Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Kinh tế

Năm 2019, hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu đề ra (*)

05/12/2019 17:20

LCĐT - Tại ngày đầu tiên Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XV, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thay mặt UBND tỉnh đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; kế hoạch năm 2020 của tỉnh. Báo Lào Cai lược ghi một số kết quả nổi bật.

Quang cảnh kỳ họp.

Với sự chủ động dự báo tình hình, kịp thời giải quyết các khó khăn phát sinh cùng với sự chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; các cấp, các ngành đã triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; tiếp tục tạo được uy tín đối với Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, nhà đầu tư. Kết thúc năm 2019, kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10,32% (theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đứng thứ 2 so với các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc, sau tỉnh Bắc Giang); cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản, còn chiếm 12,29% (giảm 1,1% so năm 2018), tăng tỷ trọng ngành công nghiệp – xây dựng lên 44,57% (tăng 1,0% so năm 2018) và dịch vụ 43,14% (tăng 0,1% so năm 2018). GRDP bình quân đầu người đạt 67 triệu đồng/năm, tăng 6 triệu đồng so với năm 2018.

Nhiều chương trình, đề án trọng tâm chuẩn bị cho giai đoạn tới được triển khai tích cực như: Đề án thành lập thị xã Sa Pa; điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Sa Pa; Khu du lịch đô thị Y Tý, Bát Xát; nâng cấp đô thị loại I thành phố Lào Cai; sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã...

Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo tại kỳ họp.

Qua 4 năm triển khai thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, cơ bản các chỉ tiêu kinh tế - xã hội tổng hợp đều đạt tiến độ đề ra. Trong tổng số 21 chỉ tiêu (không tính 4 chỉ tiêu khối Đảng), ước thực hiện hết năm 2019 có: 11 chỉ tiêu hoàn thành mục tiêu nghị quyết đại hội; 8 chỉ tiêu đạt trên 90%; 2 chỉ tiêu đạt từ 80%-90% (tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 89%; giá trị xuất - nhập khẩu qua các cửa khẩu đạt 80,4%).

Tăng trưởng giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 6,02%; giá trị sản phẩm trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản ước đạt 75,1 triệu đồng, tăng 6,1 triệu đồng so với năm 2018. Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và ứng dụng công nghệ cao được mở rộng, giá trị sản phẩm bình quân đạt 250 triệu đồng/ha/năm.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Dự kiến năm 2019 tăng thêm 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 51 xã, vượt mục tiêu nghị quyết đại hội.

Sản xuất công nghiệp tuy gặp một số khó khăn trong khâu tiêu thụ các sản phẩm chính (phốt pho, apatit, phân bón…), nhưng UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện các giải pháp khắc phục để duy trì mức tăng trưởng khá của toàn ngành. Giá trị sản xuất công nghiệp cả năm ước đạt 32.893 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh diễn ra ổn định. Xuất - nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu quốc tế diễn ra sôi động, tổng giá trị hàng hóa xuất - nhập khẩu, mua bán trao đổi hàng hóa qua địa bàn tỉnh cả năm ước đạt 3,7 tỷ đô la.

Du lịch tiếp tục có sự tăng trưởng, các hoạt động về hợp tác, xúc tiến quảng bá du lịch thông qua các lễ hội, chương trình du lịch được đẩy mạnh thực hiện. Số lượng khách du lịch đến Lào Cai cả năm ước đạt 5,1 triệu lượt, bằng 102% kế hoạch, tăng 20% so với cùng kỳ, vượt mục tiêu nghị quyết đại hội.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 9.400 tỷ đồng, tăng 29% so với dự toán Trung ương giao, tăng 4,4% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2018, vượt mục tiêu nghị quyết đại hội.

Trong năm cấp mới chứng nhận đầu tư cho 28 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký 4.552 tỷ đồng; 2 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 4,13 triệu đô la; ký kết thỏa thuận đầu tư với 10 doanh nghiệp, tổng vốn đầu tư cam kết giai đoạn 2019 - 2025 đạt 121.720 tỷ đồng. Cấp mới đăng ký doanh nghiệp cho 430 doanh nghiệp; tiếp tục triển khai phương án sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt động đối với 3 công ty 100% vốn nhà nước.

