Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Lào Cai: Phát huy vai trò đi đầu, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp

30/05/2012 10:30

Căn cứ vào Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và thực tế qua 4 năm triển khai Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Lào Cai đã rút ra kinh nghiệm, ở đâu người đứng đầu gương mẫu thì sẽ có tác dụng lôi cuốn cán bộ và quần chúng nhân dân làm theo. Vì vậy, Lào Cai đã xác định người đứng đầu, lãnh đạo chủ chốt các cấp có vị trí đặc biệt quan trọng trong việc làm gương để cấp dưới noi theo.

Thành ủy Lào Cai khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Qua hơn 4 năm thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và hơn 1 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng bộ tỉnh Lào Cai đã thu được nhiều kết quả đáng mừng. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tạo sức lan tỏa rộng khắp trong xã hội, làm xuất hiện những nhân tố mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; thực sự góp phần nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức; tăng cường sự giám sát của nhân dân đối với cán bộ, công chức. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức đều đã tự nhìn nhận, đánh giá lại chính mình, tự điều chỉnh mình để tốt hơn;  tình cảm tương thân, tương ái giữa các thành viên trong xã hội tăng lên; dân chủ ở cơ sở, trong cơ quan, doanh nghiệp được mở rộng, thực chất hơn …

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Lào Cai cũng nghiêm túc nhận thấy quá trình tổ chức triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm. Đó là việc làm theo Bác chưa được thể hiện rõ ở một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, trong đó có cả người đứng đầu cơ quan, đơn vị; một số ngành, địa phương, đơn vị còn lúng túng trong xây dựng tiêu chí phấn đấu đối với cá nhân; chưa làm rõ được những chuyển biến do Cuộc vận động tạo ra so với cái đã có sẵn trong xã hội trước khi thực hiện Cuộc vận động; không ít đơn vị thường vận dụng những cái hay, cái tốt trong thực tế và quy nó về thành tích, kết quả của Cuộc vận động...

Để tiếp tục nhân rộng những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế còn tồn tại, vừa bảo đảm tính thường xuyên, vừa tạo ra những điểm nhấn trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, Lào Cai đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động giai đoạn 2011-2015, trong đó xác định các điểm nhấn gồm: Năm 2012, tổ chức các hoạt động triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phát động các phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Năm 2013, nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ lên thăm Lào Cai, tổ chức hoạt động lớn với chủ đề “Cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc Lào Cai học tập và làm theo lời Bác dạy" sẽ phát động vào đầu năm, sơ kết vào dịp kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ lên thăm Lào Cai (23/9/1958-23/9/2013); năm 2012, nhân kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Bác, Lào Cai sẽ tiến hành các hoạt động báo công dâng Bác từ cơ sở đến tỉnh, cấp tỉnh sẽ lựa chọn một số tập thể và cá nhân xuất sắc về Hà Nội tổ chức lễ báo công trước Lăng Bác ...

Đặc biệt, căn cứ vào Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và thực tế qua 4 năm triển khai Cuộc vận động, Bộ phận giúp việc của Tỉnh ủy Lào Cai đã tham mưu để Tỉnh ủy ban hành Quy định số 08-QĐ/TU về một số nội dung tự giác đi đầu, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chỉ thị nêu rõ nội dung làm gương cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp phải toàn diện. Để tạo ra sự đột phá, có sức lan tỏa nhanh, hiệu quả để cán bộ dưới quyền và nhân dân dễ nhận thấy và làm theo, Quy định tập trung vào 5 vấn đề: Thực hành dân chủ; tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí; thực hiện nếp sống văn minh; xây dựng khối đoàn kết trong tập thể cơ quan; tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân.

Chia sẻ tại Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị diễn ra mới đây tại Hà Nội, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai Cao Đức Hải cho biết, để thực hiện Quy định này có hiệu quả, Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp phải tự mình viết đơn đăng ký các nội dung làm gương phù hợp với vị trí và nhiệm vụ của mình và thông báo công khai trước chi bộ, cơ quan, cộng đồng dân cư những nội dung đã đăng ký. Trong tháng đầu năm, cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp thông báo kết quả thực hiện những nội dung đã đăng ký trước chi bộ, cơ quan, tổ chức đoàn thể hoặc thôn, bản, tổ dân phố để mọi người tham gia đóng góp ý kiến. Vào dịp tổng kết năm, cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp thông báo kết quả thực hiện những nội dung đã đăng ký trước chi bộ, cơ quan, tổ chức đoàn thể hoặc thôn, bản, tổ dân phố. Chi bộ, cơ quan bỏ phiếu kín xác nhận mức độ đúng, sai đối với từng nội dung mà cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp đã tự giác thông báo…

