Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai (2/4)

Phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện

02/04/2019 15:02

LCĐT - Nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, ngày 2/4/1948, tại chân đèo Mận, thôn Làng Già, xã Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, Tỉnh đội bộ dân quân Lào Cai được thành lập - tiền thân của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Lào Cai ngày nay.

71 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lào Cai và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2; sự chăm lo, thương yêu, đùm bọc của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, LLVT tỉnh đã phát huy tốt truyền thống vẻ vang của LLVT Quân khu 2 “Trung thành, Tự lực, Đoàn kết, Anh dũng, Chiến thắng”, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, không ngừng lớn mạnh và trưởng thành về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ngay từ khi mới được thành lập, LLVT tỉnh đã tích cực xây dựng căn cứ, củng cố lực lượng, dũng cảm, kiên cường, chiến đấu, làm thất bại chiến lược “Đánh nhanh, thắng nhanh” của thực dân Pháp; phối hợp với bộ đội chủ lực giải phóng hoàn toàn tỉnh Lào Cai vào ngày 1/11/1950.

Lực lượng vũ trang tỉnh ra quân huấn luyện năm 2019.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, LLVT tỉnh đã cùng với nhân dân các dân tộc Lào Cai phối hợp với bộ đội chủ lực chiến đấu 1.149 trận, loại khỏi vòng chiến đấu 7.702 tên địch, bắn cháy 7 máy bay, thu và phá hủy nhiều vũ khí, trang bị, phương tiện quân sự của địch; tiêu diệt và làm tan rã 4.786 tên phỉ, đánh bại chiến lược “Thổ phỉ hóa toàn dân” của thực dân Pháp và can thiệp của Mỹ, góp phần cùng quân và dân cả nước làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, LLVT tỉnh ra sức củng cố xây dựng, phát triển lực lượng mạnh mẽ cả bộ đội địa phương và dân quân, tự vệ (DQTV) sẵn sàng chiến đấu bảo vệ miền Bắc XHCN; đồng thời chi viện sức người, sức của cho miền Nam đánh Mỹ với khẩu hiệu “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”. Trong những năm tháng đó, ngoài thành lập 2 tiểu đoàn Hoàng liên Sơn 1 và Hoàng liên Sơn 2 vượt Trường Sơn vào Nam đánh Mỹ, tỉnh Lào Cai đã có hơn 1 vạn thanh niên lên đường tòng quân chiến đấu trên các chiến trường, góp phần to lớn vào Đại thắng mùa xuân 1975, thống nhất đất nước.

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, LLVT và nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn kề vai, sát cánh anh dũng chiến đấu, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Với những thành tích xuất sắc, LLVT tỉnh Lào Cai đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp, 30 tập thể  và cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; hàng chục bà mẹ được phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng, hàng nghìn tập thể, cá nhân được tặng thưởng huân, huy chương và các phần thưởng cao quý.

 Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, từ ngày tái lập tỉnh đến nay, LLVT tỉnh luôn quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng, Nhà nước và Chính phủ về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; các nghị quyết, chỉ thị về công tác quân sự - quốc phòng..., xây dựng LLVT địa phương vững mạnh, có chất lượng tổng hợp và trình độ sẵn sàng chiến đấu cao; gắn xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện với xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, các tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân các cấp vững mạnh xuất sắc; xây dựng lực lượng bộ đội thường trực theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; lực lượng DQTV, DBĐV vững mạnh, sẵn sàng chiến đấu cao.

LLVT tỉnh đã làm tốt vai trò tham mưu đúng, trúng và kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quản lý nhà nước về quốc phòng – an ninh; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; gắn phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với tăng cường tiềm lực quốc phòng – an ninh theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, nhất là ở các địa bàn trọng điểm; xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh cả về kinh tế, chính trị và quốc phòng – an ninh; xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn, hoạt động có hiệu quả, tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng đạt 123,1%. Đặc biệt, LLVT tỉnh đã có nhiều sáng tạo, đổi mới nội dung, phương pháp, tác phong công tác; tập trung hướng về cơ sở, nắm bắt tình hình, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp xử lý kịp thời các tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền lãnh thổ, nhất là trong việc thực hiện quy chế phối hợp với lực lượng công an và biên phòng tỉnh.

