Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Khoa học và đời sống

Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng

28/04/2012 07:43

Thực hiện Chỉ thị 58 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai ứng dụng CNTT vào hoạt động lãnh đạo, quản lý điều hành của bộ máy quản lý Nhà nước nói chung và công tác Đảng nói riêng, trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, thiết thực góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị của tỉnh.

Ứng dụng công nghệ thông tin ở cơ sở.      Ảnh: Phạm Sơn

Sau hơn 10 năm thực hiện Đề án 47 (giai đoạn 2001 - 2005) và đề án 06 (giai đoạn 2006 - 2011) về xây dựng, nâng cấp và mở rộng mạng thông tin diện rộng của Đảng, Lào Cai đã hoàn thành việc kết nối mạng diện rộng của Đảng được 11/14 huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc (không kể các Đảng uỷ Quân sự, Công an, Biên phòng - do có đặc thù riêng), các Ban Đảng tỉnh đã có mạng nội bộ. Hầu hết các cơ quan đã đảm bảo cho mỗi cán bộ có 1 máy tính để làm việc. Mạng diện rộng của Tỉnh uỷ đã kết nối được 105/164 đảng uỷ các xã, phường, thị trấn bằng đường truyền dial up. Sử dụng các phần mềm dùng chung để gửi nhận văn bản, xử lý công văn, thư tín điện tử, thông tin phục vụ lãnh đạo…

Xây dựng các cơ sở dữ liệu kho thông tin điện tử và hệ thống cơ sở dữ liệu như: cơ sở dữ liệu văn kiện Đảng và mục lục hồ sơ lưu trữ cấp tỉnh và cấp huyện tiếp tục xây dựng để đưa vào khai thác, sử dụng trên mạng diện rộng của Tỉnh uỷ theo các quy định hiện hành. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã giao Văn phòng Tỉnh uỷ, các đảng uỷ trực thuộc triển khai xây dựng, tiếp nhận các hệ thống thông tin cần thiết phục vụ sự lãnh đạo của Đảng. Văn phòng Tỉnh uỷ đã phối hợp với các đảng uỷ trực thuộc, các ban, cơ quan đảng triển khai cài đặt các phần mềm, tập huấn cán bộ, đưa vào sử dụng hiệu quả các hệ thống thông tin trong các cơ quan Đảng như: hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp, thông tin phục vụ lãnh đạo, các cơ sở dữ liệu nhất là dữ liệu văn kiện Đảng…

Công tác đào tạo, tập huấn nguồn nhân lực công nghệ thông tin được quan tâm và tổ chức thường xuyên. Trong đó, đội ngũ lãnh đạo, chuyên viên, cán bộ nghiệp vụ cấp tỉnh và cấp huyện (các ban cơ quan đảng, các đảng uỷ trực thuộc); cán bộ văn phòng đảng uỷ các xã, phường, thị trấn đã được trang bị kiến thức cơ bản và kiến thức nâng cao về CNTT, về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư - lưu trữ, trong việc sử dụng các phần mềm kế toán, phần mềm kiểm tra, về quản trị mạng cho cán bộ cấp huyện và các Ban Đảng. Nhờ đó, đến nay tất cả cán bộ trong hệ thống các cơ quan Đảng tỉnh sử dụng tốt máy tính trong công việc. Các phần mềm dùng chung và phần mềm đặc thù đều được sử dụng khá thành thạo, đáp ứng yêu cầu đề ra.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin thực sự đã làm thay đổi cơ bản lề lối làm việc theo hướng khoa học, tiến bộ và là nhu cầu không thể thiếu đối với lãnh đạo, chuyên viên, nhân viên khối Đảng trong quá trình lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ được giao. Hiệu quả công tác nâng lên rõ rệt, chất lượng công tác cao hơn, thời gian nhanh và kịp thời hơn. Việc gửi nhận, trao đổi văn bản và khai thác thông tin trên mạng diện rộng đã góp phần tiết kiệm đáng kể cả thời gian, công sức và kinh phí, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo điều hành của cấp uỷ các cấp. Công tác vận hành, duy trì hoạt động của hệ thống mạng đảm bảo thường xuyên, liên tục an ninh mạng và an toàn thông tin luôn được đề cao.

Các cơ quan Đảng tỉnh đã đi đầu trong việc triển khai, ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động theo phương châm đảm bảo, tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả lâu dài. Việc ban hành các quy định, quy trình xử lý công việc, nhất là từ sau khi xây dựng bộ tiêu chuẩn quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 - 2000 tại Văn phòng Tỉnh uỷ Lào Cai trên cơ sở ứng dụng CNTT, về cơ bản đã chuyển hẳn phương thức làm việc thủ công theo lối cũ sang phương thức mới mang tính khoa học, tiến bộ và hiệu quả hơn. Các thủ tục xử lý văn bản trước đây phải qua nhiều tầng nấc, rườm rà, tốn phí thời gian, vật chất nay đã được bỏ đi nhiều do có sự phân công, phân cấp rõ ràng, cụ thể và điều quan trọng là đa số được xử lý qua mạng thông tin diện rộng của Đảng.

Đến nay, hệ thống các cơ quan đảng được đầu tư hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, các phần mềm dùng chung và đặc thù, các trang thiết bị phụ trợ khác khá hoàn chỉnh, hiện đại. Từ đó đã đáp ứng đuợc yêu cầu lãnh đạo, điều hành của cấp uỷ các cấp cũng như đáp ứng nhu cầu sử dụng, khai thác và trao đổi thông tin của cán bộ, chuyên viên, nhân viên… tham gia tác nghiệp trên mạng. Việc cập nhật văn bản chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, các cơ sở dữ liệu, các kho thông tin… trên mạng diện rộng cũng đã góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả lãnh đạo và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ, đảng viên. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống các cơ quan đảng đã từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp, chuyên môn hoá trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Điều này thể hiện rõ nét nhất thông qua các quy trình, quy tắc xử lý công việc của từng phòng, từng bộ phận, từng đơn vị… đã được thẩm định, chuẩn hoá trong bộ tiêu chuẩn ISO 9001 - 2000 của Văn phòng Tỉnh uỷ mà nền tảng là ứng dụng công nghệ thông tin.

Căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra của Đề án 47 và Đề án 06 phát huy tối đa các lợi thế của địa phương, việc xây dựng nâng cấp và mở rộng mạng thông tin diện rộng của Đảng đã được thực hiện có hiệu quả. Trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Đảng ở Lào Cai đã đáp ứng Chỉ thị 58 - CT/TW về "đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá".

Lê Thanh Cường
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.