Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Nông thôn mới

Phong Niên phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2017

27/10/2017 09:54

Sau hơn 6 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới, xã Phong Niên huyện Bảo Thắng đã huy động mọi nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, góp phần làm thay đổi diện mạo bộ mặt nông thôn và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân tại địa phương. Đến nay, xã Phong Niên đã hoàn thành 9/19 tiêu chí nông thôn mới và phấn đấu được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017.

Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài nên phải xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội ổn định, bền vững. Vì vậy, ngoài sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, xã Phong Niên đã huy động tốt sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, khơi dậy nguồn lực trong nhân dân; phát huy tối đa quy chế dân chủ trong xây dựng nông thôn mới, công khai, minh bạch các nguồn lực để người dân tự làm, tự quyết định, tự kiểm tra, giám sát. Từ năm 2010 đến nay, xã đã huy động được hàng chục tỷ đồng từ các nguồn vốn để tham gia thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới; nhân dân tích cực hiến đất và ngày công lao động để mở rộng, kiên cố hóa các tuyến đường giao thông nông thôn.

Lãnh đạo tỉnh, huyện cùng nhân dân đổ bê tông đường giao thông thôn Phìn Giàng.

Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Thơm, thôn Tân Phong 2 chia sẻ về sự đồng tâm, góp sức của người dân trong thôn, cùng với việc tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, xã còn chú trọng công tác đào tạo nghề, vận động nông dân chuyển đổi mùa vụ, cây trồng, đưa các giống mới cho năng suất cao, chất lượng tốt và triển khai ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm tăng năng suất, nâng cao thu nhập cho người dân.
Với nỗ lực triển khai thực hiện đó, đến nay, xã Phong Niên đã hoàn thành 9/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đó là: Tiêu chí số 01 về quy hoạch; Tiêu chí số 3 về thủy lợi, tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới tiêu và tiêu nước chủ động đạt từ 80% trở lên; Tiêu chí số 8 về thông tin truyền thông, xã đã có dịch vụ viễn thông, internet, hệ thống loa truyền thanh đến các thôn, ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành quản lý; Tiêu chí số 12 về lao động việc làm, tỷ lệ người có việc làm/dân số trong độ tuổi lao động có khả năng lao động trên 90%; Tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất, xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững, có hợp tác xã chăn nuôi tại thôn Cốc Sâm 3; Tiêu chí số 14 về Giáo dục, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, xáo mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, THCS…; Tiêu chí số 15 về Y tế, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 85%, xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế năm 2014; Tiêu chí số 16 về Văn hóa, tỷ lệ thôn bản đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định trên 70%; Tiêu chí số 19 về quốc phòng, an ninh, xã đạt chuẩn an ninh trật tự, an toàn xã hội. Để thực hiện hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của xã năm 2017, Phong Niên cần thực hiện hoàn thành 10 tiêu chí còn lại, gồm: Tiêu chí số 2 về Giao thông, hiện nay toàn xã có 92,5 km trong đó đường bê tông là 46,5 km, đường cấp phối là 12,4 đã được bê tông 44,15 km, còn 33,6 km đường đất. Đường trục xã, liên xã đã được bê tông là 44,15 km, cấp phối được 9,3 km, nhu cầu cần đầu tư bê tông là 15,85 km, hiện nay xã đã đang thi công 02 tuyến Phìn Giàng, Làng Có, đường Cốc Sâm 4 đã làm mặt bằng, đang tiến hành họp dân lấy ý kiến..., Tiêu chí số 4 về Điện, hiện nay trên địa bàn xã có 09 trạm biến áp nhưng cần nâng cấp để đạt chuẩn là 03 trạm biến áp, Tiêu chí số 5 Trường học, Tiêu chí số 6 về Cơ sở vật chất văn hóa; Tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, hiện đang hoàn thiện hồ sơ giải phóng mặt bằng chợ trung tâm; Tiêu chí số 9 về Nhà ở dân cư, đáng phấn khởi là trên địa bàn xã có 1.902 ngôi nhà, đến nay đã có 1.838 ngôi nhà đạt chuẩn, đạt 96,6% và 64 ngôi nhà tạm, Ban chỉ đạo xã phối hợp với các cơ quan, ban ngành của huyện được phân công giúp đỡ các thôn tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân chỉnh trang nhà cửa và xóa 64 nhà tạm dự kiến thực hiện hoàn thành trong quý II và quý III năm 2017; Tiêu chí số 10 về Thu nhập, năm 2016 thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã là 19,95 triệu đồng/người/năm. Phấn đấu đến hết năm 2017 đạt 26 triệu đồng/người/năm; Tiêu chí số 11 về Hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo năm 2016 của xã là 26,8%, xã phấn đấu đến hết năm 2017 giảm 270 hộ nghèo để giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 11,88%, xã đã tiến hành lập kế hoạch và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng thôn trong công tác xóa đói, giảm nghèo đồng thời chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể của xã xuống thôn tìm hiểu nguyên nhân và lên kế hoạch giúp đỡ. Theo đó trong quý I năm 2017 toàn xã đã giảm được 63/270 hộ nghèo, đạt 23,33% kế hoạch giao; Tiêu chí số 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm, phấn đấu chất thải rắn và nước thải khu dân cư, cơ sở sản xuất kinh doanh tập trung được thu gom, xử lý theo quy định. Tỷ lệ nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh đảm bảo 3 sạch... đang được tỉnh, huyện tập trung nguồn lực đầu tư để hoàn thành; Tiêu chí số 18 về Hệ thống tổ chức chính trị và tiếp cận pháp luật.

