Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Nông thôn mới

Bát Xát nỗ lực xây dựng thôn kiểu mẫu

16/09/2018 09:55

LCĐT - Xác định vai trò quan trọng của việc xây dựng thôn nông thôn mới, thôn kiểu mẫu trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, huyện Bát Xát đã gắn việc xây dựng thôn kiểu mẫu với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới.

Cùng với đó, huyện lấy việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới làm động lực cho phong trào xây dựng thôn nông thôn mới, thôn kiểu mẫu, tạo sức lan tỏa rộng khắp trong nhân dân. Từ đó, người dân tích cực hiến đất, đóng góp ngày công lao động để làm đường giao thông nông thôn, tu sửa nhà văn hóa, chỉnh trang nhà ở, giữ gìn vệ sinh môi trường; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; thi đua sản xuất, kinh doanh, tích cực tham gia ý kiến xây dựng hương ước, quy ước bản, làng.

Người dân thôn Làng Pẳn 2, xã Quang Kim lát gạch sân nhà văn hóa.

Qua 2 năm thực hiện xây dựng thôn kiểu mẫu, đến nay, Bát Xát đã có 7 thôn đạt chuẩn thôn kiểu mẫu, đa phần các tiêu chí được duy trì và nâng cao. Các thôn được công nhận đạt chuẩn đã tạo được sự phát triển và khác biệt so với mặt bằng chung, thể hiện ở tính tự chủ và ý thức của người dân từng bước được nâng cao; thu nhập bình quân đầu người ở các thôn đạt chuẩn thôn kiểu mẫu cao hơn so với bình quân chung của huyện khoảng 13,21 triệu đồng, đối với thôn nông thôn mới cao hơn 9 triệu đồng. Tại các thôn đạt chuẩn đều xây dựng được mô hình phát triển sản xuất thu hút nhiều hộ cùng tham gia, một số mô hình đã thu được hiệu quả tích cực, như mô hình nuôi thủy sản tại thôn Làng Kim 1, mô hình trồng rau sạch tại thôn Làng Pẳn 1 - xã Quang Kim; mô hình lúa giống tại thôn Tân Hồng - xã Bản Qua, thôn An San - xã Cốc San.

Công tác giảm nghèo được thực hiện nhanh và bền vững, tỷ lệ hộ nghèo của các thôn kiểu mẫu chỉ ở mức 1,4%; một số thôn không còn hộ nghèo như thôn Làng Kim 1, Làng Pẳn 1, Tân Hồng. Công tác chỉnh trang nhà ở, xây dựng các công trình phụ trợ được người dân chú trọng thực hiện. Các thôn được công nhận đạt thôn kiểu mẫu đều không còn nhà tạm, tỷ lệ hộ xây dựng và sử dụng các công trình vệ sinh đạt ở mức cao. Môi trường nông thôn sạch, đẹp; an ninh trật tự được giữ vững...

Từ những kết quả đạt được, huyện Bát Xát phấn đấu đến năm 2020, các xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới mỗi xã tối thiểu có 30% số thôn đạt thôn kiểu mẫu. Để đạt được mục tiêu này, huyện đã và đang tập trung nhiều giải pháp và tổ chức thực hiện đồng bộ, nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm khơi dậy ý thức tự giác và vai trò chủ thể của người dân. Đồng thời, chỉ đạo cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể ở địa phương vào cuộc quyết liệt, huy động tối đa nguồn lực; vận dụng phương pháp và cách làm linh hoạt; xây dựng khung kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể để hiện thực hóa mục tiêu đã đặt ra.

Đức Tiến
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.