Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Phóng sự

Những bông hoa trong vườn Bác

Bài cuối: Lan tỏa trong cộng đồng

12/09/2019 07:55

Bài 1: Niềm vui được gặp Bác Hồ

Bài 2: Gặp người kể chuyện Bác Hồ

Bài 3: Người “thư ký” của lịch sử đảng bộ địa phương

LCĐT - 512 mô hình mới được ghi danh, 2.117 tập thể và 5.612 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Đó mới chỉ là những con số thống kê hữu hình nhìn thấy được sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Còn rất nhiều những bông hoa đẹp, những việc làm tích cực, những công việc thầm lặng mà cao cả, đầy tính nhân văn khó có thể thống kê, đánh giá một cách đầy đủ. 

Việc học Bác đã trở thành phong trào thường xuyên, liên tục ở mỗi địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Từ Chỉ thị đến tinh thần học Bác

Trở lại với câu chuyện về ông Hoàng Tiến Xiêm (xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn), thầy giáo Trần An Ninh (huyện Sa Pa), ông Nguyễn Trung Thành (xã Long Khánh, huyện Bảo Yên), họ đại diện cho hàng trăm, hàng nghìn điển hình về tinh thần học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ trên địa bàn tỉnh suốt những năm qua. Họ cũng là những cán bộ, đảng viên gương mẫu của các chi bộ, đảng bộ địa phương trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, từ những “bông hoa đẹp” ấy được nhân lên thành “vườn hoa” rực rỡ.

Để cụ thể hóa Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Quy định 28-QĐ/TU ngày 26/3/2018 của Tỉnh ủy Lào Cai về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lào Cai, các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh đều có kế hoạch, hướng dẫn thực hiện; thêm vào đó là những đợt sinh hoạt chính trị, học tập, quán triệt những nội của Chỉ thị 05 và các chuyên đề học Bác hằng năm đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động và người dân tại các hội nghị, cuộc họp, sinh hoạt chi bộ, khu dân cư hoặc qua các phương tiện thông tin đại chúng…

Qua các năm, tỉnh đều triển khai những chuyên đề cụ thể để việc học Bác đi vào nền nếp, đạt hiệu quả rõ nét. Năm 2016 học tập chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; năm 2017 là chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; năm 2018 là chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và năm 2019 là chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tạo sức lan tỏa trong cộng đồng

Từ các chuyên đề học Bác, áp dụng vào tình hình thực tế, mỗi địa phương lại chọn những nội dung cụ thể để thực hiện. Bà Vũ Thị Kim Tuyết, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bát Xát cho biết: “Để tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác, Huyện ủy Bát Xát đã lựa chọn nội dung tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm, tăng cường tổ chức tiếp xúc, đối thoại với nhân dân; hằng năm chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể triển khai đăng ký xây dựng mô hình, điển hình tập thể, cá nhân học tập và làm theo Bác trên các lĩnh vực”. Trong 3 năm thực hiện, huyện Bát Xát có 224 mô hình điển hình là cá nhân, tập thể học tập và làm theo Bác. Đây thực sự là những hạt nhân có sức lan tỏa sâu rộng, tạo nên những hiệu ứng tốt đẹp trong cộng đồng.

Thấm nhuần các nghị quyết, chuyên đề, mỗi cán bộ, đảng viên đều đăng ký nêu gương, xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện học tập và làm theo Bác. Không hô hào theo kiểu khẩu hiệu chung chung, mỗi bản đăng ký đều được lượng hóa theo công việc hằng tuần, hằng tháng. Bản đăng ký là căn cứ để cá nhân tự đánh giá bản thân và cũng là cơ sở để các cơ quan, đơn vị đánh giá cán bộ hằng năm. Với những đảng viên sinh hoạt tại khu dân cư, đảng viên nông thôn, việc đăng ký học Bác được thực hiện trực tiếp tại các buổi sinh hoạt chi bộ bằng những việc làm cụ thể trong cuộc sống hằng ngày. Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, toàn tỉnh đã có 163.691 bản đăng ký, cam kết nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, trong đó, cán bộ chủ chốt là 54.534 bản.

