Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Giải Búa liềm vàng

Xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh

09/10/2019 15:03

LCĐT – Thời gian qua, Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh luôn đổi mới để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Đảng bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Lào Cai luôn chủ động phát triển đảng viên, tỷ lệ đảng viên chiếm trên 84% tổng số cán bộ, công chức trong cơ quan đơn vị, với 2 chi bộ trực thuộc.

Để lãnh đạo Đảng bộ hoạt động toàn diện, hiệu quả, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ đã xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động toàn khóa và từng năm, trong đó xác định tập trung xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, hằng năm lãnh đạo thực hiện tốt và xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Văn phòng HĐND tỉnh đã tham mưu tổ chức thành công các kỳ họp HĐND tỉnh.

Trong chỉ đạo triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, 100% cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tham gia đầy đủ việc học tập các chỉ thị, nghị quyết do tỉnh và Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức. Sau đó, Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các chi bộ trực thuộc quán triệt, triển khai đến cán bộ, đảng viên. Định hướng các chi bộ trực thuộc đưa một số nội dung vào các cuộc sinh hoạt chuyên đề như học tập và làm theo Bác, lựa chọn các nội dung sinh hoạt thiết thực, hấp dẫn để đảng viên dễ hiểu, dễ nghe, dễ vận dụng vào thực tiễn, tạo sức lan tỏa cao từ học tập đến thực hiện. Lãnh đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện tốt việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

Bên cạnh đó, Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh luôn đổi mới phương thức lãnh đạo, bám sát chức năng, nhiệm vụ và tập trung lãnh đạo những vấn đề trọng tâm có liên quan đến nhiệm vụ của cơ quan như: Ban hành nghị quyết chuyên đề về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác cải cách hành chính văn phòng giai đoạn 2016 - 2020; nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ của Văn phòng HĐND tỉnh đối với hoạt động của HĐND, Thường trực, các ban, đại biểu HĐND tỉnh; thực hiện đồng bộ các nội dung về cải cách hành chính, đặc biệt là thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo thuận tiện cho việc tiếp nhận, chuyển phát tài liệu thuận tiện, nhanh chóng, tiết kiệm, hiệu quả. Thực hiện theo dõi việc tiếp dân, tiếp nhận, chuyển đơn thư, theo dõi quá trình giải quyết đơn thư của công dân đảm bảo công khai, dân chủ; chỉ đạo Văn phòng HĐND tỉnh ban hành quy định về chuẩn mực đạo đức của cán bộ công chức với khẩu hiệu “Trung thành - tận tụy - đoàn kết - trí tuệ - kỷ cương”, gắn với giao công việc cụ thể theo vị trí việc làm. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật...

Hiệu quả hoạt động của Văn phòng HĐND tỉnh đã góp phần nâng cao công tác tham mưu, phục vụ Thường trực, các ban HĐND tỉnh. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Văn phòng HĐND tỉnh đã tham mưu cho HĐND tỉnh tổ chức thành công 11 kỳ họp, trong đó 9 kỳ họp thường lệ và 2 kỳ họp bất thường. Các kỳ họp được chuẩn bị chu đáo và tổ chức đúng luật, ban hành nhiều nghị quyết về sử dụng ngân sách địa phương để hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tạo điều kiện cho người dân xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống...

Để lãnh đạo hoạt động hiệu quả, toàn diện, mỗi ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh và đảng viên là lãnh đạo quản lý trong Đảng bộ luôn đi đầu nêu gương về hành động, việc làm, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, trong công tác chuyên môn và cuộc sống hàng ngày. Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ mạnh dạn góp ý phê bình với đồng chí, đồng nghiệp. Từ đó, nhiều năm liên tục Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh luôn được đánh giá, xếp loại trong sạch, vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hà Thị Thiệp
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.