Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Kinh tế

Lào Cai hướng tới sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, phát triển bền vững

07/05/2012 09:17

LCĐT - Lào Cai có nhiều lợi thế, thuận lợi để khai thác trong sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đó là, đất đai có độ phì nhiêu và độ ẩm cao, với nhiều tiểu vùng khí hậu, mang tính chất á nhiệt đới (tương tự như khí hậu ôn đới) với biên độ chênh lệch ngày đêm lớn, nhiệt độ bình quân trong năm thấp hơn so với nhiệt độ bình quân của vùng. Những lợi thế trên là điều kiện thích hợp với nhiều loài cây trồng nông nghiệp có nguồn gốc ôn đới sinh trưởng và phát triển tốt, góp phần đa dạng hoá sản phẩm nông nghiệp đặc sản của vùng cao.

Hướng đến mục tiêu lớn

    Sản xuất nông nghiệp sạch.     Ảnh: Ngọc Luyến

Chủ trương của tỉnh là phát triển nông nghiệp gắn liền với xây dựng nông thôn mới theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn gắn với công nghệ bảo quản, chế biến và tiêu thụ nhằm đạt năng suất cao, chất lượng sản phẩm tốt, tăng khả năng cạnh tranh nông sản hàng hóa. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ (nhất là công nghệ sinh học) vào sản xuất, thực hiện chuyển đổi cơ cấu giống có ưu thế và đưa vào sản xuất những loại cây trồng, vật nuôi phù hợp, tạo bước chuyển mạnh trong sản xuất nông nghiệp, tăng cường thâm canh tăng vụ, bảo đảm phát triển bền vững, hướng tới xây dựng nông nghiệp kỹ thuật cao, sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, chế biến và xuất khẩu. Trong đó, tập trung đầu tư phát triển một số nhóm sản phẩm chủ lực có giá trị kinh tế cao, khối lượng hàng hoá lớn, vùng sản xuất tương đối tập trung (lúa, ngô, chè, rau an toàn, cây ăn quả ôn đới, gia súc, gia cầm, cá nước lạnh....). Chú trọng tăng sản lượng lương thực trên cơ sở thâm canh, tăng vụ, tăng năng suất đáp ứng yêu cầu an ninh lương thực trên địa bàn, để giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 6,5%/năm; giá trị sản phẩm/1 ha đất canh tác đạt trên 40 triệu đồng, sản lượng lương thực đạt 260.000 tấn/năm, bình quân lương thực đạt 380 kg/người vào năm 2015.

Hiện thực hoá từ các dự án

Để đạt được mục tiêu chung, đồng thời phát huy được lợi thế so sánh, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất nông nghiệp, trong đó có Đề án "Phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp hàng hoá giai đoạn 2011 - 2015" cùng với các dự án thành phần. Hiện nay, các dự án đã được Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các địa phương triển khai thực hiện đồng bộ, kết quả là tiền đề quan trọng để Lào Cai sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, phát triển bền vững. 

 Thực hiện Dự án "Sản xuất thâm canh, tăng vụ", tỉnh đã hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật sản xuất, đưa các giống lúa mới, ngô mới có năng suất cao, chất lượng tốt để thâm canh, tăng năng suất tại các vùng trọng điểm; đồng thời tăng nhanh diện tích sản xuất tăng vụ từ 1 vụ lên 2 vụ và từ 2 vụ lên 3 vụ. Đồng thời, xây dựng các mô hình ứng dụng quy trình thâm canh lúa cải tiến (SRI) "ba giảm ba tăng", các mô hình sản xuất lúa đặc sản địa phương như: Séng cù, Chăm pét, Khẩu Nậm Xít, ĐS1... tại các huyện Bát Xát, Bảo Thắng, Mường Khương, Bảo Yên và Văn Bàn nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng tốt gắn với xây dựng thương hiệu. 

Dự án "Sản xuất hạt giống lúa tốt" với mục tiêu đảm bảo chủ động sản xuất giống lúa tại địa phương và cung ứng giống tốt cho nhu cầu sản xuất của nhân dân trong tỉnh. Theo đó, hằng năm tỉnh sản xuất 330 ha lúa giống có chất lượng tốt, sản lượng 675 tấn. Dự án chuyển đổi "Sản xuất rau an toàn" nhằm phát triển ổn định vùng rau an toàn hằng năm đạt 500 ha rau chuyên canh, sản lượng đạt 30.000 tấn rau sạch/năm. Toàn bộ diện tích rau được áp dụng hướng thực hành sản xuất theo VietGAP hoặc rau hữu cơ, sử dụng các giống rau bản địa có thế mạnh, phù hợp ở vùng cao, góp phần đáp ứng nhu cầu rau chất lượng cao cho thị trường.

