Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Trường Cao đẳng Lào Cai: Hướng tới giá trị cốt lõi “nhân văn - kỹ thuật - hội nhập”

26/12/2018 10:23

LCĐT - Trường Cao đẳng Lào Cai được thành lập trên cơ sở sáp nhập các cơ sở đào tạo chuyên nghiệp tại tỉnh Lào Cai: Trường Cao đẳng Lào Cai; Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai; Trường Trung học Y tế Lào Cai và một bộ phận của trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai là cơ hội để nhà trường có điều kiện tập trung mạnh nguồn lực, triển khai nội dung đào tạo căn cứ theo yêu cầu thực tế khách quan, theo quy hoạch phát triển của tỉnh. Trong giai đoạn hiện nay, Trường Cao đẳng Lào Cai xác định giá trị cốt lõi phải đảm bảo 3 yếu tố “nhân văn - kỹ thuật - hội nhập”. Điều này thể hiện chất lượng đầu ra của sinh viên trên các phương diện.

Hướng dẫn thực hành công nghệ ô tô.

Yếu tố “nhân văn” được hiểu là: Sinh viên sau khi tốt nghiệp phải có tác phong làm việc chuyên nghiệp, công nghiệp, có ý thức tuân thủ pháp luật, có suy nghĩ tích cực về cuộc sống, ứng xử phù hợp với các quy ước xã hội, có trách nhiệm với cộng đồng, phù hợp với xu thế phát triển chung của thời đại, của dân tộc.

Yếu tố “kỹ thuật”: Về chương trình, giáo trình, đảm bảo sinh viên có kiến thức hệ thống về chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ, đủ để ứng dụng giải quyết các vấn đề về kỹ thuật nghiệp vụ trong thực tế lao động, sản xuất, có năng lực tiếp thu và ứng dụng khoa học và công nghệ mới và có nền tảng kiến thức tốt để có khả năng học tập suốt đời.

Đào tạo cho sinh viên những kỹ năng mềm như ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn Quốc…), kỹ năng lái xe, sửa chữa đồ dân dụng… để sinh viên có khả năng hội nhập trong mọi môi trường làm việc. Thực hiện liên kết đào tạo thông qua các chương trình liên kết với các nước Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức… ứng dụng công nghệ dạy nghề, giúp sinh viên hội nhập môi trường làm việc liên doanh. Trang bị cho sinh viên trình độ ngoại ngữ đủ để sử dụng trong môi trường làm việc liên doanh với nước ngoài (tiếng Anh, tiếng Hàn Quốc, tiếng Nhật…). Muốn làm được điều này, giáo viên và nhà trường phải tích cực hội nhập, nắm được quy trình công nghệ đào tạo mang tầm quốc tế. Nhà trường mở rộng liên kết, hội nhập sâu với các tổ chức quốc tế, hòa nhịp cùng sự nghiệp đào tạo nghề chung của cộng đồng quốc tế, cùng chung nhịp đập trên bình diện quốc gia và quốc tế.

Sứ mệnh của nhà trường đặt ra trong giai đoạn hiện nay là, cam kết đào tạo nguồn nhân lực có nền tảng kỹ thuật, dịch vụ tốt, đủ năng lực, trình độ kỹ thuật dịch vụ, tạo nền tảng cho người học nâng cao và chuyên sâu. Đào tạo đủ số lượng và đạt chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai nói riêng, khu vực Tây Bắc nói chung. Với trọng trách đó, nhà trường xác định nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, phải xây dựng cơ sở vật chất để đáp ứng yêu cầu về công nghệ mới trong đào tạo; xây dựng đội ngũ giáo viên có kiến thức chuyên môn, tư duy nghề nghiệp, có bản lĩnh chính trị vững vàng và đảm bảo được 3 giá trị cốt lõi mà nhà trường đặt ra.

Tổ chức đào tạo song hành các lớp nghề có chất lượng cao theo đơn đặt hàng riêng của doanh nghiệp và các lớp dạy nghề cho con em đồng bào dân tộc thiểu số, lấy đó là nhiệm vụ trọng tâm, bởi tạo nguồn nhân lực là đồng bào dân tộc thiểu số sẽ góp phần xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo ở các địa phương, nhất là vùng khó khăn, vùng sâu, vùng cao của tỉnh.

Quan điểm xây dựng Trường Cao đẳng Lào Cai dựa trên 3 trụ cột chính: Đào tạo - dịch vụ - khoa học công nghệ. Theo đó, nhà trường sẽ triển khai đa dạng loại hình dịch vụ (cơ khí, kỹ thuật ô tô, du lịch, đào tạo lái xe…) trên cơ sở đào tạo gắn với làm dịch vụ, tạo điều kiện cho giảng viên trau dồi kỹ năng quản lý, điều hành, sinh viên có nơi thực hành, góp phần tăng nguồn thu, nâng cao đời sống cho đội ngũ giáo viên, giảng viên.

