Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng

30/08/2012 07:14

Từ ngày 21 đến ngày 28/8, Quân ủy Trung ương đã tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đến dự và khai mạc Hội nghị; đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương đến dự.

Nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc, dân chủ, khách quan, thẳng thắn, nhìn thẳng vào sự thật, Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương luôn là một tập thể đoàn kết, thống nhất, gương mẫu; trước tác động diễn biến phức tạp của tình hình, luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, không có suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; thực hiện nghiêm nguyên tắc công tác cán bộ và nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng bộ Quân đội và toàn quân vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và chế độ Xã hội chủ nghĩa, luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân, được nhân dân tin yêu; giữ vững và phát huy tốt bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong giai đoạn mới.

Quân ủy Trung ương cũng đã nghiêm túc chỉ rõ những khuyết điểm như: Về dự báo định hướng tư tưởng và công tác giáo dục chính trị tư tưởng; một số cán bộ, đảng viên ở mức độ khác nhau có suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; việc đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, công tác quản lý học viên ở một số nhà trường quân đội, chậm ban hành hướng dẫn thực hiện một số chính sách cán bộ; tính chiến đấu trong sinh hoạt Đảng còn hạn chế…

Với quyết tâm chính trị cao, Quân ủy Trung ương đã đề ra các giải pháp để khắc phục; đồng thời từng đồng chí ủy viên Quân ủy Trung ương căn cứ kết quả kiểm điểm của tập thể, đối chiếu với chức trách, nhiệm vụ, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm cá nhân trước những hạn chế, khuyết điểm của tập thể Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương và xác định biện pháp sửa chữa thời gian tới.

Sau Hội nghị, Thường vụ Quân ủy Trung ương chỉ đạo, thông báo rút kinh nghiệm và chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc làm tốt công tác chuẩn bị, hoàn thành việc kiểm điểm tự phê bình, phê bình có chất lượng cao theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

** Ngày 29/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định đã tổ chức hội nghị hướng dẫn Kế hoạch chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể Ban Thường vụ và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Hồng Hà, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định nêu rõ: Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể Ban Thường vụ và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ là nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trọng tâm là 3 vấn đề cấp bách đã nêu trong Nghị quyết Trung ương 4.

Báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy phải tập trung đánh giá một cách khách quan cả ưu điểm và hạn chế, khuyết điểm, nhưng tập trung làm rõ những hạn chế, khuyết điểm về 3 nội dung cấp bách; chỉ rõ và xác định đúng nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm, qua đó đề ra các biện pháp khắc phục.

Báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy là một trong những căn cứ cho việc kiểm điểm của cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ. Đối với các cá nhân Ủy viên Ban Thường vụ, việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình cần tập trung làm rõ trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm; trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; trong tự phê bình và phê bình về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, về quan hệ gia đình, xã hội và quan hệ với nhân dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nêu rõ việc kiểm điểm phải được tiến hành một cách chặt chẽ, chu đáo, khoa học, nghiêm túc, thận trọng, đảm bảo kết quả thực chất, không làm chiếu lệ, đồng thời tránh tình trạng nể nang cũng như lợi dụng kiểm điểm để phổi phồng khuyết điểm, hạ uy tín đồng chí với động cơ không trong sáng./.

Theo VOV.vn
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.