Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

“Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lịch sử và hiện thực”

3 giờ trước

70 năm đã trôi qua, nhưng “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn vẹn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, thúc giục tinh thần thi đua yêu nước của mỗi người dân Việt Nam, trong đó có cán bộ, chiến sĩ Quân đội.

Đó là khẳng định được đưa ra tại Hội thảo khoa học “Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lịch sử và hiện thực” được Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự - Bộ Quốc phòng tổ chức ngày 6/6, tại Hà Nội.
Dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo Học viện Chính trị, Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự; các nhà khoa học.

Hình ảnh tại Hội thảo.

Đề dẫn Hội thảo do Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Bá Dương, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự trình bày nêu rõ: Sau chiến thắng Việt Bắc - Thu Đông 1947, theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 27/3/1948, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng ra Chỉ thị phát động phong trào thi đua ái quốc để động viên mọi lực lượng cho kháng chiến, kiến quốc. Chỉ thị vạch rõ: “Mục đích thi đua ái quốc là làm sao cho kháng chiến mau thắng lợi, kiến quốc mau thành công”. Ðể triển khai Chỉ thị này, nhân kỷ niệm 1.000 ngày Nam Bộ kháng chiến, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”, chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân. Ngày 4/3/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định về việc lấy ngày 11/6 hàng năm là Ngày thi đua yêu nước và ngày 11/ 6 hằng năm đã trở thành Ngày Truyền thống thi đua yêu nước. 

Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Bá Dương nêu rõ: “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ có ý nghĩa chỉ đạo, động viên, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước trong công cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, kiến thiết, xây dựng đất nước, mà còn có giá trị chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục đẩy mạnh thi đua yêu nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 70 năm đã trôi qua, nhưng “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn vẹn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, thúc giục tinh thần thi đua yêu nước của mỗi người dân Việt Nam, trong đó có cán bộ, chiến sĩ Quân đội.

Mục đích của Hội thảo nhằm làm rõ những giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong toàn Viện; tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua quyết thắng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học, giáo dục, đào tạo; xây dựng Đảng bộ Viện trong sạch vững mạnh, Viện vững mạnh toàn diện; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, hướng đến kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự (29/4/1999 -29/4/2019).

Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được hơn 40 bài tham luận của các nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học viên cao học đang đào tạo tại Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng. Các ý kiến phát biểu, bài tham luận tại Hội thảo đã phân tích, làm rõ hoàn cảnh ra đời, những nội dung cơ bản, giá trị lý luận, thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”; bài học về phát huy động lực tinh thần của thi đua; vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công nhân, nông dân, trí thức, bộ đội, doanh nhân, phụ nữ, thanh, thiếu nhi, trong thi đua; định hướng nội dung, giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong hoạt động nghiên cứu khoa học, giáo dục - đào tạo; tích cực tham gia đấu tranh phòng chống các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân.…/.

Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản VN
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.