Nhà trường hiện có 5 cán bộ có trình độ tiến sỹ, gần 100 thạc sỹ các chuyên ngành cùng nhiều giáo sư, tiến sỹ và chuyên gia cao cấp được nhà trường thỉnh giảng. Nhà trường sẽ phát huy năng lực sở trường của đội ngũ cán bộ chuyên môn cao nhằm tăng năng suất trong lao động, đóng góp tích cực hơn trong hiệu quả đào tạo của nhà trường.

Trường Cao đẳng Lào Cai đào tạo kỹ năng lái xe cho sinh viên.

Từ việc xác định giá trị cốt lõi, định hướng về mục tiêu chiến lược cũng như nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, nhà trường đề ra những giải pháp trong quản lý để giáo viên, giảng viên có cơ chế, từng khoa, phòng, trung tâm trực thuộc luôn tự giác trau dồi kiến thức nghề nghiệp (khoán sản phẩm, phục vụ công tác đào tạo), khoán vật tư, chi phí điện, nước, thực hành tiết kiệm; khoán chất lượng đầu ra (tiêu chuẩn quốc gia) nghiệm thu chất lượng đầu ra. Trung tâm và các khoa, phòng cũng thực hiện cơ chế khoán nhịp nhàng.

Tái cấu trúc cơ cấu ngành đào tạo, đáp ứng nhu cầu thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0, trong giai đoạn có nhiều biến đổi liên tục về các ngành nghề trong xã hội; có định hướng mở thêm ngành nghề mới bắt nhịp với xu thế của thời đại (công tác xã hội, truyền thông, quảng cáo, thời trang…), duy trì nghề cũ mà xã hội cần. Tái cấu trúc nội ngành nghề đào tạo, bổ sung kỹ năng mềm cho sinh viên (lái xe, tin học, ngoại ngữ…) phù hợp với yêu cầu hội nhập. Thay đổi phương thức kiểm soát chất lượng, tổ chức thi đánh giá chất lượng đầu ra. Mời các tổ chức quốc tế tham gia kiểm định chất lượng đầu ra theo chuẩn đào tạo nghề quốc tế.

Thêm nữa, nhà trường sẽ quy hoạch tổng thể về nhu cầu cần đầu tư để kiến nghị, đề xuất với UBND tỉnh, Tổng cục Dạy nghề ưu tiên dành nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học hiện đại theo yêu cầu giáo trình công nghệ, nâng cao. Có chế độ tái đào tạo giáo viên, đào tạo chuyển đổi nghề theo yêu cầu của thị trường lao động. Thời gian tới, nhà trường sẽ hỗ trợ khoảng 100 giáo viên đào tạo chuyển đổi nghề được đi học nghề mới; khuyến khích giáo viên tự cập nhật kiến thức, kỹ thuật mới… Đổi mới công tác tuyển sinh, bám sát cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước về phân luồng học sinh; phát huy vai trò của các nhà trường, người có uy tín, già làng, trưởng bản trong việc vận động học sinh tốt nghiệp THCS, THPT đi học nghề… Tăng cường truyền thông cho học sinh nhận thức đúng về giá trị của học nghề; đưa nhà trường gần hơn với doanh nghiệp, gia đình và xã hội.

Nhà trường sẽ tham mưu với UBND tỉnh để xác định rõ và chi tiết hơn vai trò của công tác dạy nghề trong các đề án phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo của tỉnh. Có chỉ đạo cụ thể trong việc phân bổ chỉ tiêu đến tận cấp xã. Cơ cấu lại tổ chức bộ máy, bổ sung các ngành nghề đào tạo của nhà trường, các ngành hỗ trợ nhà trường phát triển mảng dịch vụ, đảm bảo yêu cầu làm dịch vụ gắn với đào tạo.

Với tầm nhìn chiến lược xây dựng Trường Cao đẳng Lào Cai là 1 trong 80 trường cao đẳng trong cả nước đạt chuẩn chất lượng cao theo Đề án của Bộ Lao động -  Thương binh và Xã hội đã trình Chính phủ phê duyệt, nhà trường đặt mục tiêu trong những năm tới, phấn đấu trở thành trung tâm đào tạo nghề và đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao của Lào Cai và của vùng Tây Bắc… Tin rằng, với định hướng đúng và bước đi phù hợp, cùng sự hỗ trợ đầu tư nguồn lực của Nhà nước, nhà trường sẽ có những bước chuyển mình, xứng đáng với kỳ vọng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về công tác dạy nghề.

                                    Hoàng Quang Ðạt

                                 Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lào Cai

Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.