Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Nông thôn mới

Chương trình xây dựng nông thôn mới: Phấn đấu về đích đúng hẹn

03/06/2013 09:50

Chương trình xây dựng nông thôn mới trên phạm vi 144 xã khu vực nông thôn của tỉnh đã triển khai thực hiện được hơn 2 năm. Mục tiêu của chương trình là giai đoạn 2011 - 2015 có 36 xã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

 

                 Đường giao thông thuận lợi tạo điều kiện cho kinh tế địa phương phát triển.

Những kết quả đáng ghi nhận

Để hoàn thành mục tiêu Chương trình xây dựng nông thôn mới, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phân công cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh quản lý, giúp đỡ 144 xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015. Tỉnh đã lựa chọn 5 nội dung trọng tâm cần tập trung chỉ đạo và đầu tư, đó là chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, phát triển sản xuất hàng hóa, tăng thu nhập cho nhân dân; phát triển giao thông nông thôn; phát triển hệ thống giáo dục mầm non; cải tạo vệ sinh môi trường nông thôn; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. Đồng thời, phát động 3 phong trào thi đua chuyên đề gắn với xây dựng nông thôn mới năm 2013, đó là: Làm đường giao thông nông thôn; phát triển và bảo vệ rừng; cải tạo vệ sinh môi trường nông thôn.

Hiện nay, các tiêu chí giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất trường học, văn hóa, nhà ở dân cư được các xã triển khai tốt. Trong 2 năm qua, toàn tỉnh đã rải nhựa được 110 km đường đến trung tâm 11 xã, nâng số xã có đường nhựa đến trung tâm là 112 xã. Các địa phương đã đổ bê tông được 489 km đường liên thôn, đường trục thôn. Đến hết năm 2012, toàn tỉnh đã có 3 xã đạt tiêu chí giao thông, năm 2013 dự kiến sẽ có thêm 7 xã đạt tiêu chí này. Tiêu chí thủy lợi được hưởng lợi do lồng ghép nhiều chương trình, nên đang đạt tiến độ nhanh, toàn tỉnh đã có 117 xã đạt tiêu chí thủy lợi, đến hết năm 2013 sẽ có thêm 3 xã hoàn thành tiêu chí này, vượt 10% so với mục tiêu đề án.

Các tiêu chí thuộc nhóm kinh tế và tổ chức sản xuất, bao gồm thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo, cơ cấu lao động, hình thức tổ chức sản xuất được các địa phương cho là khó thực hiện nhất nhưng đều đã có những giải pháp cụ thể thực hiện. Mục tiêu của giai đoạn 2011 - 2015 sẽ có 39 xã hoàn thành tiêu chí thu nhập, 52 xã hoàn thành tiêu chí hộ nghèo, 36 xã hoàn thành tiêu chí cơ cấu lao động. Các tiêu chí khác như giáo dục, văn hóa, xã hội và môi trường đều đã được các xã tập trung chỉ đạo quyết liệt. Đến thời điểm này đã có 45 xã hoàn thành tiêu chí về giáo dục, 50 xã hoàn thành tiêu chí về y tế.

Riêng tiêu chí về môi trường, từ khi triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới vẫn luôn là vấn đề nan giải, nhất là ở các xã vùng cao, vùng dân tộc thiểu số vì trình độ dân trí ở khu vực này còn hạn chế… hiện chỉ có 6 xã hoàn thành tiêu chí về môi trường.

Kết quả thực hiện 5 nội dung trọng tâm của Đề án xây dựng nông thôn mới cũng đang cho thấy những chuyển biến tích cực ở khu vực nông thôn. Chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất hàng hóa được duy trì. Tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp đạt 5,7%; giá trị sản xuất trên một đơn vị canh tác năm 2012 đạt 39 triệu đồng/ha, bằng 102% so với mục tiêu. Trong 2 năm qua, toàn tỉnh đã trồng mới được 1.840 ha rừng. Các xã đã tập trung giải phóng mặt bằng để xây dựng được 524 phòng học cho học sinh mẫu giáo, trong đó có 172 điểm trường đã hoàn thiện đưa vào sử dụng. Đối với chương trình vệ sinh môi trường, trong 2 năm đã xây dựng được 15 nghìn nhà vệ sinh, trên 16 nghìn chuồng nuôi, nhốt gia súc…

 Nhiều công trình phục vụ dân sinh được đầu tư xây dựng mới.

Kịp thời tháo gỡ khó khăn

Mặc dù đạt được kết quả khả quan nhưng theo Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh, quá trình thực hiện vẫn bộc lộ nhiều khó khăn, vướng mắc cần phải tiếp tục khắc phục. Nông thôn trong tỉnh chủ yếu là miền núi, địa hình phức tạp, dân cư sống không tập trung, nên suất đầu tư cho các công trình hạ tầng cao hơn so với địa phương khác. Bên cạnh đó, nguồn thu ngân sách địa phương còn hạn chế, việc huy động nguồn vốn trong nhân dân để thực hiện đề án có nhiều khó khăn, một số doanh nghiệp không muốn đầu tư vào vùng nông thôn. Ngoài ra, người dân thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm sản xuất, nên việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm.

Đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho rằng: Dù còn có những khó khăn, nhưng tỉnh quyết tâm hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới ở 36 xã, giai đoạn 2011 - 2015. Trong thời gian tới, các cấp, các ngành, các địa phương cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu rõ và cùng nhau góp công, góp của thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra. Tập trung xây dựng hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng giao thông, trường học, môi trường nông thôn; ưu tiên nguồn lực để thực hiện các tiêu chí đạt thấp như cơ sở vật chất trường học, công trình văn hóa, nhà ở dân cư, hộ nghèo, y tế và môi trường. Đồng thời, cần nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục chỉ đạo và thực hiện tốt 5 nội dung trọng tâm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 và 3 phong trào thi đua chuyên đề năm 2013.

Quang Trung
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.