Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Kinh tế

“Tăng tốc” thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020

01/01/2019 08:08

LCĐT - Trong không khí vui tươi chào đón năm mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai tự hào, phấn khởi trước những kết quả đã đạt được của năm 2018, tràn đầy tự tin bước vào thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, năm “tăng tốc” và có ý nghĩa quyết định trong thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra.

Sản xuất công nghiệp tăng trưởng cao, góp phần vào thành tựu của tỉnh trong năm 2018.     Ảnh: Đinh Viết Vinh.

Nhìn lại năm 2018 có thể thấy, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh dù trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, song, dưới sự lãnh đạo toàn diện, sâu sát của Tỉnh ủy, sự giám sát của HĐND, Ủy ban MTTQ, sự chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh cùng những nỗ lực của các thành phần kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, 25 chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai đều đạt kế hoạch đề ra, trong đó 10 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức. So với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, có 5 chỉ tiêu vượt, 14 chỉ tiêu đạt từ 70% đến 100% mục tiêu, 2 chỉ tiêu đạt dưới 70% mục tiêu.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm 2018 đạt 10,23%, cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay và là tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao thứ 3 so với 14 tỉnh trung du, miền núi phía Bắc. Trong đó, nông - lâm - thủy sản tăng 5%; công nghiệp - xây dựng tăng 14,74% (riêng công nghiệp tăng 17,1%); dịch vụ tăng 7,52%.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực: Nông - lâm - thủy sản 13,07%; công nghiệp - xây dựng 44,29%; dịch vụ 42,64%. GRDP bình quân đầu người đạt trên 61 triệu đồng/năm, cao nhất trong 6 tỉnh Tây Bắc và đứng thứ 2/14 tỉnh trung du, miền núi phía Bắc. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 8.200 tỷ đồng, vượt gần 50% dự toán trung ương giao, bằng 92,2% mục tiêu đại hội, đứng thứ nhất trong 6 tỉnh Tây Bắc, đứng thứ 3 trong 14 tỉnh miền núi phía Bắc. Sản xuất công nghiệp tiếp tục giữ được mức tăng trưởng cao, giá trị đạt 29.000 tỷ đồng. Dịch vụ, thương mại và du lịch tiếp tục có nhiều chuyển biến, lượng khách du lịch đến Lào Cai đạt trên 4,3 triệu lượt người, tổng doanh thu du lịch đạt 13.400 tỷ đồng. Công tác giảm nghèo đạt kết quả ấn tượng, với 8.382 hộ thoát nghèo (tương ứng 5,56%) và là tỉnh dẫn đầu các tỉnh miền núi phía Bắc về giảm nghèo. Năm 2018, tỉnh có thêm 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã hoàn thành nông thôn mới lên 43 xã, bằng 30,1% tổng số xã. Giáo dục - đào tạo tiếp tục giữ vững, cơ sở vật chất trường, lớp học được quan tâm đầu tư, đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được tăng cường theo hướng xã hội hóa và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân.

Công tác cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế tiếp tục được quan tâm, tỉnh đã sắp xếp giảm 1 đầu mối cấp tỉnh (hợp nhất Sở Giao thông vận tải với Sở Xây dựng), giảm 5 phòng chuyên môn thuộc sở, giải thể 51 đầu mối và hợp nhất 13 đầu mối ban chỉ đạo cấp tỉnh, sắp xếp giảm 49 đơn vị sự nghiệp; thực hiện tinh giản 358 người; sáp nhập giảm 299 thôn, tổ dân phố; cắt giảm 30% thời gian giải quyết 545 thủ tục hành chính; áp dụng một cửa, một cửa liên thông điện tử tại các sở, ngành cấp tỉnh, tại các huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn.

Hoạt động đối ngoại được mở rộng, thu được nhiều kết quả quan trọng. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Bước vào năm 2019, năm thứ tư thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, bên cạnh những khó khăn, thách thức, Lào Cai cũng có nhiều thuận lợi, đó là: 4 chương trình, 19 đề án trọng tâm giai đoạn 2016  - 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chính là căn cứ để các cấp, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ cụ thể trong năm; các cơ chế, chính sách đồng bộ và toàn diện đang tiếp tục đi vào cuộc sống, trong đó một số cơ chế, chính sách được rà soát, bổ sung phù hợp với thực tế. Quyết tâm của hệ thống chính trị hướng đến mục tiêu năm 2019 là “về đích” sớm, hoàn thành cơ bản ”các” mục tiêu của cả nhiệm kỳ. Các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao; một số quy hoạch quan trọng hoàn thành là điều kiện để Lào Cai tiếp tục có bước phát triển mới.

                           Khách du lịch quốc tế đến Lào Cai ngày càng tăng.     Ảnh: Ngọc Bằng

Năm 2019, chủ đề công tác của UBND tỉnh là: “Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và nâng cao đạo đức công vụ”. Theo đó, nội dung công tác có những giải pháp cụ thể, như: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính. Xác định cải cách hành chính phải là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị. Việc nâng cao đạo đức, trách nhiệm thực thi công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, bồi dưỡng lòng yêu nghề, tinh thần tận tụy với công việc, thái độ tôn trọng nhân dân, tận tâm phục vụ nhân dân phải thực chất. Nêu cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, phân cấp, trao quyền đủ mạnh để tăng tính chủ động, năng động, sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện các giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn; tập trung giải quyết các đơn, thư, khiếu kiện, khiếu nại, nhất là trong vấn đề giải quyết chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng trên nguyên tắc không trái quy định và hợp lòng dân...

Phát huy lợi thế, thành quả đã đạt được trong những năm qua, năm 2019, tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục tập trung khai thác thế mạnh về dịch vụ, du lịch, kinh tế cửa khẩu, công nghiệp khai thác gắn với chế biến sâu nguồn khoáng sản; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi để phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư. Cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế phải đi đôi với giải quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Quan tâm thực hiện tốt công tác xóa đói, giảm nghèo, nhất là đối với người dân tộc thiểu số, vùng cao; giảm dần chênh lệch giữa người giàu và người nghèo, giữa thành thị và nông thôn. Xây dựng nông thôn mới đảm bảo thực chất, bền vững, không chạy theo thành tích, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân vùng nông thôn. Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, nâng cao thu nhập bình quân của người dân tiệm cận với thu nhập bình quân của cả nước. Tiếp tục nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu, tăng dần quy mô ngân sách, đặc biệt tăng tỷ trọng thu từ thuế, phí trong tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Đẩy nhanh tiến độ các dự án phát triển kết cấu hạ tầng và đẩy nhanh một số đề án, quy hoạch quan trọng có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương như: Xây dựng thành phố Lào Cai đạt đô thị loại I; Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Sa Pa thành lập thị xã Sa Pa; Đề án xây dựng Sa Pa thành khu du lịch quốc gia mang tầm cỡ quốc tế và nâng cấp huyện Sa Pa lên thị xã Sa Pa; Quy hoạch chung Khu Trung tâm hành chính Y Tý, Khu Kinh tế Cửa khẩu tỉnh, Quy hoạch chung tỉnh Lào Cai; trụ sở khu hành chính mới của một số huyện Văn Bàn, Bảo Yên, Sa Pa...

Các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2019 rất lớn, song với sự năng động, sáng tạo, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tin tưởng rằng toàn tỉnh sẽ hoàn thành thắng lợi mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020) đã đề ra.

                                                                                 Đặng Xuân Phong
                                                               (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh)                                        

Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.