Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Nông thôn mới

Bảo Thắng phấn đấu năm 2020 đạt huyện nông thôn mới

10/06/2019 07:42

LCĐT - Theo kế hoạch, năm 2020, Bảo Thắng sẽ là huyện đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới. Để đạt được mục tiêu này, huyện Bảo Thắng còn rất nhiều việc phải làm. Nhằm có cái nhìn cụ thể về quá trình triển khai cũng như thách thức trong việc thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới, phóng viên Báo Lào Cai đã phỏng vấn ông Trần Minh Sáng, Chủ tịch UBND huyện Bảo Thắng.

Phóng viên: Trước hết, xin ông đánh giá kết quả triển khai xây dựng huyện nông thôn mới đến thời điểm này?

Ông Trần Minh Sáng: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đã được các ngành, các xã vào cuộc với quyết tâm cao để hoàn thành mục tiêu năm 2019 đề ra. Đến nay, huyện có 6/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 50% mục tiêu đề án; tổng số tiêu chí nông thôn mới hoàn thành là 195 tiêu chí; số tiêu chí đạt chuẩn bình quân/xã là 16,26 tiêu chí. Đến nay, huyện đã xây dựng thành công 22 mô hình “Thôn kiểu mẫu”, 13 mô hình “Thôn nông thôn mới”. Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2019, huyện phấn đấu có thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Bản Phiệt, Bản Cầm, Gia Phú, Trì Quang, Thái Niên), nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 11/12 xã, đạt 91,66% mục tiêu đề án; nâng tổng số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới lên 224 tiêu chí; số tiêu chí đạt chuẩn trung bình/xã lên 18,66 tiêu chí. Huyện chỉ đạo các xã xây dựng thành công 20 mô hình “Thôn kiểu mẫu”, 18 mô hình “Thôn nông thôn mới”. Đối với việc xây dựng huyện nông thôn mới, đến nay huyện có 3/9 tiêu chí đạt chuẩn, bao gồm: Thủy lợi, điện, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới. Năm 2019, huyện phấn đấu hoàn thành thêm 3 tiêu chí huyện nông thôn mới là quy hoạch, sản xuất, an ninh - trật tự xã hội.

Đường giao thông nông thôn xã Phú Nhuận được kiên cố hóa.

Phóng viên: Những khó khăn, thách thức trong quá trình triển khai xây dựng huyện nông thôn mới là gì, thưa ông?

Ông Trần Minh Sáng: Là huyện đầu tiên trên địa bàn được tỉnh chọn điểm để xây dựng huyện nông thôn mới, bên cạnh những thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện còn nhiều khó khăn, thách thức. Đó là quy mô, khối lượng thực hiện xây dựng huyện nông thôn mới rất lớn và phải thực hiện trong thời gian dài, trong khi nguồn lực của Nhà nước có hạn nên chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu xây dựng của huyện. Đời sống của một bộ phận người dân, nhất là các thôn vùng cao, vùng xa còn khó khăn nên việc xã hội hóa đóng góp kinh phí còn hạn chế. Sự vào cuộc của ban chỉ đạo cấp xã, ban phát triển thôn và người dân ở một số nơi chưa thực sự quyết liệt. Vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn còn gặp nhiều thách thức...

Phát triển kinh tế nói chung và sản xuất nông - lâm nghiệp nói riêng chưa thực sự bền vững, chuyển dịch cơ cấu sản xuất trong nông nghiệp còn chậm. Các hình thức tổ chức sản xuất đã được hình thành song chưa thực sự phát huy được hiệu quả, chưa có sự liên kết chặt chẽ giữa sản xuất với tiêu thụ sản phẩm bền vững. Kết cấu hạ tầng nông thôn đã được đầu tư nâng cấp song chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu về xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao, thu nhập của người dân, đặc biệt là người dân nông thôn còn thấp.

Phóng viên: Nguồn lực đầu tư xây dựng huyện nông thôn mới là một trong những vấn đề đặt ra với địa phương, thưa ông?

Ông Trần Minh Sáng: Để Bảo Thắng trở thành huyện nông thôn mới cần nguồn vốn đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh quản lý là 602,5 tỷ đồng; vốn ngành điện quản lý là 80,4 tỷ đồng; ngân sách huyện, xã và huy động cộng đồng thực hiện là 741,5 tỷ đồng. Ngoài nguồn lực của tỉnh đầu tư xây dựng huyện nông thôn mới thì việc huy động các nguồn lực tại chỗ của địa phương gặp rất nhiều khó khăn.

Để đạt được mục tiêu đến năm 2020, Bảo Thắng trở thành huyện nông thôn mới, huyện sẽ huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với các giải pháp đồng bộ, đặc biệt là huy động tối đa các nguồn lực tại địa phương. Do đó, UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát quỹ đất để xây dựng phương án khai thác nguồn thu từ đất, tái đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ cho xây dựng huyện nông thôn mới. Nghiên cứu, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh về các cơ chế, chính sách đặc thù để huy động nguồn lực phục vụ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Đẩy mạnh kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng trên địa bàn; rà soát, tăng cường các giải pháp để tăng các khoản thu nội địa, phấn đấu số thu vượt 10% theo kế hoạch tỉnh giao để đầu tư, xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các công trình hạ tầng trên địa bàn. Phát động phong trào “Chung tay xây dựng nông thôn mới” từ huyện đến cơ sở nhằm huy động tối đa nguồn lực để xây dựng nông thôn mới.

Phóng viên: Để trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2020, trong thời gian tới, huyện Bảo Thắng cần phải làm gì?

Ông Trần Minh Sáng: Để trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2020, huyện Bảo Thắng cần tập trung đầu tư cho 5 xã: Bản Phiệt, Bản Cầm, Trì Quang, Gia Phú, Phố Lu để đạt chuẩn nông thôn mới và tập trung nguồn lực thực hiện 9 tiêu chí huyện nông thôn mới với các giải pháp cụ thể như: Phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới từ huyện đến cơ sở nhằm huy động tối đa nguồn lực, đồng thời lồng ghép các nguồn vốn (ngân sách, vốn vay tín dụng, huy động của doanh nghiệp và xã hội, đóng góp của nhân dân) để thực hiện chương trình. Giao chỉ tiêu, kế hoạch cho các xã, hoàn thành từng tiêu chí cụ thể, đặc biệt đối với các tiêu chí do xã, thôn và người dân phải thực hiện. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới; từng bước củng cố đội ngũ cán bộ chuyên trách cấp huyện, bán chuyên trách cấp xã để thực hiện tốt công tác tham mưu cho ban chỉ đạo huyện, xã.

Ngoài ra, huyện chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách của Trung ương, của tỉnh về thực hiện xây dựng nông thôn mới, đồng thời triển khai, thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện giai đoạn 2016 - 2020 đã đề ra. Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể, hiệu quả theo lộ trình. Mặc dù còn nhiều thách thức, nhưng Bảo Thắng sẽ nỗ lực, phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2020.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông!

Thanh Nam (Thực hiện)
          

Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.