Thực hiện Quy định số 08-QĐ/TU này, đồng loạt các đơn vị trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai với những biện pháp cụ thể, thiết thực. Điển hình, Thành ủy Lào Cai đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai tới 56/56 chi, đảng bộ trực thuộc và các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố... Thành ủy còn tổ chức hội nghị phát động phong trào, kí cam kết thực hiện Quy định một số nội dung tự giác đi đầu, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cấp thành phố. Sau một thời gian triển khai thực hiện, 56/56 chi, đảng bộ trực thuộc đã quán triệt, triển khai, 1383/1383 (đạt 100%) cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp của thành phố đã đăng ký thực hiện. Đến nay, việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm, nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Tại Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh Lào Cai, trong số 1.708 đảng viên đăng ký tự giác đi đầu, gương mẫu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cấp uỷ có 475 đồng chí (237 bí thư, 238 phó bí thư chi, đảng bộ cơ sở), chính quyền là 1.233 đồng chí (67 giám đốc, 159 phó giám đốc, 412 trưởng phòng, 595 phó trưởng phòng). Để cụ thể hoá việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh đã chỉ đạo cấp uỷ cơ sở triển khai thực hiện phong trào “Xây dựng gương người tốt, việc tốt; các điển hình tiên tiến” và tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tích cực tham gia cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” …

Tính đến ngày 30/3/2012, toàn Đảng bộ tỉnh Lào Cai đã có 10.992 người từ bí thư, phó bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, chủ tịch, phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc; trưởng, phó các đoàn thể cấp xã; Đội trưởng, trưởng, phó phòng trong lực lượng vũ trang trở lên đến lãnh đạo cấp tỉnh đăng ký thực hiện Quy định số 08 - QĐ/TU của tỉnh (chiếm hầu hết đối tượng theo qui định phải đăng ký) thông qua việc tổ chức Lễ ký kết một cách long trọng.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai Cao Đức Hải.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai Cao Đức Hải, sẽ cần có thời gian để kiểm nghiệm hiệu quả quy định này. Tuy nhiên, sau hơn nửa năm thực hiện, đã có một bộ phận lãnh đạo các cơ quan cấp tỉnh đã chấp hành việc dùng xe công đưa đón từ nhà riêng đến công sở theo đúng với quy định của Thủ tướng Chính phủ, không dùng vào việc riêng. Dân chủ trong các cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư có tiến bộ hơn. Việc cưới của con em một số cán bộ có vị trí trong xã hội đã cơ bản không còn phô trương hình thức; tính gương mẫu trong lối sống và công việc của phần đông cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp đã được thể hiện... Những việc làm này đã được cán bộ, công chức và nhân dân rất quan tâm, theo dõi.

Bên cạnh đó, để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trở thành thường xuyên, Bộ phận giúp việc của Tỉnh uỷ Lào Cai đã biên tập nội dung tư tưởng của Bác về những vấn đề liên quan đến cán bộ, đảng viên để đăng tải trên Thông báo nội bộ (bản tin sinh hoạt chi bộ) do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phát hành hàng tháng để các chi bộ trong toàn tỉnh học tập, thảo luận, liên hệ với tập thể chi bộ và cán bộ, đảng viên như: Tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình; về nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; về cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư...

“Qua học tập đã xuất hiện những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo Bác như có những đảng viên, nông dân tự nguyện hiến hàng nghìn m2 đất để xây dựng trường mầm non, xây dựng nhà văn hoá thôn; phong trào xây dựng nông thôn mới đang được triển khai khá rầm rộ với nhiều việc làm, nghĩa cử cao đẹp của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các trường học phổ thông đều cụ thể hóa việc xây dựng chuẩn mực đạo đức thành các quy định về cách ứng xử của cán bộ, giáo viên, học sinh một cách rất cụ thể từ việc ăn mặc, đầu tóc, giày dép, để xe đạp, xe máy cho đến thực hiện nghiêm túc việc giảng dạy tổ chức các hoạt động trong nhà trường; thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí có chuyển biến theo hướng tích cực; giáo viên phụ đạo học sinh không lấy tiền, thầy thuốc khám chữa bệnh miễn phí cho dân nghèo.... Việc học tập và làm theo Bác đang diễn ra bằng nhiều việc làm cụ thể, đa dạng và phong phú” - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai Cao Đức Hải chia sẻ.

Với việc chỉ đạo đồng bộ các giải pháp và phong trào “Cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp tự giác đi đầu, gương mẫu thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chúng ta tin tưởng Đảng bộ tỉnh Lào Cai  sẽ có bước chuyển biến sâu sắc, thiết thực trong việc học tập và làm theo Bác. Đặc biệt, việc phát huy vai trò nêu gương sẽ góp phần làm cho việc học tập và làm theo Bác trở thành thực chất hơn; có ý nghĩa hơn trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”./.

Theo Báo điện tử Đảng Cộng sản
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.