Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Lào Cai tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

09/11/2016 10:24

LCĐT - Là một trong những địa phương của huyện Bảo Yên triển khai sớm việc thực hiện Chỉ thị số 05, Đảng bộ xã Vĩnh Yên đã xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức cho cán bộ chủ chốt từ xã đến các thôn, bản, cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã ký giao ước thi đua, đăng ký thực hiện một số nội dung tự giác đi đầu, gương mẫu.

Đảng ủy xã đã tổ chức cho khoảng 300 cán bộ, đảng viên, công chức trên địa bàn, cán bộ các thôn, bản học tập, quán triệt nội dung Chỉ thị 05, Quy định 08 và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Đồng chí Nguyễn Sĩ Hồng, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Đến nay, 100% cán bộ, đảng viên, công chức theo quy định đã đăng ký nội dung gương mẫu đi đầu; các cơ quan, đơn vị, trường học đều đã xây dựng chuẩn mực đạo đức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Quan điểm của Đảng ủy trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Quy định 08 của Tỉnh ủy là hướng tới sự đổi mới về phong cách lãnh đạo, tác phong, lề lối làm việc, thái độ phục vụ nhân dân của lãnh đạo, cán bộ, các cơ quan, đoàn thể của xã.

Lãnh đạo tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.  

Không chỉ xã Vĩnh Yên mà tất cả các chi bộ, đảng bộ khác ở Bảo Yên cũng triển khai đăng ký bổ sung lãnh đạo đi đầu, gương mẫu, kế hoạch tu dưỡng, nêu gương theo tinh thần Chỉ thị số 05, kết hợp đẩy mạnh tuyên truyền các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Đồng thời, Huyện ủy Bảo Yên tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, trong đó có nội dung Chỉ thị 05 cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bảo Yên cho biết: Hằng tháng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy thường xuyên đưa các nội dung Quy định số 08 của Tỉnh ủy và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị vào triển khai tại các hội nghị báo cáo viên cấp huyện; chỉ đạo ban tuyên vận các xã, thị trấn, báo cáo viên các chi, đảng bộ khối cơ quan; MTTQ và các đoàn thể tổ chức tuyên truyền, quán triệt các nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Huyện ủy cũng ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05, trong đó xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện từ năm 2016 đến năm 2020; chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động cụ thể trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị mình.

Quá trình triển khai, mỗi chi bộ, đảng bộ đều căn cứ vào tình hình cụ thể, xác định nội dung trọng tâm để lãnh đạo thực hiện. Đơn cử như ở Bát Xát, Huyện ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo xây dựng kế hoạch triển khai Quy định 08 đến 59/59 chi bộ, đảng bộ trực thuộc; đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05 và Quy định 08 vào chương trình hành động của cấp ủy huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và chỉ đạo chi bộ, đảng bộ cơ sở đưa vào chương trình, kế hoạch công tác toàn khóa và hằng năm. Huyện ủy đã tổ chức quán triệt, nghiên cứu, học tập cho cán bộ chủ chốt (đạt tỷ lệ 98,5%) và 1 lớp dành riêng cho cán bộ, đảng viên khối cơ quan (23/59 chi bộ, đảng bộ). Ở cấp cơ sở, có 26/59 chi bộ, đảng bộ tổ chức học tập riêng. Tính đến ngày 19/8, có 26/26 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện đã tổ chức quán triệt tới 2.713 người, trong đó đảng viên tham gia học tập là 2.206/2.472 người; đưa nội dung Chỉ thị 05 vào quán triệt, bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ, giáo viên các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ, đảng bộ xây dựng chuẩn mực đạo đức ngắn gọn, dễ nhớ, sát với chức năng, nhiệm vụ và khái quát thành khẩu hiệu hành động. Đến nay, 100% chi bộ, đảng bộ cơ sở đã hoàn thành việc xây dựng và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thiết thực. Đơn cử như Đảng bộ Cơ quan Huyện ủy lựa chọn khẩu hiệu hành động là “Tâm trong sáng, nghiệp vụ giỏi, lý luận chắc, sát thực tiễn, gần nhân dân”; Chi bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy là “Vững tin với Đảng, hết lòng vì dân, nghiệp vụ tinh thông, tuyên truyền sắc bén”; Đảng bộ xã Trịnh Tường là “Sống có lý tưởng, vì nước, vì dân, vì con người, vì xã hội”... Đồng chí Phạm Văn Tâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bát Xát cho biết: Quá trình thực hiện Chỉ thị 05, Huyện ủy yêu cầu các chi bộ, đảng bộ xác định những khâu đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm liên quan đến đạo đức, thực thi công vụ để tập trung chỉ đạo, tạo ra sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác. Hằng tháng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đều lựa chọn, biên soạn một nội dung cụ thể theo chủ đề của năm và lựa chọn một tấm gương cụ thể đưa vào bản tin nội bộ để tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; tăng cường các đầu sách viết về Bác Hồ tại 65 tủ sách ở cơ sở…

Có thể khẳng định, việc học tập và làm theo Bác là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ tỉnh Lào Cai trong những năm qua. Mục đích làm cho Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, có phong cách làm việc khoa học trên tinh thần phục vụ, gần dân, sát cơ sở, giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực và liêm khiết; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Làm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp, cơ quan, địa phương, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và mỗi người dân, trước hết là người đứng đầu các cấp.

Tỉnh ủy đã lồng gắn việc triển khai, nghiên cứu, quán triệt nội dung Chỉ thị 05 với quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII thông qua hình thức trực tuyến đến đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức toàn tỉnh. Theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, hầu hết các chi bộ, đảng bộ trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch toàn khóa thực hiện Chỉ thị 05, gắn với thực hiện Quy định 08 về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, các chi bộ, đảng bộ đã tổ chức cho đảng viên quán triệt, học tập và triển khai thực hiện.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể từ Tỉnh ủy đến các chi bộ, đảng bộ, trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được từ việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Lào Cai đang tích cực đưa Chỉ thị 05 đi vào cuộc sống.

Thành Phú
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.