Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Thành phố Lào Cai

Thành phố Lào Cai đổi mới công tác tư tưởng

20/02/2019 10:06

LCĐT - Thời gian qua, thành phố Lào Cai có những bước chuyển mạnh mẽ trong phát triển đô thị du lịch văn minh, thân thiện. Để thực hiện mục tiêu này, cùng với các nhiệm vụ, giải pháp khác, công tác tư tưởng trên địa bàn cũng không ngừng đổi mới và đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.

Các cấp ủy đảng, chính quyền thành phố Lào Cai đã thể hiện tác phong làm việc mới, chọn những việc trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đồng thời tổ chức kiểm tra, giám sát, rút kinh nghiệm kịp thời. Với vai trò nòng cốt trong thực hiện công tác tư tưởng, thời gian qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, tham mưu để Thành ủy triển khai nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nghiên cứu, quán triệt đường lối, quan điểm, nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 9/2018 tại điểm cầu thành phố Lào Cai.

Theo đồng chí Đặng Song Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Lào Cai, trước yêu cầu mới trong xu thế phát triển của tỉnh, thành phố luôn đòi hỏi công tác tuyên giáo phải tiếp tục được đổi mới, nâng cao tính chiến đấu, sắc bén theo hướng bám sát thực tiễn, bám sát đối tượng, có trọng tâm, trọng điểm. Trên cơ sở này, công tác tuyên giáo và đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của cấp ủy các cấp luôn thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, thường xuyên bám sát cơ sở, theo dõi, nắm chắc tình hình để tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng, xử lý kịp thời những tình huống nảy sinh.

Chủ động nắm thông tin ngay từ cơ sở, đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng, tuyên giáo của thành phố thường xuyên tham dự các buổi tiếp công dân của thành phố và buổi sinh hoạt chi bộ khu phố định kỳ hằng tháng, qua đó kịp thời tham mưu giải quyết những vấn đề bức xúc trong dư luận. Đội ngũ này cũng tích cực phối hợp với các ban, ngành, đơn vị thường xuyên nắm bắt và định kỳ báo cáo về tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn. Thành phố đang duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên cấp thành phố, các cán bộ của ban tuyên giáo đảng ủy 17 xã, phường và lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp cơ sở.

Để phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, thành phố tổ chức định kỳ hội nghị báo cáo viên để thông tin các vấn đề thời sự, những vấn đề nhân dân quan tâm, đồng thời cấp phát, sao gửi đầy đủ, kịp thời cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các tài liệu tuyên truyền phục vụ hoạt động tuyên truyền. Năm qua, hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội thành phố đã cung cấp hơn 100 tin giúp cấp ủy kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở những cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm và ngăn ngừa kịp thời.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền cũng được thực hiện tích cực, chủ động, sáng tạo với nhiều hình thức, phương pháp hiệu quả, huy động sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố, các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố. Trong năm 2018, thành phố đã tổ chức các buổi tuyên truyền cho hàng nghìn lượt cán bộ, đảng viên, người dân, tập trung vào các nội dung: Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai các nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; các nghị quyết của tỉnh, thành phố về phương hướng, nhiệm vụ trong năm và tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 21 ngày 23/5/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường lãnh đạo thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh”; cảnh giác với các thông tin, tuyên truyền đạo trái phép... Thành phố còn tập trung tuyên truyền 5 chương trình, 22 đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Nghị quyết số 06 của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về quản lý trật tự đô thị và xây dựng tuyến phố văn minh trên địa bàn thành phố Lào Cai, Kế hoạch số 82 của UBND thành phố về tổ chức triển khai một số nội dung trọng tâm về “Năm trật tự, văn minh đô thị”; phân loại xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn; xây dựng tuyến phố văn minh, xây dựng hình ảnh con người thành phố Lào Cai văn minh, lịch sự, thân thiện, kỷ cương, tuyến phố kiểu mẫu, thôn kiểu mẫu… Ban Tuyên giáo Thành ủy đã luôn chủ động tham mưu, định hướng thông tin và phối hợp thực hiện tuyên truyền thông qua Bản tin sinh hoạt chi bộ của Thành ủy, định kỳ phát hành hằng tháng...

Với sự chủ động, tích cực đổi mới trong công tác tư tưởng, định hướng dư luận nên thời gian qua, thành phố đã đạt được kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực, qua đó nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, tạo niềm tin của nhân dân và sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương.

Minh Ngọc - Thanh Mai
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.