Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Giải Búa liềm vàng

Công tác tuyên vận: Từ mô hình đến thực tiễn

Bài 2: Vận dụng khéo léo trong thực tiễn

29/09/2018 09:29

LCĐT - Là mô hình mới, chưa có tiền lệ nên Tỉnh ủy Lào Cai chỉ đạo phải triển khai thận trọng, tuyệt đối không gây xáo trộn tại địa phương, trong đó có vấn đề nhân sự.

>>> Bài 1: Ý tưởng từ bất cập

Mô hình tuyên vận, về lý luận thuộc kiến trúc thượng tầng, để cơ sở hạ tầng theo kịp, đạt hiệu quả trong thực tiễn, Tỉnh ủy Lào Cai chỉ đạo triển khai thận trọng: Ban đầu thí điểm ở 36 xã, phường, vừa làm vừa rút kinh nghiệm hằng tháng, thậm chí hằng tuần để phát hiện những hạn chế và có biện pháp khắc phục.

Triển khai thận trọng

Việc lựa chọn địa phương thực hiện mô hình được Tỉnh ủy chỉ đạo, thực hiện kỹ lưỡng, bảo đảm phù hợp từng thời điểm. Ngay trong năm đầu tiên triển khai thí điểm tại 36 xã, phường có điều kiện thuận lợi, trong đó 35 xã điểm về xây dựng nông thôn mới, 1 phường (Duyên Hải, thành phố Lào Cai). Năm 2013 lựa chọn 40 xã có nhiều khó khăn để kiểm chứng hiệu quả mô hình. Bắt đầu từ năm 2014, Tỉnh ủy chủ trương để các địa phương chủ động, tự đăng ký thực hiện. Đến tháng 3/2016, địa phương cuối cùng là thị trấn Phố Ràng (huyện Bảo Yên) đăng ký thực hiện và như vậy toàn bộ 164 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh thực hiện mô hình tuyên vận, với 1.959 tổ tuyên vận thôn, bản, tổ dân phố.

Đồng chí Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra công tác tuyên vận tại xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai năm 2016.

Việc tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về nội dung, phương thức hoạt động của mô hình, bố trí cán bộ, nguồn lực, chế độ, chính sách, cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền, vận động, nhất là hoạt động của ban tuyên vận, tổ tuyên vận… được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng các sở, ngành chuyên môn, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh thực hiện thường xuyên, kịp thời, trong đó có nhiều đổi mới, sáng tạo. Đã biên soạn và xuất bản 3.500 cuốn “Sổ tay công tác tuyên vận” cấp phát cho cơ sở làm tài liệu tuyên truyền, bồi dưỡng… Trên cơ sở Đề án tuyên vận của Tỉnh ủy và thực tiễn thực hiện tại cơ sở, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã chủ động phối hợp với các ngành liên quan chỉ đạo thành lập 668 mô hình “tổ tuyên tuyền” trong hệ thống các cấp học từ năm 2013, riêng huyện Bảo Yên lấy tên là “tổ tuyên vận”.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án thí điểm mô hình tuyên vận giai đoạn 2012 - 2016.

Quá trình triển khai, hàng năm đều đánh giá, sơ kết, điều chỉnh, rút kinh nghiệm, từ đó ban hành kế hoạch mở rộng và thực hiện năm tiếp theo. Đặc biệt, để đánh giá sát đúng nhằm tìm ra hiệu quả cốt lõi trong đợt tổng kết sau 5 năm triển khai, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức 2 cuộc điều tra xã hội học (3.800 phiếu điều tra), từ đó làm căn cứ để Tỉnh ủy có những chỉ đạo tiếp theo. Sau 5 năm thực hiện mô hình, tháng 8/2016, Tỉnh ủy Lào Cai đã tổng kết. Trong đó đánh giá: Với phương châm “đến từng ngõ, rõ từng nhà”, “thường xuyên, liên tục, mọi lúc, mọi nơi”, hoạt động của ban tuyên vận, tổ tuyên vận trên địa bàn tỉnh đã góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, thấm sâu vào từng người dân; có sự đổi mới trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh cùng góp sức thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm giai đoạn 2010 - 2015. Quan trọng hơn, mô hình tuyên vận đã góp phần làm chuyển biến ý thức chấp hành, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Biểu hiện rõ nét nhất là trong chương trình xây dựng nông thôn mới, người dân tự nguyện góp công, góp của, hiến đất xây dựng hàng nghìn km đường giao thông nông thôn, cải tạo phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa, văn minh gắn với bảo vệ môi trường; đến năm 2016, toàn tỉnh có 22 xã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới và đến tháng 10/2018 tăng lên 36 xã.

