Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Lào Cai kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc

07/06/2013 14:24

 * Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị  

Sáng nay (7/6), Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2013) và sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được tổ chức long trọng tại Trung tâm Hội nghị của tỉnh.

 

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Hữu Vạn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Vịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố; giám đốc các doanh nghiệp và đặc biệt là sự có mặt của hơn 100 điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh, các điển hình tiên tiến về xây dựng nông thôn mới và các tác giả đoạt giải cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 Lãnh đạo tỉnh trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể.

 

Thi đua là động lực để Lào Cai phát triển

Trong diễn văn trình bày tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Thi đua là động lực để Lào Cai phát triển.

Đồng chí Nguyễn Văn Vịnh trình bày diễn văn kỷ niệm.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Hưởng ứng lời kêu gọi “Thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phong trào thi đua yêu nước của nhân dân các dân tộc trong tỉnh Lào Cai nối tiếp nhau tạo nên sức mạnh, vượt qua khó khăn, giành nhiều thắng lợi to lớn trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, bảo vệ biên giới cũng như xây dựng tỉnh Lào Cai phát triển. Các phong trào thi đua ngày càng lan tỏa, đi sâu vào từng lĩnh vực, đến các tầng lớp nhân dân, tạo nên sức mạnh từ nhiều phía, là động lực để vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ. Đặc biệt, gần đây, phong trào xây dựng nông thôn mới được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, làm cho diện mạo nông thôn Lào Cai thêm nhiều khởi sắc…

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang ra sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XIV. Để tiếp tục tạo thêm sức mạnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể tiếp tục đổi mới công tác thi đua - khen thưởng, phát triển sâu rộng phong trào thi đua trong các tầng lớp nhân dân với mục tiêu cụ thể, thiết thực. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, tạo sự chuyển biến mạnh diện mạo nông thôn Lào Cai. Thực hiện có hiệu quả nội dung phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 55 năm Ngày Bác Hồ lên thăm Lào Cai (23/9/1958 - 23/9/2013).

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua yêu nước, chúng ta càng phải thấm nhuần hơn nữa tư tưởng của Người: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Làm theo lời Bác, từng người, từng gia đình và từng tập thể phải thi đua làm nhiều việc tốt, góp phần xây dựng tỉnh Lào Cai ngày càng giàu đẹp. Đó cũng chính là việc làm thiết thực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Vạn (đứng giữa) trò chuyện với các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Nhiều chuyển biến tích cực sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 03

Đánh giá 2 năm thực hiện Chỉ thị 03 ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng chí Cao Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nêu rõ: Biểu hiện rõ nét nhất là nhận thức của đại đa số cán bộ, đảng viên về sự cần thiết phải đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được nâng lên. Cán bộ, đảng viên đã chấp hành nghiêm chỉnh giờ giấc làm việc; có ý thức trách nhiệm cao hơn đối với nhiệm vụ được phân công, qua đó, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân được nâng lên. Trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đã xuất hiện thêm nhiều việc làm tốt, hành động tốt, rất cụ thể và bình dị trong cuộc sống hàng ngày… Mặc dù còn một số tồn tại, hạn chế, những kết quả trong thực hiện Chỉ thị 03 đã góp phần tích cực làm tốt công tác tư tưởng chính trị nói riêng, công tác xây dựng Đảng nói chung, nhất là triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội, giữ vững ổn định chính trị, vượt qua khó khăn hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân.

Trao Giải thưởng các tác giả đạt giải trong cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2012.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng trình bày phương hướng và 9 nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thời gian tiếp theo.

Tại lễ kỷ niệm, một số tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã phát biểu ý kiến chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó có phong trào xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Hữu Vạn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Trong giai đoạn vừa qua, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh luôn gắn với công tác vận động quần chúng và nêu gương của cán bộ, đảng viên đã phát huy hiệu quả. Mặc dù vẫn còn một số hạn chế, song phong cách, ý thức trong công tác của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp tiếp tục có sự đổi mới và nâng cao, có tác dụng lan tỏa đến cán bộ, đảng viên, nhân dân và trở thành động lực quan trọng thúc đẩy thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Cùng với việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, các phong trào thi đua yêu nước đã nhân lên sức mạnh của địa phương, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đồng chí Nguyễn Hữu Vạn phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu những yêu cầu đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tiếp theo, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó có phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới và hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm 55 năm Ngày Bác Hồ lên thăm Lào Cai.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Bí thư Đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai thay mặt hơn 135.000 đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh phát biểu thể hiện quyết tâm của thế hệ trẻ Lào Cai tiếp tục hưởng ứng lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng.

Tại Lễ kỷ niệm đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 12 tập thể; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 26 cá nhân. Cũng tại lễ kỷ niệm, 14 tập thể, 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 2 năm thực hiện Chỉ thị 03; 10 tập thể và 2 hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới năm 2011 - 2012; 2 tập thể và 10 cá nhân có nhiều đóng góp xây dựng nông thôn mới; 9 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua phát triển giao thông nông thôn năm 2011 - 2012 trên địa bàn tỉnh Lào Cai được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Tại lễ kỷ niệm, Tỉnh ủy đã công bố và trao giải thưởng cho 33 tác giả có tác phẩm đoạt giải trong cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2012.

Tin: Phạm Đức; ảnh: La Văn Tuất
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.