Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nhiều cách làm hay trong hoạt động công đoàn

11/04/2018 15:32

LCĐT - Trong ngày làm việc thứ hai, Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVI đã dành nhiều thời gian nghe tham luận từ các công đoàn cơ sở. Nhiều kinh nghiệm và cách làm hay được chia sẻ, minh chứng sinh động hơn những kết quả đạt được của phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn trên địa bàn tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2013 - 2018.

* Xây dựng mối quan hệ hài hòa để phát triển tổ chức công đoàn

 Đại biểu Lê Thị Hậu Lộc, Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Lào Cai.

Năm 2013, Công đoàn ngành Xây dựng Lào Cai có 13 Công đoàn cơ sở, với 3.200 cán bộ, công nhân, viên chức, lao động. Đến tháng 3/2018,  kết nạp mới 2.650 đoàn viên và thành lập mới 40 công đoàn cơ sở, tiếp nhận 12 công đoàn cơ sở từ Công đoàn ngành Giao thông - vận tải, nâng tổng số đầu mối hiện nay lên 65 công đoàn cơ sở, 5.850 cán bộ, công nhân, viên chức, lao động.

Để kết nạp số lượng lớn đoàn viên và thành lập mới nhiều công đoàn cơ sở, ngoài sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Giám đốc Sở Xây dựng, Công đoàn ngành Xây dựng đã có nhiều sáng kiến, giải pháp hữu hiệu. Trong đó, đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành xây dựng kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo và tích cực tham mưu, phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, Ban Giám đốc ban hành các văn bản chỉ đạo, tuyên truyền vận động. Đồng thời, cùng các phòng, ban chuyên môn Sở Xây dựng tổ chức gặp mặt với các chủ doanh nghiệp trong ngành xây dựng để trao đổi, giúp đỡ, động viên, tìm mọi biện pháp tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu văn nghệ, thể thao với ngành để tạo sự gần gũi, cảm thông giữa ngành với các doanh nghiệp. Đổi mới hình thức, nội dung, phương pháp tuyên truyền trực tiếp đến người lao động, phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp... Từ những giải pháp trên, đã tạo được sự đồng thuận từ phía lãnh đạo và người lao động tại các doanh nghiệp, tự nguyện gia nhập tổ chức công đoàn. Công đoàn phải cùng với người sử dụng lao động xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định và tiến bộ để phát triển tổ chức công đoàn.

* Hiệu quả từ phong trào thi đua “ Lao động giỏi, lao động sáng tạo”

Đại biểu Hoàng Tuấn Hải, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Apatít Việt Nam.

Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã được Công đoàn Công ty phối hợp với Ban giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch, phát động thi đua với mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm và năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, giảm định mức tiêu hao, hạ giá thành sản phẩm; góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và nâng cao đời sống công nhân, lao động của Công ty. Công đoàn Công ty phối hợp với các đơn vị thành lập "Tổ hỗ trợ sáng kiến" tại các tổ, ca sản xuất, nhằm giúp đỡ, động viên, khuyến khích người lao động thực hiện ý tưởng sáng tạo. Cùng bộ phận chuyên môn xây dựng Quy chế khen thưởng nội bộ để tôn vinh, động viên kịp thời những cá nhân, tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. Với phương châm "Mỗi người lao động có ít nhất một ý tưởng sáng tạo" đã tạo cho phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trở thành hoạt động thường xuyên, có sức lan tỏa mạnh, từ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật đến những công nhân trực tiếp sản xuất.

Trong nhiệm kỳ 2013 – 2018, Công ty có gần 300 ý tưởng, đề xuất sáng tạo; 315 đề tài, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất của 1.269 lượt tác giả và đồng tác giả được áp dụng vào sản xuất, với giá trị làm lợi đạt 127 tỷ đồng; 84 công trình công đoàn được thực hiện với tổng giá trị trên 55 tỷ đồng; giá trị tiết kiệm do giảm định mức tiêu hao đạt hơn 70 tỷ đồng. Điều đó đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của công ty.

* Làm tốt vai trò chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động

Đại biểu Hoàng Kim Chi, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Lào Cai.

