Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Kinh tế

Kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống ngành nông nghiệp Việt Nam (14/11/1945 - 14/11/2017)

Xây dựng nền nông nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, bền vững

14/11/2017 09:28

LCĐT -  Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của tỉnh, sự nỗ lực của ngành nông nghiệp Lào Cai, sự vào cuộc của các ngành liên quan, địa phương, doanh nghiệp và người dân, sản xuất nông nghiệp của tỉnh đang có nhiều khởi sắc, từng bước nâng cao giá trị thu nhập cho nông dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT thăm mô hình trồng ngô ngọt tại huyện Bảo Yên.

Năm 2016, UBND tỉnh ban hành kế hoạch hành động thực hiện Đề án số 1 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tái cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 - 2020”. Mục tiêu đến năm 2020, ngành nông nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 6%/năm, giá trị tăng thêm bình quân 5,4%/năm (đạt 7.201 tỷ đồng); giá trị sản xuất đạt 80 triệu đồng (riêng sản xuất ứng dụng công nghệ cao đạt trên 260 triệu đồng/năm); tỷ trọng chăn nuôi chiếm 37,4%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 56%; thu nhập bình quân người dân nông thôn đạt 30 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn hằng năm giảm 3% - 5%...

Để đạt được các mục tiêu của đề án, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Lào Cai chủ động tham mưu, đề xuất với tỉnh rà soát, bổ sung, ban hành các cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, trong đó ưu tiên bố trí lồng ghép các nguồn lực đầu tư; nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước các cấp. Đối với ngành nông nghiệp tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến, phát triển sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn gắn với đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất; quan tâm đào tạo, nâng cao trình độ kỹ thuật cho nông dân, đẩy mạnh xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm nông nghiệp. Do đó, trong 2 năm thực hiện đề án, sản xuất nông nghiệp được mùa, các dự án sản xuất nông nghiệp hàng hóa tiếp tục được triển khai và thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư, nhất là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; xây dựng và hình thành các nhóm sản phẩm nông – lâm - thủy sản chủ lực gắn với vùng sản xuất hàng hóa tập trung, đáp ứng nhu cầu chế biến, tiêu dùng của nhân dân và khách du lịch.

Nông dân xã Bảo Nhai (huyện Bắc Hà) đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp.

Cụ thể, về lĩnh vực trồng trọt, ngành nông nghiệp đã tiến hành rà soát, xác định các loại cây trồng chủ lực theo lợi thế của tỉnh để đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ mở rộng diện tích, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng; đồng thời đẩy mạnh hướng dẫn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho nhân dân ứng dụng vào thâm canh cây trồng để tăng năng suất, chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Diện tích cánh đồng một giống lúa tăng nhanh, đạt 8.558 ha, năng suất 62,55 tạ/ha, cao hơn so với sản xuất đại trà 15,9 tạ/ha, tăng 15 - 16 triệu đồng/ha/vụ; ngô thâm canh mật độ cao 5.967 ha, năng suất đạt 58,03 tạ/ha, tăng so với sản xuất đại trà 23,3 tạ/vụ, tăng 11  - 12 triệu đồng/ha/vụ; diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tăng mạnh, đạt gần 1.230 ha (282 ha rau, 105,3 ha hoa, 176 ha dược liệu, 124 ha cây ăn quả ôn đới, 60 ha sản xuất lúa giống, 483 ha chè), giá trị canh tác bình quân 229,55 triệu đồng/ha; diện tích sản xuất theo hướng ứng dụng một phần công nghệ cao đạt 7.765 ha (4.279 ha cánh đồng một giống, ứng dụng canh tác lúa cải tiến - SRI; 438 ha rau an toàn; 1.135 ha chuối; 880 ha dứa; 631 ha cây ăn quả ôn đới và 402 ha chè). Các cây trồng chủ lực được mở rộng diện tích và nâng cao chất lượng, gồm sản xuất 310 ha giống lúa, 7.270 ha lúa chất lượng cao; vùng trồng cây ăn quả ôn đới với trên 1.897 ha (lê tai nung, lê xanh, đào Pháp, mận tam hoa, mận địa phương); diện tích chè tập trung có trên 5.000 ha, trong đó chè chất lượng cao 885 ha (chủ yếu là giống chè Kim Tuyên, Ô Long, Hùng Đỉnh Bạch).

Lào Cai ngày càng nhiều trang trại chăn nuôi, đảm bảo an toàn vệ sinh dịch bệnh.

Trong lĩnh vực chăn nuôi, ngành nông nghiệp đã có những định hướng giúp nông dân khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương để chuyển mạnh chăn nuôi sang trang trại, gia trại theo hình thức công nghiệp và ứng dụng công nghệ mới có kiểm soát an toàn dịch bệnh và môi trường, gắn quy hoạch phát triển chăn nuôi với nhu cầu và thị trường tiêu thụ. Đến nay, toàn tỉnh có 189 trang trại chăn nuôi lợn công nghiệp, bán công nghiệp; 127 trang trại chăn nuôi gia cầm theo hướng công nghiệp, bán công nghiệp; 12 trang trại chăn nuôi đại gia súc (trâu, bò). Cùng với đó, ngành nông nghiệp hướng dẫn các địa phương thực hiện bình tuyển, chọn lọc để cải tạo nâng cao chất lượng đàn giống trâu, bò. Đặc biệt, đến nay người chăn nuôi trong tỉnh đã đầu tư phát triển chăn nuôi gia súc lớn (trâu, bò) gắn với việc trồng cỏ, chế biến và dự trữ nguồn thô xanh, đảm bảo cung đủ cho đàn gia súc, nhất là vào mùa đông.

