Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Nông thôn mới

Bảo Yên: Tích cực tuyên truyền xây dựng nông thôn mới

24/11/2012 08:56

Trong quá trình triển khai thực hiện chương trình, Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) huyện Bảo Yên luôn đặt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động làm chuyển biến nhận thức, hành động của nhân dân lên hàng đầu.

Thông qua tuyên truyền đã huy động sức dân tham gia xây dựng nông thôn mới.   Ảnh: Ngọc Minh

Nghị quyết 03-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã nêu rõ, các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở tập trung tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; xác định xây dựng NTM là sự nghiệp của dân, do dân, vì dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng... Từ đó đề cao ý thức trách nhiệm, thống nhất về nhận thức và hành động, huy động mọi nguồn lực xây dựng NTM.

Trong thời gian qua, các cấp, các ngành, đoàn thể đã nỗ lực bám sát các nội dung Nghị quyết 03, Đề án xây dựng NTM của huyện để tuyên truyền. Nhận thức về xây dựng NTM  đã dần "thấm" vào các tầng lớp nhân dân. Ban Tuyên giáo đã tham mưu cho Huyện ủy ban hành kế hoạch tuyên truyền xây dựng NTM, nội dung tuyên truyền nêu rõ về mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng và yêu cầu cấp thiết của việc xây dựng NTM; những thuận lợi và khó khăn; vai trò chủ thể của người dân; những điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước, xây dựng NTM.

Cấp uỷ, chính quyền các cấp đã tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng NTM. Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM, Ban Thi đua khen thưởng huyện, các tổ chức chính trị xã hội đã tổ chức lễ phát động phong trào "Chung sức xây dựng NTM" tại các xã. Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM huyện đã phân công 103 cán bộ lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể của huyện phụ trách 287 thôn, bản trong toàn huyện. Các cơ quan trên địa bàn huyện tùy theo nhiệm vụ, chức năng cũng đã tiến hành những công việc cụ thể. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện có nhiều tin, bài với nội dung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, đa dạng, góp phần thiết thực nâng cao tư tưởng, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa xây dựng NTM. Ban Chỉ huy Quân sự huyện phát động phong trào thi đua "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới" và triển khai lực lượng bộ đội, dân quân giúp đỡ nhân dân tham gia làm đường giao thông, sửa chữa công trình thủy lợi, trường học... Hội Phụ nữ triển khai mô hình "nhà sạch, vườn đẹp", gắn với phong trào "5 không, 3 sạch"…

Thông qua các hoạt động tuyên truyền của các ban, ngành, đoàn thể đã góp phần nâng cao nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về xây dựng NTM. Ông Lò Đình Tuyến (xã Vĩnh Yên), người đã tự nguyện hiến 3.190m2 đất làm mặt bằng xây dựng trường học là một trong những điển hình đóng góp xây dựng NTM trên địa bàn huyện Bảo Yên. Ông Tuyến cho biết: Cũng như bao hộ dân khác trong bản, khi có chủ trương xây dựng NTM, chúng tôi rất phấn khởi, mọi người đều đồng thuận góp công sức, hiến đất để phục vụ mở đường làng, ngõ xóm, xây dựng trường học.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền về xây dựng NTM trên địa bàn huyện vẫn còn những hạn chế nhất định. Nội dung tuyên truyền chưa sâu, chưa cụ thể ở từng giai đoạn, do đó nhiều nơi nhân dân chưa đồng thuận cao trong việc góp tiền của, công sức, đất đai phục vụ cho xây dựng hạ tầng. Ngay trong nhận thức của một số lãnh đạo xã vẫn cho rằng việc xây dựng NTM là một dự án được thực hiện từ nguồn ngân sách cấp trên. Bên cạnh đó, một số cấp ủy, chính quyền từ xã đến thôn, bản còn lúng túng, chưa có các giải pháp cụ thể khi thực hiện các tiêu chí tại địa phương. Việc lựa chọn địa điểm để xây dựng các công trình, như trường học, nhà văn hoá còn chưa khảo sát kỹ, chưa xem xét hết các yếu tố khách quan, nên khi bắt tay vào thực hiện đã gặp khó khăn.

Thực hiện chương trình xây dựng NTM, vấn đề đặt ra là phát huy được vai trò chủ thể của người dân, khắc phục những hạn chế trên, thời gian tới, Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM huyện Bảo Yên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu và tích cực tham gia./.

Phạm Anh Tuấn
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.