Hoàn thành lập nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Điều chỉnh quy hoạch Cảng Hàng không Sa Pa (Lào Cai) giai đoạn đến năm 2030 được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt; 22 quy hoạch xây dựng được UBND tỉnh phê duyệt mới và điều chỉnh cục bộ; 143/143 xã hoàn thành quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới. Công tác phát triển đô thị được tỉnh chú trọng thực hiện; tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh ước đạt 23,5%.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có những chuyển biến rõ rệt. Đã thực hiện sáp nhập 137 trường thành 67 trường, đưa 17.658 học sinh điểm trường lẻ về học trường chính; 100% cơ sở giáo dục có nhà lớp học kiên cố tại trường chính, cơ bản đảm bảo học 2 buổi/ngày; hơn 60% trường học đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa ước đạt 83%; tỷ lệ thôn, bản, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa ước đạt 78,5%; tỷ lệ người dân luyện tập thể thao thường xuyên đạt 32,5%.

Chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm; tỷ lệ hộ nghèo còn lại ước đạt 11,46%; tạo việc làm tăng thêm cho 14.720 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề ước đạt 52,58%, tăng 2,26% so với cùng kỳ.

Công tác thống kê đất đai, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn các huyện, thành phố đảm bảo tiến độ. Quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản được chú trọng, kiểm soát, khắc phục ô nhiễm môi trường với nhiều giải pháp tích cực, nhất là các nhà máy sản xuất tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng; tiếp tục thực hiện Đề án phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Lào Cai, thị trấn Sa Pa, thị trấn Bát Xát. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị phát sinh được thu gom và xử lý đạt 95%; tỷ lệ các xã được thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt đạt 76%.

Triển khai xây dựng phương án và chủ trương sắp xếp 19 xã, phường, thị trấn; hoàn thiện Đề án thành lập thị xã Sa Pa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua; tiếp tục triển khai Đề án điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thành phố Lào Cai, mở rộng thị trấn Bát Xát, mở rộng thị trấn Tằng Loỏng trình Trung ương thẩm định, cho ý kiến. Thực hiện sắp xếp, kiện toàn giảm 25 đơn vị, đầu mối cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; tinh giản 626 công chức, viên chức. Sáp nhập giảm 328 thôn, tổ dân phố. Cắt giảm 30% thời gian giải quyết 696 thủ tục hành chính; áp dụng một cửa, một cửa liên thông điện tử tại các sở, ngành cấp tỉnh, huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn.

Quốc phòng tiếp tục được củng cố và giữ vững, an ninh biên giới ổn định. An ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, không để xảy ra bị động bất ngờ, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, điểm nóng về an ninh trật tự. Hoạt động đối ngoại được quan tâm mở rộng, chủ động triển khai cụ thể hóa nhiều hoạt động hợp tác với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), hợp tác với Vùng Nouvelle – Aquitaine (Cộng hòa Pháp); khảo sát, học tập kinh nghiệm với một số vùng trong và ngoài nước. Tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch tỉnh Lào Cai năm 2019; Hội nghị tổng kết 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc; Hội chợ Thương mại quốc tế Việt – Trung… Ký kết hợp tác với các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hải Phòng, Sơn La, Lai Châu, Thái Bình, Lâm Đồng và các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, các viện nghiên cứu, trường đại học trong nước.

Đại biểu tham dự kỳ họp.

Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm về đích thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và kế hoạch 5 năm 2016-2020, tỉnh Lào Cai xác định tiếp tục duy trì tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng tăng trưởng từng ngành, lĩnh vực; tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho đầu tư, sản xuất, kinh doanh; quyết liệt thực hiện các dự án quan trọng, công trình trọng điểm của tỉnh. Phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV gắn với 4 chương trình, 19 đề án trọng tâm, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Trên cơ sở đó, tỉnh đã xác định nhiệm vụ, đề ra giải pháp phát triển ngành và các lĩnh vực cụ thể cho năm 2020.

* Đầu đề do Báo Lào Cai đặt

                                                                                  Thành Phú (lược ghi)

Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.