Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI)

06/06/2012 07:57

Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XI: "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" đã nêu ra bốn nhóm giải pháp thực hiện, trong đó "Nhóm giải pháp về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng" nêu rõ: "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc làm theo gương Bác một cách thiết thực, hiệu quả".

Xuyên suốt cuộc đời hoạt động của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh quan niệm: "Đạo đức là gốc của người cách mạng", "Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng, không có đạo đức cách mạng thì dù tài giỏi đến mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân". Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thể hiện sinh động, phong phú trong cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người. Một trong những di sản vô cùng quý báu mà Người để lại cho Đảng ta, dân tộc ta là những giá trị về chuẩn mực đạo đức của người cách mạng, trong đó ý thức trách nhiệm của mỗi người đối với Tổ quốc, đối với nhân dân, đối với Đảng, đối với công việc, đối với xã hội và đối với mọi người, đồng thời cũng là bổn phận của mỗi cán bộ, đảng viên cần được nâng cao.

Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm chính là suốt đời hy sinh, phấn đấu cho độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân. Cuộc đời và sự nghiệp của Người là cống hiến cho Đảng, cho dân tộc. Ba mươi năm thăm thẳm dặm dài cả về thời gian và không gian, bôn ba khắp bốn bể, năm châu đi tìm đường cứu nước và Người đã tìm được đường đi cho dân tộc. Người đã trải qua bao nhiêu gian khổ, nhiều khi nguy hiểm đến cả tính mạng của mình, Người vẫn không hề nản. Hai lần bị bắt, bị giam cầm cực kỳ khổ đau cả thể xác lẫn tinh thần và những thử thách không nhỏ, Người đã vượt qua tất cả chính nhờ sự kiên định một lý tưởng, một con đường độc lập, tự do cho dân tộc, hạnh phúc của nhân dân. Ý thức trách nhiệm với Tổ quốc, với nhân dân đã nâng lý tưởng cao cả mà Người hướng tới, cùng Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân ta đấu tranh, vượt gian khổ hy sinh, lao động cần cù, sáng tạo đi đến thắng lợi vẻ vang: Đất nước được độc lập, tự do, nhân dân ta "Ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành".

Ý thức trách nhiệm chính là mỗi người phải hiểu rõ trách nhiệm của mình đối với công việc được giao, nghĩa vụ phải làm tròn theo cương vị, chức trách của mình. Con người có bao nhiêu vị trí, vai trò, chức năng trong mối quan hệ xã hội thì có bấy nhiêu trách nhiệm. Cấp bậc càng cao thì trách nhiệm càng lớn. Trách nhiệm lớn nhất, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh là trách nhiệm trước Đảng, trước dân và trước công việc. Trước hết, cần có trách nhiệm cao trước công việc, trước nhân dân để làm thật tốt rồi mới đem kết quả đó báo cáo với Đảng, với cấp trên. Muốn nâng cao được ý thức trách nhiệm, cán bộ, đảng viên phải có phẩm chất đạo đức cách mạng, phải nhận thức đúng đắn mình là đầy tớ, là công bộc của dân "việc gì có lợi cho dân thì ra sức làm, việc gì có hại cho dân thì nên tránh". Đạo đức cách mạng không có gì là cao xa mà ở ngay trong mỗi công việc, ở quanh ta trong cuộc sống hàng ngày, ai cũng thực hiện được, biểu hiện trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, công việc phải làm, làm đến nơi đến chốn, tự giác theo lương tâm của mình. "Đạo đức cách mạng nói tóm tắt là: Nhận rõ phải trái. Giữ vững lập trường. Tận trung với nước, tận hiếu với dân".

Nâng cao ý thức trách nhiệm là một trong những yêu cầu về đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Ý thức trách nhiệm trong "tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cấp trên", Nghị quyết còn chỉ rõ: "Tập trung làm rõ trách nhiệm cá nhân, gương mẫu thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình, nói đi đôi với làm, nêu gương về đạo đức lối sống". Yêu cầu này, chúng ta nên hiểu rằng không chỉ đối với cán bộ lãnh đạo ở Trung ương mà là yêu cầu đối với tất cả cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc".

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ kính yêu về nâng cao ý thức trách nhiệm, mỗi cơ quan, đơn vị, cá nhân cán bộ, đảng viên cần xác định cho mình những việc làm cụ thể trong mỗi vị trí công tác, công việc được giao, quan hệ xã hội, rèn luyện đạo đức tác phong, lối sống. Lãnh đạo nêu gương trước cán bộ, nhân viên cấp dưới; đảng viên nêu gương trước quần chúng, đó là yêu cầu cấp thiết đối với mọi cán bộ, đảng viên khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

                                                                                                          Nguyễn Văn Tông

                                                                                    (282, đường Hoàng Liên, thành phố Lào Cai)

Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.