Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tập trung thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp

05/02/2019 06:25

LCĐT - Năm 2018 là năm bản lề thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội để sớm hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV. Nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi 2019, phóng viên Báo Lào Cai đã phỏng vấn đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh về vấn đề này. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Phóng viên: Thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy! Năm 2018 Lào Cai đã giành được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội. Để có được thành tựu đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đổi mới công tác lãnh đạo như thế nào?

Đồng chí Nguyễn Văn Vịnh:Tỉnh ủy đã tích cực đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bám sát điều kiện thực tế của tỉnh với phương châm “Tập trung cho cơ sở: Xã, phường, thị trấn; thôn, bản, tổ dân phố; chi bộ cơ sở“; phát huy nội lực, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị để chỉ đạo các ngành, các cấp chủ động triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, 4 chương trình, 19 đề án trọng tâm giai đoạn 2016 - 2020.

Ngày 1/1/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 14-NQ/TU về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 với chủ đề xuyên suốt trong năm “Chủ động, sáng tạo, hiệu quả - kỷ cương, kỷ luật hành chính”. Tư tưởng chỉ đạo là ưu tiên nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi; quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương, doanh nghiệp. Quan tâm phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực khó khăn, biên giới...

Nghị quyết đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện một cách cụ thể trên từng lĩnh vực. Đồng thời, phận công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp chỉ đạo triển khai, kiểm tra, đôn đốc tổ chức thực hiện Nghị quyết đối với lĩnh vực và địa phương được phận công phụ trách. Tỉnh ủy cũng chỉ đạo các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy, Đảng đoàn HĐND, Ban cán sự đảng UBND tỉnh; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch, chương trình hành động sát với tình hình thực tế để triển khai thực hiện có hiệu quả.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết chuyên đề về phát triển thành phố Lào Cai, các huyện Sa Pa, Si Ma Cai; đề án thí điểm ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới các xã biên giới Việt - Trung giai đoạn 2016 - 2020.

Chủ động nắm, dự báo tình hình, kịp thời xử lý các tranh chấp; khiếu kiện từ cơ sở, không để xảy ra “điểm nóng”.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm việc với cán bộ chủ chốt của tỉnh.

Phóng viên: Từ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, vậy kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ra sao, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Văn Vịnh: Vượt lên những khó khăn, năm 2018 kinh tế của tỉnh có bước phát triển nổi bật, toàn diện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,23%, là năm có mức tăng trưởng cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay (đứng thứ 3 so với 14 tỉnh vùng trung du, miền núi phía Bắc (sau Bắc Giang, Thái Nguyên) và cao hơn mức bình quân của cả nước (bằng 150,4% so với mức bình quân cả nước). GRDP bình quân đạt 60 triệu đồng/người, tăng 7,8 triệu đồng so với năm 2017 và bằng 102% GDP bình quân cả nước.

Sản xuất nông nghiệp phát triển khá, tổng sản lượng lương thực đạt gần 320 nghìn tấn, tăng 4,9% so với năm 2017, đạt 97% mục tiêu Đại hội. Toàn tỉnh có thêm 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, lũy kế có 44/143 xã hoàn thành nông thôn mới, đạt 86% mục tiêu Đại hội.

Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 29 nghìn tỷ đồng, tăng 16,5% so với năm 2017 và đạt 86,6% so với mục tiêu Đại hội. Hoạt động xuất - nhập khẩu hàng hóa chủ yếu là chính ngạch đạt 3 tỷ USD, tăng 13,9% so với năm 2017, bằng 65,2% so với mục tiêu Đại hội.

Du lịch tiếp tục có sự tăng trưởng, số khách du lịch đến Lào Cai đạt 4,3 triệu lượt người, tăng 22,7% so với năm 2017, vượt 7,5% mục tiêu Đại hội. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 8.300 tỷ đồng, đạt 88,9% so với mục tiêu Đại hội.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục đều có bước phát triển so với năm 2017. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai sâu rộng; tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa là 81%; tỷ lệ thôn, làng, bản, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa là 93%.

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm tiếp tục được quan tâm. Năm 2018, toàn tỉnh giảm được 8.400 hộ nghèo, tỷ lệ tương ứng là 5,56%, vượt kế hoạch (tỷ lệ giảm nghèo bình quân 3 năm 2016 - 2018 là 5,5%, vượt mục tiêu Đại hội); tỷ lệ hộ nghèo còn lại chiếm 16,25% tổng số hộ trên địa bàn. Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các đối tượng xã hội, các xã khó khăn, gia đình nghèo.

Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường gắn với thực hiện Đề án số 18 của Tỉnh ủy, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Chủ động chỉ đạo triển khai cụ thể hóa nhiều hoạt động hợp tác với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), vùng Nouvelle - Aquitaine (Cộng hòa Pháp), thỏa thuận với tỉnh Brest (Cộng hòa Bêlarút); duy trì hợp tác với các tổ chức quốc tế; mở rộng hợp tác với các tỉnh, thành phố trong nước; triển khai đẩy mạnh hợp tác với các tập đoàn, doanh nghiệp kinh tế lớn.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh; duy trì chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong tốp đầu cả nước (năm 2017 tỉnh Lào Cai xếp thứ 11/63 tỉnh, thành phố).