Với tiềm năng về diện tích, điều kiện khí hậu, Lào Cai đã đẩy mạnh phát triển nghề nuôi cá thương phẩm, cá giống và cá nước lạnh theo hướng sản xuất hàng hóa, tạo ra sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh.

Đối với lĩnh vực lâm nghiệp cũng được đầu tư phát triển theo hướng nâng cao giá trị rừng sản xuất gắn với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái và xây dựng nông thôn mới; đồng thời, làm tốt công tác quản lý, bảo vệ và phòng, cháy, chữa cháy rừng. Hiện, năng suất rừng trồng từ 14,9 m3/ha (năm 2015) lên 15,5m3/ha (năm 2017), giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp năm 2017 theo giá thực tế ước đạt trên 1.400 tỷ đồng.

Nghề sản xuất gỗ bóc phát triển mạnh.

Sau 2 năm thực hiện đề án, sản xuất nông, lâm nghiệp của tỉnh đã đạt những kết quả quan trọng, nhất là trong lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp và chăn nuôi. Từ thành công bước đầu của đề án, Lào Cai đang hướng đến xây dựng nền nông nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, bền vững. Theo đó, khai thác triệt để tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, xây dựng vùng sản xuất hàng hóa có chất lượng, giá trị gia tăng cao; bổ sung và xây dựng các cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ hiệu quả hơn cho sản xuất nông nghiệp theo hướng liên kết sản xuất giữa người dân với tổ hợp tác và doanh nghiệp; huy động các tổ chức, doanh nghiệp tham gia đầu tư vào lĩnh sản xuất nông - lâm nghiệp và chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Trong đó, ngành trồng trọt đẩy mạnh phát triển sản xuất theo hình thức quy mô lớn, tập trung với sản phẩm chất lượng cao; khuyến khích trồng rừng kết hợp chăn nuôi, phát triển lâm sản ngoài gỗ để tăng thu nhập, phát triển rừng bền vững; đẩy mạnh phát triển ngành thủy sản theo hướng toàn diện, nâng cao hiệu quả khai thác, nuôi, thả gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản…

Để thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ của đề án ở mức cao, bền vững, ngành nông nghiệp và các địa phương cần tổ chức thực hiện 5 giải pháp chủ yếu: Tạo điều kiện thuận lợi thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, tạo động lực phát triển sản xuất hàng hóa, làm hạt nhân để khuyến khích nhân dân tham gia phát triển sản xuất; Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật tất cả các khâu trong sản suất; Xây dựng được thương hiệu sản phẩm nâng cao giá trị và tiếp cận thị trường. Đồng thời, thúc đẩy liên kết sản xuất đảm bảo sản xuất hiệu quả và bền vững; Tập trung cho cơ sở, nâng cao nhận thức, trình độ lao động, tiếp cận và ứng dụng khoa học trong sản xuất của nông dân.

Nguyễn Anh Tuấn

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT

Một số kết quả cụ thể trong thực hiện Đề án “Tái cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 - 2020”:

- Giá trị tăng trưởng sản xuất nông, lâm nghiệp tăng 6,06%, vượt mục tiêu đề án;

- Cơ cấu kinh tế nội ngành có sự chuyển biến tốt, đạt mục tiêu kế hoạch và nhiệm vụ của đề án: Nông nghiệp giảm xuống còn 83,96%, bằng 95,3% mục tiêu đến năm 2020; lâm nghiệp tăng 12,68%, bằng 84,5% mục tiêu đến năm 2020; thủy sản tăng 3,36%, bằng 84,9% mục tiêu đến năm 2020.

- Giá trị sản phẩm trên 1 ha canh tác năm 2017 ước đạt 62,6 triệu đồng, bằng 78,3% mục tiêu đề án đến năm 2020 (80 triệu đồng/ha).

- Tổng sản lượng lương thực đạt 305.334 tấn, bằng 89,8% so với mục tiêu đề án (340.000 tấn); sản lượng thịt hơi các loại 56.800 tấn, bằng 111,7% mục tiêu đề án đến năm 2020 (50.833 tấn); sản lượng thủy sản 6.800 tấn, bằng 69,3% mục tiêu đề án đến năm 2020 (9.813 tấn).

- Tỷ lệ che phủ rừng năm 2017 ước đạt 54,2%, bằng 96,8% mục tiêu đề án đến năm 2020 (56%).

- Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn ước đạt 17 triệu đồng/năm, bằng 56,6% mục tiêu đề án (30 triệu đồng/người/năm); tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 5% - 6%, vượt mục tiêu đề án (giảm 3% - 5%/năm).

Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.