Nhiệm kỳ qua, Liên đoàn Lao động thành phố Lào Cai đã có nhiều hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường tư vấn cho công nhân, viên chức, lao động nắm và hiểu rõ hơn về chính sách, pháp luật để tự bảo vệ mình;  hướng dẫn công đoàn cơ sở tham gia xây dựng các văn bản pháp luật, các chính sách, chế độ, đảm bảo hài hoà lợi ích của nhà nước, doanh nghiệp và người lao động; công đoàn tham gia với chuyên môn đồng cấp xây dựng nội quy, quy chế thuộc đơn vị, doanh nghiệp về chính sách liên quan đến đoàn viên, công nhân, viên chức và người lao động. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động thành phố còn cử cán bộ tham gia các hội đồng, các ban, các tổ chức chính trị - xã hội trực tiếp tham gia tháo gỡ khó khăn, giải quyết tranh chấp lao động, tiền lương ...

Các cấp công đoàn thành phố chủ động tham gia, phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp, các doanh nghiệp xây dựng và tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ sở. Tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức, hội nghị người lao động và đối thoại tại nơi làm việc. Đặc biệt quan tâm đến việc đảm bảo thời gian làm việc, nghỉ ngơi, chế độ tiền lương, tiền công, tiền thưởng, điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, các quy định về chính sách đối với lao động nữ, chế độ bảo hiểm... của công nhân, viên chức, lao động.

Trong nhiệm kỳ, Liên đoàn Lao động thành phố đã phối hợp tiến hành 285 cuộc kiểm tra về việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động. Các công đoàn cơ sở chỉ đạo Ban thanh tra nhân dân thường xuyên giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức ở cơ quan, đơn vị công lập. Vận động ủng hộ các loại quỹ được trên 8 tỷ đồng, đã hỗ trợ làm mới 8 nhà cho các đoàn viên công đoàn hoàn cảnh khó khăn có chỗ ở ổn định, yên tâm công tác, với tổng kinh phí là 240 triệu đồng.

* Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống công đoàn

Đại biểu Phạm Văn Hồng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Si Ma Cai.

Nhiệm kỳ qua, Liên đoàn Lao động huyện Si Ma Cai đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công đoàn, giúp tăng năng suất, hiệu quả công việc và sự thuận tiện, nhanh chóng, tiết kiệm, hiệu quả cao trong công tác. Cụ thể, việc ứng dụng công nghệ thông tin thông suốt từ Liên đoàn Lao động huyện tới 78/78 công đoàn cơ sở trực tiếp quản lý và 15 công đoàn cơ sở phối hợp chỉ đạo; giữa Liên đoàn Lao động huyện với các phòng, ban chuyên môn trong huyện và các ban chuyên đề của Liên đoàn Lao động tỉnh.

100% công đoàn cơ sở đều được thủ trưởng đơn vị trang bị máy tính làm việc. Đặc biệt, đối với cán bộ giáo viên cắm bản được trang bị các thiết bị thu sóng kết nối internet Dcom 3G, 4G. Liên đoàn Lao động huyện đã thực hiện gửi văn bản scan dấu đỏ đến các công đoàn cơ sở và các cơ quan chuyên môn trong huyện. Đội ngũ đoàn viên công đoàn thường xuyên truy cập website của Liên đoàn Lao động tỉnh, cổng thông tin điện tử huyện, tỉnh, Chính phủ để nắm bắt thông tin, học tập nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và tổ chức công đoàn... Các buổi tập huấn của Liên đoàn Lao động huyện, tuyên truyền tại cơ sở đều được cán bộ công đoàn thiết kế các slide trình chiếu powerpoint đẹp, giúp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tập huấn...

Khối lượng văn bản phải in ấn gửi hai chiều và công tác phí đi nộp báo cáo giảm đáng kể; hằng năm, tiết kiệm cho 78 công đoàn cơ sở hàng trăm triệu đồng, nhất là việc trao đổi thông tin hai chiều giữa cơ sở và Liên đoàn Lao động huyện, Liên đoàn Lao động tỉnh được thường xuyên, kịp thời...

Thời gian tới, Liên đoàn Lao động huyện Si Ma Cai tiếp tục tuyên truyền, chỉ đạo tới 78/78 công đoàn cơ sở về lợi ích của việc ứng dụng công nghệ thông tin và cuộc cách mạng số 4.0 trong thời kỳ hội nhập, phát triển; tổ chức tập huấn thường xuyên cho cán bộ công đoàn kiến thức tin học, kỹ năng sử dụng các tiện ích của máy tính, mạng Internet, khai thác tài liệu trên cổng thông tin điện tử. Liên đoàn Lao động huyện sẽ thực hiện chữ ký số ; tổ chức các cuộc họp, đối thoại trực tiếp với người lao động bằng hình thức trực tuyến...

Thành Phú
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.