Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Nông thôn mới

Đảng bộ huyện Bát Xát: Ưu tiên chương trình xây dựng nông thôn mới

12/05/2012 07:47

Trong quý I/2012, Đảng bộ và nhân dân huyện Bát Xát luôn phát huy tốt truyền thống đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nghị quyết đề ra. Kinh tế, xã hội trong huyện tiếp tục ổn định, phát triển; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh - quốc phòng đảm bảo; đời sống của các tầng lớp nhân dân từng bước cải thiện. Công cuộc xoá đói, giảm nghèo, xoá nhà tạm, xây dựng nông thôn mới đã có bước chuyển biến ở từng thôn, bản trên địa bàn...

Một góc thị trấn Bát Xát.                                                                    Ảnh: Đ.H

Vấn đề nông, lâm nghiệp vẫn được quan tâm hàng đầu, như phát triển vùng cây trồng sản xuất hàng hóa, đưa các loại cây trồng mới vào sản xuất ở một số xã phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng: Trồng cây đao ở Bản Xèo, cây Actiso ở Pa Cheo… Tổng diện tích gieo trồng, chăn nuôi của toàn huyện đều đạt kế hoạch đề ra, tăng so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trong quý I đạt trên 62,1 tỷ đồng; các loại sản phẩm hàng hóa sản xuất ổn định. Công tác triển khai thực hiện theo các chương trình, dự án trên địa bàn đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra; tổng thu ngân sách Nhà nước trong thời gian qua đạt 219 tỷ đồng trong đó, thu thuế xuất, nhập khẩu đạt 98,2 tỷ đồng; thu nội địa đạt 121 tỷ đồng…

Công tác triển khai xây dựng nông mới được cả hệ thống chính trị vào cuộc, huyện xác định là chương trình khung cho tất cả các chương trình. Công tác triển khai trên địa bàn đã có nhiều sáng tạo, đặc biệt trong tuyên truyền, tác động đến suy nghĩ và hành động của người dân trong xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế như: Chất lượng tăng trưởng kinh tế của huyện còn thiếu tính bền vững; sản xuất nông, lâm nghiệp phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên và một số chỉ tiêu đạt thấp. Đặc biệt, việc triển khai xây dựng Làng văn hoá tiêu biểu gắn với xây dựng nông thôn mới ở một số xã còn chậm; một số chương trình, dự án triển khai chậm tiến độ; tình hình an ninh trật tự vẫn còn những vụ việc phức tạp xảy ra. Trình độ của đội ngũ cán bộ cơ sở tuy đã được nâng lên, song năng lực điều hành của một số cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở còn yếu kém, nhất là vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ thôn, bản. Vai trò của các tổ chức đoàn thể, đặc biệt ở cơ sở còn nhiều yếu kém, chưa phát huy được vai trò trong tập hợp quần chúng…

Đồng chí Bùi Hữu Lợi, Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Bát Xát khẳng định: Trong quý II/2012, để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, Đảng bộ huyện sẽ tranh thủ các điều kiện thuận lợi, phát huy nội lực triển khai tốt những nhiệm vụ trọng tâm. Trong lĩnh vực an ninh trật tự cần quản lý chắc các vấn đề xã hội, tránh để phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương, xảy ra tuyên truyền đạo trái phép và trật tự an toàn giao thông. Trong công tác xây dựng nông thôn mới, huyện tiếp tục đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền. Các xã cần ưu tiên thực hiện các nhóm tiêu chí, đặc biệt là các xã phải hoàn thành trong năm 2015 đẩy mạnh hơn nữa việc hoàn thiện các tiêu chí…

Đức Tiến
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.