Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đảng bộ Quân sự tỉnh: Tiếp tục đẩy mạnh "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

08/04/2012 10:45

5 năm qua, thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", cấp ủy đảng các cấp trong Đảng bộ Quân sự tỉnh đã nhận thức sâu sắc về vị trí, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Từ đó có nhiều biện pháp sáng tạo, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên tính tự giác, tích cực của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên trong các cơ quan, đơn vị tham gia. Cuộc vận động là động lực cơ bản thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

     Ra quân huấn luyện năm 2012.                                Ảnh: Hồ Trúc

Từ những kinh nghiệm trong 5 năm qua, Đảng uỷ Quân sự tỉnh đã xác định, để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, hằng ngày phải tạo ra những chuyển biến vững chắc, sâu rộng hơn về ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện. Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp thực sự gương mẫu, đi đầu, có trách nhiệm cao. Xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch vững mạnh, là đạo đức, là văn minh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Sự lan tỏa của cuộc vận động phụ thuộc vào nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, mà trước hết là tinh thần tự giác, đi đầu gương mẫu của đội ngũ cán bộ cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy (chính trị viên) các cấp. Đội ngũ cán bộ cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy (chính trị viên) các cấp trong Đảng bộ Quân sự, trong phạm vi chức trách nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, quân đội giao cho những quyền hạn chỉ huy, lãnh đạo và chịu trách nhiệm trước pháp luật, cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy (chính trị viên) cấp trên và cấp ủy cấp mình về toàn bộ hoạt động của đơn vị, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Hưởng ứng phong trào thi đua lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp tự giác đi đầu, gương mẫu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (giai đoạn 2011 - 2015) do Tỉnh ủy phát động, Đảng ủy Quân sự tỉnh quy định đối tượng lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu trong Đảng bộ Quân sự là các đồng chí tham gia cấp ủy viên các cấp, trưởng - phó các phòng, ban thuộc cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, ban chỉ huy quân sự các huyện, thành phố và tương đương, chỉ huy trưởng, chính ủy (chính trị viên) các đơn vị từ đại đội trở lên và cấp phó cùng cấp. Chỉ huy trưởng, chính ủy (chính trị viên), bí thư cấp ủy các cấp được xác định là người đứng đầu, các đối tượng khác được xác định là cán bộ chủ chốt. Theo cương vị công tác của mình, căn cứ vào chức trách nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và quân đội giao, cán bộ chủ chốt và người đứng đầu tự lựa chọn những nội dung tự giác đi đầu, gương mẫu thực hiện: Thực hành dân chủ; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện nếp sống văn minh; xây dựng khối đại đoàn kết trong cơ quan, đơn vị; xây dựng tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân. Ngoài việc từng người phải tự chọn đề ra những nội dung mà bản thân tự giác đi đầu, gương mẫu tu dưỡng rèn luyện, phải đề ra các biện pháp cùng tập thể cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn đơn vị làm theo. Nội dung đăng ký của cán bộ được tham gia ý kiến, bổ sung cho sát với cương vị và vị trí công tác và được thông báo công khai trước chi bộ, cơ quan. Kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ được sử dụng xếp loại đánh giá cán bộ, đảng viên và được công bố công khai, rộng rãi để cán bộ, đảng viên, chiến sỹ thuộc quyền và nhân dân biết, làm theo.

Đến nay, 100% cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Quân sự tỉnh đã hoàn thành việc đăng ký tự giác đi đầu, gương mẫu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thông qua chi bộ. Đảng ủy Quân sự tỉnh quy định hằng tháng trong sinh hoạt thường kỳ, các chi bộ kiểm điểm việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên trong chi bộ, trong đó coi trọng đánh giá kết quả thực hiện những nội dung đã đăng ký của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu do chi bộ quản lý.

Với những bước đi phù hợp, cách làm năng động, sáng tạo, kết hợp chặt chẽ giữa đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động với thực hiện các mục tiêu phong trào thi đua quyết thắng, thi đua xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thi đua "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới", việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân sự tỉnh sẽ đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu có đức, có tài, vừa hồng, vừa chuyên làm nòng cốt xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng.

                                                                         Đại tá Vũ Thành

                                                                  Chính ủy Bộ CHQS tỉnh

Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.