Từ các nội dung đăng ký này, hằng tháng, trong sinh hoạt chi bộ, mỗi cán bộ, đảng viên sẽ báo cáo kết quả thực hiện; chi bộ tham gia góp ý kiến và đánh giá, phân loại đảng viên. Những cá nhân, tập thể thực hiện tốt sẽ được nêu gương, biểu dương; những cá nhân, tập thể thực hiện chưa tốt sẽ được rút kinh nghiệm, hướng dẫn thực hiện tốt hơn. Căn cứ vào kế hoạch, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đều xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát toàn khóa (2015 - 2020) và cụ thể qua từng năm, trong đó đề ra mục tiêu kiểm tra toàn diện và giám sát chuyên đề về học tập và làm theo Bác. Việc đăng ký và kết quả thực hiện nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là một trong những tiêu chuẩn, nội dung quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Tuổi trẻ Lào Cai ra sức thi đua, học tập, góp sức trẻ phát triển cộng đồng.

Nhân lên “vườn hoa đẹp”

Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05–CT/TW của Bộ Chính trị, hầu hết các cơ quan, đơn vị, đoàn thể trên địa bàn toàn tỉnh đã xây dựng được chuẩn mực đạo đức, khái quát thành khẩu hiệu ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, treo ở nơi dễ quan sát, có tính trực quan cao để cán bộ đảng viên học tập, rèn luyện. Phương châm xây dựng chuẩn mực đạo đức là “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”.

Với số lượng 22.944 lượt cán bộ, đảng viên đăng ký thi đua học Bác và trong thực hiện có nhiều đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, thành phố Lào Cai được đánh giá là một trong những địa phương dẫn đầu toàn tỉnh trong thực hiện chỉ thị, quy định, kế hoạch của Trung ương cũng như của tỉnh về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Mai Đình Định, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Lào Cai khẳng định: “Đây là việc làm thường xuyên của các tập thể, cá nhân và đạt được những kết quả tích cực, tạo niềm tin, sự chuyển biến tốt trong xã hội, nổi bật là lề lối, tác phong công tác và thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên được nâng lên; nhiều vấn đề bức xúc của người dân đã được các cơ quan có thẩm quyền quan tâm, giải quyết”.

Ở những bộ phận thường xuyên tiếp xúc với người dân, là “cầu nối” giúp truyền tải các ý kiến của nhân dân đến với cấp có thẩm quyền, thành phố Lào Cai đưa ra những mô hình giám sát hai chiều vừa để đo mức độ hài lòng của người dân vừa để đánh giá chuẩn mực của cán bộ, đảng viên, từ đó, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo trong công việc của đội ngũ. Nhiều cá nhân, tập thể thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác gắn với việc thực hiện chuyên môn được giao.

Điển hình như Chi bộ Khu dân cư số 2 thuộc Đảng bộ phường Bình Minh đã tuyên truyền, vận động đến cán bộ, đảng viên, nhân dân và doanh nghiệp, xã hội hóa kinh phí và ngày công lao động với tổng kinh phí đầu tư trên 2 tỷ đồng với 3 hạng mục (Nhà văn hóa diện tích 250 m2; khu tiểu công viên; sân bóng đá nhân tạo); mô hình “Đàn trâu từ thiện”, “Quỹ tiết kiệm Học tập và làm theo Bác” của Hội Chữ thập đỏ thành phố; “Ngôi nhà tiết kiệm 1.000 đồng” tiết kiệm để chia sẻ yêu thương của Thành đoàn Lào Cai... Năm 2018, Đảng bộ thành phố Lào Cai đã có 3 tập thể, 7 cá nhân tiêu biểu được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng; 81 tập thể, cá nhân tiêu biểu được Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng về học tập và làm theo Bác. Thành ủy lựa chọn và giới thiệu 40 mô hình, cách làm hay trong học tập và làm theo Bác để Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giới thiệu về Trung ương.

Trong những năm qua, đảng bộ, chính quyền, cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh thấm nhuần, thấu hiểu những lời Bác dạy, không chỉ xem đó là tài sản, mà còn là động lực, là ngọn đuốc soi đường cho địa phương phát triển. Bằng nhiều hình thức, cách làm sáng tạo, tư tưởng và những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được Đảng bộ tỉnh tuyên truyền, phổ biến đến mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; sáng tạo lồng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và ý nghĩa, tạo ra những chuyển biến lớn về nhận thức trong xã hội, làm nền tảng cho sự phát triển đột phá của tỉnh trong tương lai.

Tuấn Ngọc – Tô Dung
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.