Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Pháp luật

Xung quanh việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho các cơ sở kinh doanh

25/09/2018 08:08

LCĐT - Thời gian gần đây, cơ quan chức năng yêu cầu các cơ sở kinh doanh có điều kiện phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp. Tuy nhiên, nhiều người dân chưa hiểu rõ về Phiếu lý lịch tư pháp, lý do vì sao phải có và làm thế nào để được cấp phiếu này.

Để giải đáp những thắc mắc đó, phóng viên Báo Lào Cai đã phỏng vấn ông Nguyễn Văn Lợi, Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

PV: Ông cho biết Phiếu lý lịch tư pháp là gì, được cấp cho những đối tượng nào và với mục đích gì?

Ông Nguyễn Văn Lợi: Khoản 4 Điều 2 Luật Lý lịch tư pháp năm 2009 quy định: “Lý lịch tư pháp là phiếu do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp, có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án tích; bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tòa án tuyên bố phá sản”.

Theo Điều 7 Luật Lý lịch tư pháp năm 2009 quy định các đối tượng có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp:

1. Công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của mình.  

2. Cơ quan tiến hành tố tụng có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử.

Mẫu Phiếu lý lịch tư pháp cấp cho công dân và hộ kinh doanh.

3. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.
Việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp với mục đích để công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam biết về tình trạng của mình có hay không có án tích; bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tòa án tuyên bố phá sản.

Người bị kết án yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để xác nhận không có án tích nếu đủ điều kiện quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 70 Bộ Luật hình sự năm 2015 quy định về đương nhiên xóa án tích, nhằm hoàn thiện hồ sơ bổ nhiệm, tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định; cấp chứng chỉ hành nghề; đăng ký nuôi con nuôi; đăng ký kinh doanh ngành nghề có điều kiện; xuất khẩu lao động; định cư ở nước ngoài…
Còn với cơ quan tiến hành tố tụng thì phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử.

Với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thì phục vụ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

PV: Vậy việc phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp có phải là quy định bắt buộc không, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Lợi: Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định rõ: Hồ sơ cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự áp dụng chung đối với các ngành, nghề, ngoài một số giấy tờ theo quy định còn có các giấy tờ quy định tại Khoản 4 Điều 19, gồm: Bản khai lý lịch (mẫu số 02 tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này) kèm theo Phiếu lý lịch tư pháp hoặc bản khai nhân sự (mẫu số 02b tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này) của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh.

Như vậy, Phiếu lý lịch tư pháp là một thành phần trong hồ sơ cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

PV: Vậy người dân, các cơ sở kinh doanh sẽ phải thực hiện các bước như thế nào để được cấp Phiếu lý lịch tư pháp? Mức kinh phí xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp được quy định ra sao, thưa ông?
Ông Nguyễn Văn Lợi: Các bước để người dân thực hiện yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư phápđược quy định như sau:

Trường hợp công dân yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1, thủ tục được quy định tại Điều 45 Luật Lý lịch tư pháp. Người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp nộp tờ khai yêu cầu cấp phiếu kèm theo các giấy tờ, như: Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp; bản sao sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Công dân Việt Nam nộp tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại sở tư pháp nơi thường trú; trường hợp không có nơi thường trú thì nộp tại sở tư pháp nơi tạm trú; trường hợp cư trú ở nước ngoài thì nộp tại sở tư pháp nơi cư trú trước khi xuất cảnh; người nước ngoài cư trú tại Việt Nam nộp tại sở tư pháp nơi cư trú; trường hợp đã rời Việt Nam thì nộp tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia.

Cá nhân có thể ủy quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật; trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người được cấp phiếu thì không cần văn bản ủy quyền.

Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 cho cá nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 45 của luật này; trường hợp cá nhân yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 thì không được ủy quyền cho người khác làm thủ tục cấp phiếu.

Hiện nay, tỉnh Lào Cai đã thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến.

Khi yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp, công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú ở trong nước, công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài và người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam được quyền lựa chọn 1 trong 4 cách thức sau đây: Nộp hồ sơ yêu cầu và nhận Phiếu lý lịch tư pháp trực tiếp tại sở tư pháp; gửi hồ sơ yêu cầu và nhận Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính; nộp hồ sơ yêu cầu trực tiếp tại sở tư pháp và nhận Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính; gửi hồ sơ yêu cầu qua dịch vụ bưu chính và nhận Phiếu lý lịch tư pháp tại sở tư pháp.

Thông tư số 244/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp là 200.000đồng/lần/người.

Sinh viên, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ (gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng), con (con đẻ, con nuôi), người có công nuôi dưỡng liệt sỹ nộp phí 100.000 đồng/lần/người.

Các trường hợp được miễn phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp gồm: Trẻ em theo quy định tại Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; người cao tuổi theo quy định tại Luật Người cao tuổi; người khuyết tật theo quy định tại Luật Người khuyết tật; người thuộc hộ nghèo theo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020; người cư trú tại các xã đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu theo quy định của pháp luật.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!  

Đức Toàn (thực hiện)
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.