Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Kinh tế

Phát triển nông nghiệp theo chiều sâu

10/11/2019 07:30

Nguyễn Anh Tuấn
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

LCĐT - Lào Cai có nhiều vùng khí hậu đặc trưng để phát triển kinh tế nông nghiệp, đặc biệt là sản xuất một số sản phẩm đặc hữu. Lợi thế này đã và đang được tỉnh khai thác hiệu quả bằng việc tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị nhằm tăng năng suất, chất lượng, nâng cao khả năng cạnh tranh của nông sản, từng bước hình thành các vùng sản xuất hàng hóa theo hướng bền vững.

Xác định nông nghiệp là ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, ổn định chính trị - xã hội và bảo vệ môi trường nên qua các kỳ đại hội, Đảng bộ tỉnh đều xây dựng đề án về lĩnh vực này. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 có Đề án số 01 về “Tái cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020” với mục tiêu khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên đất, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng sản xuất hàng hóa, đẩy mạnh tái cơ cấu nhằm nâng cao giá trị và giá trị gia tăng trên một đơn vị sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh sản phẩm nông nghiệp của tỉnh trên thị trường trong nước, xuất khẩu...

Mô hình trồng chè chất lượng cao của Công ty cổ phần Linh Dương ở phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai.

Qua thời gian thực hiện, đến nay, ngành nông nghiệp của tỉnh đã có những bước chuyển biến mạnh, đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng đời sống, tinh thần nhân dân; diện mạo nông thôn từng bước cải thiện. Năm 2019, tổng sản phẩm nông, lâm, thủy sản dự kiến đạt gần 7.000 tỷ đồng. Nền nông nghiệp chuyển mạnh từ sản lượng sang chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng cao. Cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển dịch đúng hướng với giá trị sản phẩm trên diện tích canh tác đạt trên 75 triệu đồng/ha.

Một trong những điểm nổi bật của kết quả tái cơ cấu là lĩnh vực trồng trọt đã chuyển mạnh theo hướng tăng tỷ trọng các ngành hàng, sản phẩm có lợi thế và thị trường thuận lợi. Hiện toàn tỉnh phát triển và duy trì ổn định 7.750 ha lúa chất lượng cao, 990 ha rau an toàn theo hướng VietGap, 325 ha hoa các loại, hơn 95 nghìn chậu hoa lan và địa lan, 1.815 ha dược liệu, hơn 2.200 ha cây ăn quả ôn đới, 6.106 ha chè...

Chăn nuôi chuyển đổi theo hướng nâng cao chất lượng. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 8 cơ sở chăn nuôi công nghiệp, công nghệ cao, 504 trang trại chăn nuôi và 2 chuỗi chăn nuôi khép kín từ sản xuất đến tiêu dùng. Thủy sản tăng trưởng nhanh, diện tích nuôi đạt 2.105 ha, sản lượng 10.408 tấn, tăng 68,8% (4.238 tấn) so với năm 2015. Nghề nuôi cá nước lạnh phát triển mạnh với 96 cơ sở, đạt thể tích 48.939 m3, sản lượng cá hồi, cá tầm đạt 500 tấn, tăng hơn 212 tấn so với năm 2015.
Lâm nghiệp đạt nhiều kết quả, trồng rừng phát triển theo hướng đa mục đích, mỗi năm trồng mới từ 6 đến 8 nghìn ha; rừng được bảo vệ và phát triển, năm 2019 độ che phủ đạt 55,5%.

Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm được mở rộng, cơ bản các sản phẩm nông, lâm nghiệp không bị dư thừa phải giải cứu. Đến nay, Lào Cai thu hút được 45 doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với tổng vốn 3.222 tỷ đồng, quy mô 7.802 ha, liên kết với 12.504 hộ nông dân. Toàn tỉnh cũng đã có 54 doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia hệ thống minh bạch thông tin, truy xuất nguồn gốc điện tử với 237 sản phẩm được gắn mã truy suất nguồn gốc (mã QRcode); kết nối các chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn được tăng cường với 66 chuỗi sản phẩm được xác nhận; 61 nhãn hiệu sản phẩm nông nghiệp được cấp văn bằng bảo hộ thương hiệu, chỉ dẫn địa lý; 46 sản phẩm được chứng nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

Nông dân xã Bản Lầu (Mường Khương) thu hoạch chuối.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trở thành phong trào rộng khắp, tạo chuyển biến về nhận thức đối với các cấp, các ngành và nhân dân. Đến nay, tỉnh đã có 49/143 xã đạt nông thôn mới, dự kiến hết năm 2019, toàn tỉnh có 51 xã được công nhận xã nông thôn mới, vượt 1 xã so với mục tiêu đề án và mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Mặc dù cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn chuyển dịch nhanh nhưng một số chỉ tiêu vẫn chưa bền vững, trồng trọt và sản xuất lương thực vẫn chiếm tỷ trọng lớn; quy mô hàng hóa nông nghiệp còn nhỏ, chất lượng và sản lượng không ổn định, chưa tạo được tính bền vững trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm... Quy mô, khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông - lâm nghiệp còn yếu, hoạt động của các hợp tác xã chưa hiệu quả; hoạt động xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, hỗ trợ thị trường còn hạn chế. Trong xây dựng nông thôn mới, nhiều tiêu chí đạt nhưng còn ở mức thấp và thiếu bền vững; đời sống nhân dân nhiều nơi vẫn khó khăn; môi trường nông thôn, an ninh, trật tự nông thôn tiềm ẩn nhiều phức tạp.

Hiện nay, tỷ trọng ngành nông nghiệp dù chiếm khoảng 13% GRDP của tỉnh nhưng có ý nghĩa to lớn về mặt xã hội, tạo việc làm cho lao động nông thôn và ổn định đời sống cho hơn 70% dân số của Lào Cai. Do đó, phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm cả trước mắt và lâu dài. Tỉnh cần sớm khắc phục những hạn chế, tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu ngành nông nghiệp hiệu quả và bền vững, khai thác tốt những tiềm năng thế mạnh, phát huy lợi thế của từng vùng khí hậu, vùng sinh thái để phát triển các sản phẩm chủ lực và các sản phẩm đặc thù, đặc hữu của địa phương, có giá trị kinh tế cao, ít chịu tác động do phải cạnh tranh trên thị trường, như: Gạo chất lượng cao, dược liệu, rau trái vụ, cây ăn quả ôn đới (đào, mận, lê), gà địa phương, lợn bản địa, cá nước lạnh (cá tầm, cá hồi); gắn sản xuất nông nghiệp với dịch vụ du lịch sinh thái ở những nơi có điều kiện...

Để đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, tỉnh cần rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch phát triển nông nghiệp, tích hợp với quy hoạch tổng thể của tỉnh và quy hoạch của bộ, ngành trung ương. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức từ cán bộ đến người dân, doanh nghiệp nhằm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hiệu quả; chuyển từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao. Nâng cao vai trò quản lý nhà nước trong sản xuất và liên kết “4 nhà”; tăng cường các diễn đàn đối thoại với nông dân và doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho phong trào khởi nghiệp làm kinh tế. Quan tâm đầu tư cho nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, thúc đẩy chuyển giao và tiếp nhận các tiến bộ khoa học mới vào sản xuất nông nghiệp. Đẩy mạnh tổ chức xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, phân phối, giới thiệu, xúc tiến quảng bá nông sản. Cùng với đó, chỉ đạo rà soát lại các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, tập trung củng cố, nâng cao các tiêu chí đã đạt, triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng thôn nông thôn mới, thôn nông thôn mới kiểu mẫu và xã nông thôn mới nâng cao.

Với sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, sự vào cuộc tích cực của các sở, ngành của tỉnh cũng như quyết tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, mục tiêu tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới của Lào Cai sẽ đạt và vượt mục tiêu kế hoạch đề ra, tạo nền tảng để nông nghiệp, nông thôn Lào Cai bước sang giai đoạn phát triển mới (2020 - 2025) thành công.

Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.