Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tạo sự chuyển biến trong các chi, đảng bộ

07/06/2013 10:24

LCĐT - “Việc triển khai phong trào thi đua thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; đồng thời hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm 55 năm Ngày Bác Hồ lên thăm Lào Cai đã tạo  luồng không khí mới, sự chuyển biến rõ rệt, sức lan tỏa sâu rộng khắp các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh”. Đó là khẳng định của đồng chí Nguyễn Văn Thực, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh khi đánh giá hiệu quả của phong trào “Làm theo Bác” được phát động trong toàn Đảng bộ thời gian qua.

Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh hiện có 67 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, với gần 3 nghìn đảng viên là hạt nhân lãnh đạo tại các cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh. Thực hiện các kế hoạch và văn bản hướng dẫn của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua theo từng năm, từng thời điểm, trong đó xác định rõ nội dung, nhiệm vụ cụ thể. Theo đó, Đảng ủy và Bộ phận giúp việc đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở, đoàn thể trực thuộc tổ chức học tập các chuyên đề theo chủ đề và các hoạt động nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả.

Khen thưởng các điển hình trong thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị.         Ảnh: Quang Minh

Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI), phong trào thi đua “Làm theo Bác” được Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tích cực triển khai, đã và đang tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức; xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Qua công tác sơ kết phong trào cho thấy: Nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc học tập và làm theo Bác được nâng lên, trở thành việc làm thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên. Các chi, đảng bộ đẩy mạnh thi đua học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tiêu chí “Ba có, ba không”; “Chi bộ 4 tốt”; “Đảng viên 5 tốt”...

Các cấp ủy cơ sở đã đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt chi bộ, cơ quan như: Tổ chức học tập các chuyên đề; thảo luận, liên hệ với tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong chi bộ; đánh giá việc học tập và làm theo Bác của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thời gian qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới; biểu dương những đảng viên tiên phong, gương mẫu...

Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã tập trung lãnh đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn tại, hạn chế, khuyết điểm tại một số cơ sở đảng; chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở không đạt “trong sạch, vững mạnh” xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa những hạn chế. Nhiều đồng chí lãnh đạo, cấp ủy đã thực hiện nghiêm túc các quy định về thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, gương mẫu đi đầu trong việc học tập, làm theo Bác. Đến nay, tình hình nội bộ các chi, đảng bộ cơ sở, cơ quan, đơn vị trong Khối cơ bản ổn định, có chuyển biến tích cực. Nhiều đơn vị đã rà soát, điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ để sử dụng kinh phí đúng mục đích và hiệu quả; quy chế dân chủ được thực hiện nghiêm túc; phát huy tốt vai trò của người đứng đầu.

Đồng chí Nguyễn Văn Thực cho biết thêm: Nhờ đẩy mạnh phong trào thi đua, sinh hoạt chi bộ được nâng lên; việc tăng cường các đợt sinh hoạt dân chủ đã giải quyết kịp thời những vướng mắc ngay tại cơ sở. Nhiều vấn đề hoặc ý kiến thắc mắc của đảng viên, quần chúng đã được tháo gỡ ngay tại các chi, đảng bộ, do đó giảm hẳn lượng thư nặc danh. Công tác tự phê bình và phê bình cũng tích cực hơn; vấn đề thực hiện Điều lệ Đảng đã được các chi, đảng bộ coi trọng, nghiêm túc triển khai đúng quy định hơn trước.

Qua các phong trào thi đua ở Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh đã xuất hiện nhiều điển hình tập thể và cá nhân có cách làm hay, thiết thực, hiệu quả. Tiêu biểu như Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thường xuyên tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua “Quy tắc ứng xử đối với cán bộ làm việc trong các cấp hội phụ nữ tỉnh Lào Cai”; lồng gắn với tuyên truyền Phong trào “Chung tay xây dựng nông thôn mới”; phát động Cuộc vận động “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, Phong trào “5 không, 3 sạch”. Tỉnh đoàn thì chỉ đạo mỗi cơ sở Đoàn thành lập một mô hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thành lập Câu lạc bộ “Thanh niên làm theo lời Bác”, “Thanh niên sống đẹp”... Đảng bộ Sở Y tế gắn thực hiện “12 điều y đức” với việc học tập và làm theo Bác. Chi bộ Liên đoàn Lao động tỉnh gắn các phong trào thi đua xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành - sáng tạo - tận tụy - gương mẫu”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”... Công tác tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến cũng được quan tâm chỉ đạo thực hiện, Phong trào “Xây dựng gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến” triển khai rộng khắp đã mang lại niềm tin, phấn khởi trong toàn đảng bộ.

Thi đua “Làm theo Bác” là phong trào lớn, triển khai trong giai đoạn khá dài, song, với kết quả bước đầu, Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh đang tạo một nền tảng quan trọng trong công tác xây dựng Đảng để thực hiện hiệu quả hơn các nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới.

Mai Hương
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.