Tại hội nghị tổng kết, đồng chí Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã khẳng định: Những kết quả đạt được trong 5 năm thực hiện Đề án tuyên vận đã khẳng định sự phù hợp của mô hình với điều kiện thực tiễn của tỉnh. Đây chính là cơ sở để Tỉnh ủy tiếp tục triển khai mô hình thành hoạt động thường xuyên, rộng khắp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

Sáng tạo trong bố trí nhân sự

Một trong những vấn đề đặt ra khi triển khai mô hình tuyên vận chính là nhân sự trong bối cảnh biên chế ngày càng thắt chặt và đang trong tiến trình tinh giản mạnh mẽ. Giải quyết thành công bài toán này càng thể hiện rõ hơn sự sáng tạo của Lào Cai.

Cán bộ tuyên vận xã Bản Phố (Bắc Hà) tuyên truyền, vận động phụ nữ không sinh con thứ 3.

Theo quy định, tổng số cán bộ, công chức cấp xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) của Lào Cai có từ 22 đến 25 biên chế tùy theo đặc thù từng xã. Thực tế, có xã 2 công chức văn hóa, có nơi có 2 công chức tư pháp, 2 công chức kế toán... Đây chính là mấu chốt để Ban Chỉ đạo Đề án tuyên vận đề xuất với Tỉnh ủy chỉ đạo các địa phương rút bớt 1 trong số các chức danh công chức có 2 người đảm trách (sự lựa chọn của từng xã phù hợp với tình hình thực tế), phân công làm phó trưởng ban tuyên vận xã. Trưởng ban đương nhiên là bí thư hoặc phó bí thư thường trực đảng ủy. Lúc đầu còn nhiều lúng túng, song cấp ủy cơ sở đã quyết liệt chỉ đạo cán bộ tăng cường trách nhiệm trong công việc, cùng với chức năng, nhiệm vụ của ban tuyên vận ngày càng được xác định rõ nét, làm cho công tác tuyên vận dần ổn định, đi vào nền nếp và phát huy hiệu quả trong thực tế. Với cách làm kể trên, nhân sự ban tuyên vận xã đã được giải quyết mà vẫn đảm bảo không phát sinh biên chế.

Nhờ vận dụng khéo léo nên số lượng biên chế công chức xã, phường, thị trấn không tăng mà vẫn có cán bộ chuyên trách công tác tuyên vận. (Trong ảnh, cán bộ tuyên vận xã Việt Tiến tích cực bám, nắm tình hình cơ sở).

Đối với nhân sự các tổ tuyên vận thôn, tổ dân phố không có gì khó khăn, quan trọng là phải lựa chọn được những người đủ khả năng. Tổ trưởng là bí thư chi bộ; các tổ viên thuộc các tổ chức đoàn thể tại thôn, bản. Những năm gần đây, tỉnh Lào Cai sắp xếp lại các chức danh tại thôn, tổ dân phố, càng làm cho khả năng bao trùm trong hoạt động của tổ tuyên vận tốt hơn.

Chính vì vậy, ban tuyên vận và tổ tuyên vận đã được sắp xếp, tổ chức về cơ cấu, số lượng, thành phần tham gia thực hiện công tác tuyên truyền, vận động tại cơ sở theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, bảo đảm thống nhất, thuận lợi trong khâu chỉ đạo, thực hiện, đánh giá; có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng theo quy chế, kế hoạch, chương trình. Do đó, đã góp phần khắc phục nhanh tình trạng không thống nhất, chồng chéo hoặc bỏ sót các nhiệm vụ công tác tư tưởng, vận động quần chúng...

Bài 3: Khẳng định hiệu quả từ cơ sở

Đức Lân - Anh Thư
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.