Hằng năm, LLVT tỉnh luôn quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ lệnh công tác quân sự - quốc phòng của Bộ Quốc phòng và Quân khu 2; tích cực làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, luyện tập, diễn tập sẵn sàng chiến đấu, nhất là khả năng cơ động, trình độ tác chiến độc lập, tác chiến tại chỗ, tác chiến hiệp đồng giữa các lực lượng trong khu vực phòng thủ, đủ khả năng phòng thủ và tác chiến trong mọi tình huống; thường xuyên xây dựng, bổ sung hoàn thiện các phương án, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, rà phá, khắc phục hậu quả bom, mìn, vật cản... đảm bảo sát với yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương.

Các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh tích đẩy mạnh việc duy trì nền nếp chính quy, giữ vững kỷ cương, nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện tốt 3 khâu đột phá “Đột phá về huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu; đột phá về tổ chức, biên chế và cải cách hành chính quân sự; đột phá về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật” của Quân khu.

Đào tạo, huấn luyện lực lượng dân quân, tự vệ luôn được Đảng bộ Quân sự tỉnh quan tâm.

Công tác xây dựng Đảng trong LLVT tỉnh luôn được cấp ủy, chỉ huy các cấp đặc biệt chú trọng, gắn xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, các tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân vững mạnh xuất sắc, phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh vững mạnh. Nhờ vậy, chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng lên. Năm 2018, 100% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; có 98,38%  chi bộ hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, 96,08% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công tác phát triển đảng viên trong DQTV, DBDV luôn được Đảng ủy Quân sự tỉnh và cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm. Hằng năm, LLVT tỉnh luôn phối hợp chặt chẽ với các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng – an ninh cho các đối tượng; hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

Với phương châm ‘Hướng về cơ sở”,  hằng năm LLVT tỉnh đã huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ hành quân về các xã đặc biệt khó khăn, vùng cao, vùng xa trong tỉnh làm công tác dân vận, xây dựng địa bàn, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở; tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Nhiều năm liền, LLVT tỉnh được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và Tỉnh ủy, UBND tỉnh khen thưởng. Năm 2010 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba (lần 2), Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc. Đảng bộ Quân sự tỉnh luôn giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Trước yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới, để đạt được mục tiêu đã đề ra, LLVT tỉnh tập trung làm chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng tổng hợp, đảm bảo cho LLVT luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong mọi tình huống; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động; kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, phòng, chống, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; giữ vững trận địa chính trị - tư tưởng của Đảng trong LLVT.

LLVT tỉnh chú trọng quan tâm nâng cao trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng thường trực, DQTV và DBĐV; tiếp tục kiện toàn tổ chức, biên chế theo hướng “tinh, gọn, mạnh” theo đúng quy định của Bộ Quốc phòng và Quân khu 2; đảm bảo tốt công tác hậu cần, kỹ thuật trong thực hiện nhiệm vụ; đẩy mạnh xây dựng môi trường xanh - xạch- đẹp trong cơ quan, đơn vị; thường xuyên quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ. Gắn thực hiện 3 khâu đột phá của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu với các phong trào thi đua quyết thắng và đẩy mạnh thực hiện“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống cống hiến, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”xây dựng LLVT tỉnh ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Phát huy truyền thống vẻ vang 71 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của LLVT tỉnh, cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh tiếp tục đoàn kết, đồng sức, đồng lòng, phát huy phẩm chất cao đẹp của“Bộ đội Cụ Hồ”, trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi đầu tư phát triển, góp phần xây dựng Lào Cai trở thành tỉnh giàu về kinh tế, đẹp về văn hóa, xã hội, vững mạnh về quốc phòng – an ninh, xứng đáng là “phên dậu” phía Tây Bắc của Tổ quốc.

                                                                     Đại tá VŨ KIM HÀ

                                                           Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh

Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.