Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Phóng sự

“Ðảng viên đi trước”

Bài cuối: Nêu gương gắn với học và làm theo Bác

15/07/2020 08:15

>>>Bài 1: Từ chuyện làm vườn rau…

>>>Bài 2: … đến thói quen giữ vệ sinh

>>>Bài 3: Lan tỏa nếp sống văn hóa

>>>Bài 4: Không thể nghèo mãi

LCĐT - Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong xây dựng đạo đức cho cán bộ, đảng viên luôn là vấn đề thời sự, cấp thiết, then chốt trong các giai đoạn cách mạng. Tổ chức đảng các cấp muốn trong sạch, vững mạnh, có khả năng lãnh đạo tốt cần có đội ngũ đảng viên đủ tâm, đủ tầm.

Tiếp nhận thủ tục hành chính tại UBND thị trấn Bắc Hà (Bắc Hà).

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Một trăm bài diễn thuyết hay, không bằng một tấm gương sống” để đề cao việc nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Kế thừa tư tưởng đó, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Đảng ta xác định: “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”. Đây là điểm mới của công tác xây dựng Đảng nhằm chống lại “sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong mỗi đảng viên. Trước yêu cầu của thực tiễn và căn cứ các quy định của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngày 26/3/2018, Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Quy định 28 về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lào Cai (sửa đổi, bổ sung Quy định 08 ngày 26/3/2016). Trong đó nêu rõ các yêu cầu cụ thể quy định về đạo đức, chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, đảng viên như: lý tưởng sống, trách nhiệm công dân, tính trung thực, “cần - kiệm - liêm - chính”, giản dị, khiêm tốn, tôn trọng pháp luật, đoàn kết...

Từ những yêu cầu về nâng cao vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, các đảng bộ, chi bộ trong toàn tỉnh đã ra sức thi đua, đổi mới phương thức lãnh đạo, đẩy mạnh việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ đức, đủ tài, đủ năng lực đảm đương nhiệm vụ. Tiêu biểu như Đảng bộ huyện Bảo Yên đã lãnh đạo Nhân dân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”, nhiều cơ quan, đơn vị tại huyện Bảo Yên đã căn cứ chuẩn mực chung để cụ thể hóa thành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp riêng, phù hợp với đặc thù từng lĩnh vực, từng ngành, đơn vị. Thực hiện lời dạy của Bác “muốn hướng dẫn Nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”, cán bộ, đảng viên huyện Bảo Yên luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, góp phần lan tỏa phong trào thi đua ở địa phương, thu hút sự tham gia của Nhân dân.

Tiêu biểu như lãnh đạo xã Xuân Thượng đã huy động được người dân đóng góp ngày công, làm mới 11 chiếc cầu kiên cố, mở mới và nâng cấp hơn 15 km đường, tạo nên mạng lưới giao thông thông suốt từ trung tâm xã đến các thôn, bản. Về cá nhân có ông Triệu Văn Tâm, Bí thư Chi bộ thôn Hòa, xã Cam Cọn hiến 400 m2 đất và ủng hộ 13 triệu đồng thuê máy ủi phục vụ việc san gạt mặt bằng xây dựng trường học. Đảng viên Tráng A Hòa, dân tộc Mông, Bí thư Chi bộ thôn Vành, xã Xuân Thượng huy động bà con tham gia làm đường nông thôn, thắp sáng điện vùng quê...

Sự gương mẫu, đi đầu của cán bộ, đảng viên đã lan tỏa trong Nhân dân, nổi bật là việc chung tay xây dựng nông thôn mới. Chỉ trong thời gian ngắn, hơn 17 km đường giao thông nông thôn ở Bảo Yên đã được bê tông hóa; 50 điểm trường mẫu giáo và nhiều nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng ở các thôn, bản được khởi công và hoàn thành; 4 tổ hợp tác chăn nuôi đại gia súc, sản xuất nông - lâm nghiệp, quản lý, khai thác các công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt được thành lập; gần 600 nhà vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi hộ gia đình được xây dựng, cải tạo; đã có 13 trẻ em mồ côi, khó khăn, tàn tật được các cơ quan, đơn vị nhận đỡ đầu với số tiền hỗ trợ 200.000 đồng/tháng.

Năm 2016, các cấp ủy đảng cơ bản hoàn thành việc chỉ đạo đăng ký nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo Hướng dẫn 19 ngày 31/12/2014 của Tỉnh ủy. Sau khi Tỉnh ủy ban hành Quy định 08 (nay là Quy định 28) với 7 nội dung nêu gương, hầu hết các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã ban hành văn bản chỉ đạo triển khai đăng ký theo yêu cầu mới, nhiều đảng bộ chủ động, sáng tạo trong việc hướng dẫn thực hiện đăng ký nêu gương. Cụ thể, Thành ủy Lào Cai chủ động xây dựng 4 mẫu đăng ký phù hợp với các đối tượng khác nhau; Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh hướng dẫn thực hiện 2 mẫu đăng ký...

Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định, hướng dẫn của Tỉnh ủy về học tập và làm theo Bác, huyện Bảo Thắng có 17.949 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đăng ký; thành phố Lào Cai có 24.818 lượt bản đăng ký; huyện Bát Xát có 12.901 lượt bản đăng ký; huyện Văn Bàn có 16.767 lượt bản đăng ký; huyện Si Ma Cai có 10.288 lượt bản cam kết…

Đối với một số yêu cầu mới của Trung ương gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”, “chú trọng làm theo bằng những việc làm thiết thực” đã được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh thực hiện bằng những việc làm cụ thể. Đó là việc thực hiện đăng ký nêu gương, kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện; đưa việc học và làm theo Bác vào chương trình hành động của các cấp ủy; gắn học tập và làm theo Bác với giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm tại địa phương, đơn vị; lựa chọn khâu đột phá trong học và làm theo Bác...

Ở cấp cơ sở, việc gương mẫu biểu hiện qua nhiều hình thức và mức độ khác nhau như nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; tăng cường đối thoại giữa cấp ủy đảng, chính quyền với người dân, doanh nghiệp; coi trọng tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân và cải cách hành chính. Điển hình như huyện Văn Bàn, nhờ sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên mà việc huy động người dân tham gia đóng góp hơn 133 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới và huy động được hơn 229 tỷ đồng thực hiện công tác giảm nghèo, xóa nhà tạm trở nên dễ dàng hơn. Hoặc huyện Bảo Thắng có 55/55 chi bộ, đảng bộ cơ sở đã xây dựng và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức và khái quát chuẩn mực đạo đức thành khẩu hiệu hành động, 98% cơ quan, đơn vị đã treo khẩu hiệu tại trụ sở, nơi làm việc để cán bộ, đảng viên học tập, rèn luyện. Thành phố Lào Cai có 100% cơ quan, đơn vị và các chi, đảng bộ cơ sở ban hành được chuẩn mực đạo đức; huyện Bát Xát có 100% chi bộ, đảng bộ quy định chuẩn mực đạo đức...

Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định của Tỉnh ủy về học tập và làm theo Bác, toàn tỉnh đã có 172.460 lượt bản đăng ký, cam kết nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức (chiếm 97,8% số cán bộ, đảng viên), trong đó cán bộ chủ chốt đăng ký 27.336 lượt bản. Những con số trên đã minh chứng việc xây dựng Đảng về tư tưởng và đạo đức chỉ thực sự đạt chất lượng, hiệu quả khi được những đảng viên có phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong làm việc đúng chuẩn mực để quần chúng soi vào và noi theo.

Thu Ngọc
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.