Nói về những chuyển biến trong phát triển kinh tế của địa phương, ông Vương Văn Tiến thôn Cốc Xâm 2 - một trong những hộ thoát nghèo vươn lên làm giàu cho hay: Xác định giao thông nông thôn là tiêu chí quan trọng, đầu tư cho giao thông tạo “cú hích” cho xã phát triển về mọi mặt, xã Phong Niên đang tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà nước để xây dựng giao thông nông thôn. Đồng thời, xã cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu và tích cực chung tay, góp sức, đóng góp ngày công lao động, hiến đất xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn.
Đối với tiêu chí giao thông kế hoạch thực hiện năm 2017 là 27,45 km, trong đó đường trục xã, liên xã 15,85 km, đường trục thôn 10,6 km, xã đã phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan rà soát thống nhất nhu cầu đầu tư để hoàn thành tiêu chí ở mức tối thiểu, trong quý I năm 2017 đã cứng hóa được 0,46km đường trục xã, liên xã. Bên cạnh đó các tiêu chí còn lại cũng được xã triển khai tích cực để đảm bảo về đích nông thôn mới năm 2017 theo đúng lộ trình đề ra.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Ngô Văn Phúc – Bí thư Đảng ủy xã Phong Niên cho biết mục tiêu phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2017 của xã: Từ nay đến cuối năm 2017, xã Phong Niên sẽ đặt quyết tâm hoàn thành nốt các tiêu chí còn lại. Để sớm hoàn thành được mục tiêu và các tiêu chí còn lại, cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xã đã xác định rõ việc làm cụ thể và lộ trình thực hiện cho từng tiêu chí; nỗ lực phát huy sức mạnh tổng hợp, triển khai các chương trình, tạo mọi điều kiện để thu hút đầu tư; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tăng tỷ trọng nông nghiệp, dịch vụ thương mại. Tuy nhiên, với mục tiêu hoàn thành 19/19 tiêu chí trong năm 2017 thì Phong Niên vẫn còn nhiều việc phải làm. Bên cạnh sự nỗ lực của địa phương thì rất cần sự quan tâm đầu tư của các cấp, các ngành, bởi những tiêu chí còn lại cần phải có nguồn kinh phí đầu tư lớn...

Con đường đến đích xã đạt chuẩn nông thôn mới của Phong Niên không còn xa. Tin tưởng rằng, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự hỗ trợ tích cực của các cấp, các ngành, Phong Niên sẽ phấn đấu “về đích” trong thời gian sớm nhất.

Theo laocai.gov
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.