Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

18/10/2019 08:03

Ngày 17/10, Ban chỉ đạo về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thuộc Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị (Ban chỉ đạo 35 Cơ quan Tổng cục Chính trị) đã tiến hành tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị chủ trì hội nghị.

Năm qua, Ban chỉ đạo 35 đã bám sát các nghị quyết, chỉ thị của trên, tích cực, kịp thời triển khai nhiều biện pháp chỉ đạo cơ quan, đơn vị thuộc quyền, tăng cường đấu tranh với các quan điểm, luận điệu sai trái của các đối tượng cơ hội chính trị, thế lực thù địch, bảo đảm giữ vững ổn định tư tưởng đối với cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ trong các đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị. Hiệu quả từ những nhiệm vụ đó đã góp phần tích cực vào việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ và sự ổn định về chính trị, tư tưởng đối với toàn quân và xã hội. Các cơ quan chức năng và hệ thống thông tin, tuyên truyền, các cơ quan báo chí thuộc Tổng cục Chính trị đã có nhiều biện pháp hiệu quả trong đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, được dư luận hoan nghênh.

Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo 35 Cơ quan Tổng cục Chính trị tiếp tục nghiên cứu, nắm chắc âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, tham mưu với cấp trên, đồng thời triển khai các biện pháp vừa có tính toàn diện, vừa trọng tâm, trọng điểm, tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ, đấu tranh hiệu quả với các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong đơn vị và trong quân đội.

Cũng trong hội nghị này, Ban chỉ đạo 35 đã tiến hành lấy ý kiến để hoàn thiện quy chế hoạt động.

Theo Quân đội nhân dân
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.