Lĩnh vực xây dựng Đảng được quan tâm đúng mức. Công tác chính trị, tư tưởng đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc ổn định, lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng tiếp tục được củng cố. Việc học tập, quán triệt, triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy được đổi mới. Đặc biệt, Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 28-QĐ/TU ngày 26/3/2018 của Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Chỉ đạo phát động đợt thi đua, thực hiện “2 thạo, 3 đúng, 3 không” gắn với kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai (23/9/1958 - 23/9/2018). Việc đánh giá, phân xếp loại đảng viên, tổ chức đảng được thực hiện nghiêm túc, thực chất hơn.

Lào Cai là tỉnh đi đầu cả nước tiến hành hợp nhất Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng thành Sở Giao thông vận tải - Xây dựng; giải thể, sáp nhập một số đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện. Công tác xây dựng tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả đã được các đảng bộ, sở, ngành triển khai đồng bộ.

Công tác vận động quần chúng thực hiện tốt năm “Dân vận chính quyền”. Việc tiếp xúc, đối thoại với cán bộ, đảng viên và nhân dân được duy trì và nâng cao chất lượng; các cấp, các ngành trong tỉnh đã tổ chức được 298 cuộc tiếp xúc, đối thoại.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh; tổ chức các hoạt động giám sát và phản biện xã hội theo đúng quy định.

Có thể khẳng định, sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, đã có 70% chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ đạt và vượt, trong đó 7/25 chỉ tiêu vượt trên 100%; 11/25 chỉ tiêu đạt trên 90%; 4/25 chỉ tiêu đạt trên 80%; 1/25 chỉ tiêu đạt trên 70%; 2/25 chỉ tiêu đạt trên 63% (các chỉ tiêu thực hiện theo tiến độ và sẽ hoàn thành mục tiêu Nghị quyết). Các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch đề ra; đã có 144/284 chỉ tiêu, mục tiêu đại hội hoàn thành trên 100%; 107/284 chỉ tiêu, mục tiêu đại hội hoàn thành trên 70%, cơ bản các chỉ tiêu, mục tiêu còn lại đạt trên 60%...

Phóng viên: Năm 2019 được xác định là năm tăng tốc để về đích mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Đồng chí cho biết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ lãnh đạo, chỉ đạo những nhiệm vụ chủ yếu như thế nào?

Đồng chí Nguyễn Văn Vịnh: Năm 2019, phấn đấu hoàn thành cơ bản các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Đảng bộ, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục đồng thuận xây dựng Lào Cai phát triển; các cấp, các ngành tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đề ra.

Tập trung triển khai các công việc chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và đại hội đảng các cấp của tỉnh; lãnh đạo tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp. Chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ 4 chương trình, 19 đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt trên 90% các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra.

Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn; phấn đấu hết năm 2019, lũy kế có 50 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

Đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành các dự án quan trọng của tỉnh. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư. Rà soát, đẩy mạnh tăng nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Ưu tiên đổi mới công nghệ tiên tiến vào sản xuất, kinh doanh, chế biến sâu trong sản xuất công nghiệp. Quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất, tài nguyên, khoáng sản, giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các dự án và các khu công nghiệp. Đẩy mạnh phát triển du lịch theo hướng bền vững, chuyên nghiệp.

Bảo tồn, khai thác, phát triển bản sắc văn hoá các dân tộc; tiếp tục đổi mới giáo dục; quan tâm phát triển dịch vụ khám, chữa bệnh; thực hiện giảm nghèo đa chiều, bền vững. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, các đối tượng xã hội.

Chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách tư pháp.

Đẩy mạnh quan hệ hợp tác với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế, định chế tài chính trên thế giới để vận động nguồn lực cho phát triển. Thực hiện tốt các thỏa thuận mở rộng hợp tác với các tỉnh, thành phố trong nước, nhất là du lịch, thương mại, xuất khẩu.

Thực hiện các giải pháp đồng bộ, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, hoạt động của chi bộ; tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nêu gương trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế đối thoại tiếp xúc trực tiếp với nhân dân. Tiếp tục tinh gọn bộ máy, tinh giảm biên chế; tổ chức sáp nhập một số cơ quan, địa phương. Tăng cường công tác kết nạp đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra năm 2019. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ, toàn diện trong hệ thống chính trị.

Các cấp, các ngành làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong Đảng bộ, hệ thống chính trị và toàn xã hội, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện một cách đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 đã đề ra.

Đón Xuân Kỷ Hợi, thay mặt lãnh đạo tỉnh và nhân danh cá nhân, tôi xin chúc toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh mạnh khỏe, hạnh phúc, cùng nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, sớm hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy!

                                                                                Hải Xuyên (thực hiện)

Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.