Dự án "Phát triển cây ăn quả ôn đới và cải tạo vùng mận Tam hoa" góp phần phát triển vùng cây ăn quả ôn đới theo qui mô gia đình, lựa chọn các hộ có đủ điều kiện sản xuất theo hướng trang trại với các loại cây nhập nội đã được khảo nghiệm tính phù hợp, có chất lượng tốt tại Lào Cai, quy mô 300 ha (gồm 250 ha lê VH6 và 50 ha đào Pháp) tại Sa Pa, Bắc Hà và một số xã vùng cao Bát Xát và thành phố Lào Cai. Đồng thời, cải tạo vùng mận Tam hoa Bắc Hà với phương thức xây dựng các mô hình đốn tỉa, ghép cải tạo, hoặc trồng thay thế; tiến hành thí điểm mô hình áp dụng quy trình kỹ thuật mới về quản lý trồng trọt, chăm sóc, đốn tỉa tạo tán và xử lý sau thu hoạch của Australia nhằm tăng năng suất, mẫu mã và chất lượng quả, tiến tới xây dựng thương hiệu mận Bắc Hà.

Dự án "Phát triển sản xuất, chế biến, kinh doanh chè bền vững" với mục tiêu tiếp tục mở rộng thêm diện tích vùng chè hàng hoá để đến năm 2015 đạt 4.600 ha, trong đó chè kinh doanh là 4.000 ha; hỗ trợ đầu tư thâm canh áp dụng các biện pháp kỹ thuật để đạt năng suất bình quân 70 tạ/ha, sản lượng chè búp tươi đạt khoảng 28 nghìn tấn. Cùng với cải tạo, nâng cấp các cơ sở chế biến có công suất và đảm bảo quy trình chế biến tiên tiến đáp ứng yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ  áp dụng quy trình thực hành nông nghiệp tốt trong sản xuất và sơ chế sản phẩm chè (theo tiêu chuẩn VietGAP), xây dựng đăng ký thương hiệu sản phẩm làm khâu đột phá để nâng cao giá trị sản xuất chè trên một đơn vị diện tích.

Dự án "Phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững "sẽ từng bước hỗ trợ xây dựng các cơ sở chăn nuôi lợn do doanh nghiệp đầu tư với quy mô lớn và tập trung theo hướng công nghiệp tại thành phố Lào Cai và các huyện Bát Xát, Văn Bàn, mỗi cơ sở có quy mô trên 500 lợn nái sinh sản và 5.000 lợn thịt. Hỗ trợ phát triển thêm 145 trang trại chăn nuôi lợn theo hướng an toàn dịch bệnh; phát triển các mô hình chăn nuôi lợn đen bản địa ở các huyện vùng cao để có ít nhất 15.000 con lợn thịt thương phẩm cung ứng cho thị trường hằng năm. Quy hoạch xây dựng một số vùng trọng điểm phát triển chăn nuôi gia cầm hàng hoá theo hướng trang trại tập trung đảm bảo an toàn dịch bệnh. Phát triển chăn nuôi đại gia súc, đảm bảo duy trì đàn trâu, bò theo hướng ổn định, bền vững, xây dựng thương hiệu trâu Bảo Yên, bò vàng vùng cao nhằm nâng cao giá trị sản phẩm và bảo tồn chất lượng giống trâu, bò quý ở địa phương.

Dự án "Phát triển nuôi thuỷ sản" sẽ góp phần chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ giống mới có năng suất cao (cá rô phi đơn tính, cá chép lai...), các giống cá đặc sản (cá chiên, cá lăng, cá nheo vàng...) theo hướng  sản xuất hàng hoá; tận dụng khai thác lợi thế để chuyển giao kỹ thuật phát triển thành nghề nuôi cá nước lạnh (cá tầm, cá hồi vân), phấn đấu sản lượng đạt trên 500 tấn. Dự án "Bảo vệ sản xuất cây trồng, vật nuôi" nhằm hỗ trợ đảm bảo cho sản xuất, chăn nuôi đạt hiệu quả và phát triển bền vững.

Các dự án phát triển sản xuất hiện nay đang được triển khai đồng bộ rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh, kết quả là đòn bẩy thúc đẩy kinh tế nông nghiệp Lào Cai phát triển góp phần thực hiện đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra. Đồng thời, tạo tiền đề để Lào Cai hướng đến nền sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn và phát triển bền vững.

                                                                                                        Ma Quang Trung

                                                                        (Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở NN&PTNT)

Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.