Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Nông thôn mới

Bảo Yên quyết tâm xây dựng nông thôn mới

23/04/2012 09:06

Triển khai chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, bên cạnh những thuận lợi, Bảo Yên gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn, nguồn thu ngân sách địa phương còn hạn chế, trong khi nhu cầu về nguồn lực thực hiện chương trình rất lớn; hiện trạng hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn còn thấp so với yêu cầu các tiêu chí trong Bộ tiêu chí Quốc gia. Bảo Yên có 13 dân tộc anh em với trên 73% là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, nên nhận thức còn hạn chế; tâm lý trông chờ ỷ lại của một số người dân còn nặng nề; năng lực của một số cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu…

 
Đưa điện lưới quốc gia về nông thôn.    Ảnh: Viết Vinh

Vượt lên những khó khăn, cán bộ, nhân dân trong huyện nỗ lực xây dựng nông thôn mới theo những mục tiêu của Đảng bộ đã đề ra. Để tháo gỡ khó khăn, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã bàn, thảo luận để tìm ra những giải pháp đồng bộ từ lãnh đạo, chỉ đạo đến tổ chức thực hiện. Cùng với triển khai xây dựng nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới và những kết quả đã đạt được, Bảo Yên đã kiện toàn Ban chỉ đạo các cấp, ban quản lý xã, ban phát triển thôn đảm bảo đủ năng lực tổ chức thực hiện; thành lập Tổ điều phối để tham mưu giúp ban chỉ đạo huyện; phân công các thành viên ban chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị giúp xã và 103 đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị của huyện phụ trách các thôn, bản. Xây dựng Quy chế hoạt động, tăng cường sự phối hợp với các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh được phân công giúp đỡ các xã của huyện.

Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, đầu năm 2012, Ban chỉ đạo huyện đã tổ chức hội nghị triển khai công tác phối hợp giữa lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh được phân công giúp các xã với thành viên ban chỉ đạo huyện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của huyện được phân công giúp đỡ các thôn và ban chỉ đạo, ban quản lý các xã xây dựng nông thôn mới. Ngay sau hội nghị, các cấp, các ngành phối hợp triển khai tích cực, xuống khảo sát tình hình thực tế từng thôn, bản, tổ chức tuyên truyền, vận động, tổng hợp các ý kiến tham gia đóng góp của người dân, giúp xã rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, xây dựng kế hoạch, tổng hợp danh mục đầu tư hạ tầng, xác định rõ quy mô, khối lượng, phân kỳ đầu tư, triển khai các nội dung xây dựng nông thôn mới năm 2012 và giai đoạn tiếp theo.

Để huy động được sức mạnh của cả cộng đồng và hệ thống chính trị, công tác tuyên truyền, vận động luôn được xác định phải đi trước một bước và quyết định sự thành công. Ban chỉ đạo huyện đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, làm rõ nhiệm vụ cụ thể của từng ngành, từng lĩnh vực, từng mục tiêu, qua đó nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa và trách nhiệm chung sức xây dựng nông thôn mới của cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức kinh tế và toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ban Tuyên giáo Huyện uỷ biên soạn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, chỉ đạo, định hướng hoạt động tuyên truyền của các ngành trong khối tuyên truyền, các tổ chức đoàn thể, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên cấp huyện và cơ sở, đặc biệt là ban tuyên vận xã, tổ tuyên vận thôn, bản của 3 xã điểm: Nghĩa Đô, Yên Sơn, Việt Tiến. Huyện đoàn đã tổ chức lễ ra quân phát động phong trào "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới" bằng việc làm cụ thể nhằm phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên, tiến hành tu sửa 2,5 km đường giao thông liên thôn tại xã Nghĩa Đô. Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã và nhân dân đã ra quân tu sửa, chỉnh trang và làm mới sân bê tông rộng gần 200m2 tại Trường THCS Long Phúc.

Một trong những mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng trong chương trình xây dựng nông thôn mới là đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Ban chỉ đạo huyện đã tăng cường chỉ đạo các ngành, các xã tích cực triển khai thực hiện đề án chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp hàng hoá, triển khai dự án xây dựng thương hiệu trâu Bảo Yên, dự án sản xuất lúa hàng hoá chất lượng cao,... đồng thời triển khai thực hiện kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất (chương trình 135) hỗ trợ hơn 3.000 hộ nghèo với tổng kinh phí 3,7 tỷ đồng. Ưu tiên tập trung xây dựng hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, xây dựng cơ sở trường học, nâng cao điều kiện học tập cho con em đồng bào vùng cao, vùng xa, bảo vệ tốt môi trường nông thôn và cải thiện điều kiện sống của nhân dân.

Công tác đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức, năng lực quản lý điều hành của đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới cũng được quan tâm. Huyện đã cử cán bộ tham gia tổ giúp việc, trưởng ban chỉ đạo, ban quản lý cấp xã tham gia các lớp tập huấn do tỉnh tổ chức và sẽ tiếp tục cử đi tập huấn 100% thành viên ban phát triển thôn theo chương trình khung đào tạo của Bộ Nông nghiệp & PTNT và các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh về thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Tạo động lực thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới, Ban chỉ đạo huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động sâu rộng các phong trào thi đua: Phòng Nông nghiệp & PTNT với phong trào thi đua "Phát triển sản xuất nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp hàng hoá, chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong sản xuất nông, lâm nghiệp"; Phòng Giáo dục - Đào tạo với phong trào thi đua "Xây dựng cơ sở vật chất trường học mầm non, nhà bán trú cho học sinh, nhà ở giáo viên"; Ủy ban MTTQ huyện, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân với phong trào thi đua "Cải tạo vệ sinh môi trường nông thôn, cải tạo vườn, ao, chuồng"; Phòng Kinh tế - Hạ tầng với phong trào thi đua "Làm đường giao thông nông thôn"; Công an huyện với phong trào thi đua "Đảm bảo giữ vững an ninh trật tự và an toàn xã hội, ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội khu vực nông thôn"... Qua tổ chức thực hiện sẽ phát hiện kịp thời để biểu dương, khen thưởng, động viên tập thể, cá nhân và các gia đình có thành tích xuất sắc.

Với những giải pháp chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình, cùng sự đồng tình ủng hộ của nhân dân các dân tộc trong huyện là động lực, bước khởi đầu quan trọng, mở đường thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, tạo diện mạo mới cho vùng nông thôn Bảo Yên.

Trần Đình Khải
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.