Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Phòng Bảo vệ chính trị (Công an tỉnh):

Thi đua học và làm theo lời Bác dạy

11/09/2018 10:08

LCĐT - Những năm qua, Chi bộ Phòng bảo vệ chính trị (PA61) thuộc Công an tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Điểm nổi bật trong đó là cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các biện pháp nghiệp vụ vào từng điều kiện, hoàn cảnh cụ thể để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Sau khi Công an tỉnh triển khai Chỉ thị 05/CT - BCA(X11) ngày 19/8/2013 của Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013 - 2018, cấp ủy, lãnh đạo Phòng PA61 đã quán triệt, triển khai tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ nắm được nội dung của chỉ thị, đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện, trong đó có lồng gắn với các báo cáo chuyên đề giới thiệu một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh  như “Sửa đổi lề lối làm việc”, tác phẩm “Dân vận”, tác phẩm “Đạo đức cách mạng”... Cũng trong thời gian này, đơn vị đã vận động cán bộ, chiến sỹ hưởng ứng Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, Chỉ thị 03 của Bộ Công an về “Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” và tiếp tục đăng ký thi đua tham gia các phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và các chuyên đề của Công an tỉnh.

Căn cứ tình hình thực tế, Phòng PA61 đã cụ thể hóa từng nội dung của Chỉ thị 05/CT - BCA(X11) gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó tập trung vào các nội dung như: Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ; 100% cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị viết bản cam kết, đăng ký phấn đấu, rèn luyện đạo đức, lối sống theo nội dung 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân. Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị cũng thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các quy định của Bộ Công an về tổ chức kỷ luật, Điều lệnh Công an nhân dân.

Đoàn viên, thanh niên Phòng PA61 tích cực trong hoạt động tình nguyện tại cơ sở.

Gắn việc học tập các nội dung nêu trên với nhiệm vụ chuyên môn, Phòng PA61 đã triển khai đồng bộ nhiều kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ, trong đó có việc chủ động nắm chắc tình hình để tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền các cấp chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với quốc phòng toàn dân. Cùng với đó là thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng cảnh giác với luận điệu tuyên truyền của các thế lực thù địch; tuyên truyền cho nhân dân khu vực biên giới tích cực tham gia tuần tra bảo vệ an ninh biên giới, không xuất - nhập cảnh trái phép.                               

Nhờ làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, trong thời gian qua, Phòng PA61 đã đấu tranh có hiệu quả trong nhiều chuyên án liên quan đến an ninh chính trị, qua đó đã phát hiện, làm rõ những âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch để có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, phòng ngừa hiệu quả. Điển hình là công tác đấu tranh với các đối tượng tham gia hoạt động tuyên truyền thành lập “Nhà nước Mông” và thực hiện thành công 6 chuyên án gián điệp, góp phần giữ vững, ổn định địa bàn.

Đối với nội dung chuyên môn về đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ sở và chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự, đơn vị đã kịp thời nắm chắc tình hình, khảo sát để tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương xây dựng mới các mô hình: “Thôn, bản bình yên, gia đình hạnh phúc”, “Thôn, bản an toàn về an ninh trật tự”, “Dòng họ tự quản về an ninh trật tự”... Đây là những mô hình có ý nghĩa thiết thực, phát huy tính tự giác, đoàn kết trong cộng đồng dân cư về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Một trong những thành tích khác của Phòng PA61 trong thời gian qua đó là thực hiện tốt phong trào “Dân vận khéo” gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao. Kết quả là đơn vị đã xây dựng  được 1 tập thể và 3 cá nhân điển hình trong phong trào này.

Với những thành tích nổi bật đó, liên tục từ năm 2013 đến năm 2017, tập thể Phòng PA61 đã vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc, riêng năm 2017 được tặng Cờ thi đua của Chính phủ. Đơn vị còn được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất và Huân chương Chiến công hạng Nhì; nhiều cán bộ, chiến sỹ vinh dự được khen thưởng trên nhiều hình thức.

Tống Huệ
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.