ quan quản lý thuế;

- Không có báo cáo tài chính hai năm gần đây;

- Không có các hợp đồng tương tự đã thực hiện.

3. Kế hoạch hoàn thiện, ký kết/hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn:

- Thời gian hoàn thiện hợp đồng: Trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhà thầu trúng thầu nhận được thông báo này.

Địa điểm: Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai - Phố Châu Úy, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

- Thời gian ký kết hợp đồng: Sau khi hoàn thiện hợp đồng.

Địa điểm: Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai - Phố Châu Úy, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai trân trọng thông báo cho các nhà thầu được biết./.

Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.