Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Bắc Hà (12/3/1950 - 12/3/2020)

Phát huy thành quả, vững bước trước vận hội mới

12/03/2020 08:11

LCĐT - Trong không khí cùng cả nước phấn khởi, tin tưởng vào đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Bắc Hà tự hào tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện (12/3/1950 - 12/3/2020).

Cách đây 70 năm, ngày 12/3/1950, Tỉnh ủy Lào Cai quyết định thành lập Ban Cán sự Đảng huyện Bắc Hà và đây là sự kiện lịch sử, chính trị trọng đại, đánh dấu bước phát triển của phong trào cách mạng trên địa bàn huyện, đáp ứng đòi hỏi cấp bách của cuộc kháng chiến ở địa phương tại thời điểm đó, đồng thời đem lại cho nhân dân Bắc Hà niềm phấn khởi và sự tin tưởng to lớn vào vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, vào thắng lợi của cuộc cách mạng dân tộc.

Thị trấn Bắc Hà ngày càng đổi mới và phát triển.        Ảnh: Ngọc Bằng

Ngay sau khi ra đời, Ban Cán sự Đảng đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, tăng cường công tác đào tạo, rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ người địa phương và chú trọng công tác phát triển cơ sở đảng, xây dựng lực lượng nòng cốt. Đồng thời, thành lập các tổ, đội du kích, vận động nhân dân “bám đất, bám làng”, tích cực lao động, sản xuất, chi viện cho du kích, quân chủ lực. Vì vậy, từ chỗ không có đảng viên người địa phương, không có tổ chức cơ sở đảng, đến năm 1950, huyện Bắc Hà có 8 đảng viên, trong đó đồng chí Hoàng Văn Minh (tức Việt Bắc) là đảng viên đầu tiên người địa phương của Chi bộ Đảng Bắc Hà. Đến giữa năm 1951, chi bộ tăng lên 13 đảng viên và không ngừng tăng hằng năm. Từ đó, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ huyện, nhân dân các dân tộc huyện Bắc Hà tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, không ngừng phấn đấu vươn lên và đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đóng góp cho công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kể từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ huyện Bắc Hà đã trải qua 23 kỳ đại hội, mỗi kỳ đại hội đều đánh dấu sự trưởng thành và bước đi vững chắc của Đảng bộ huyện về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, gắn bó, năng động, sáng tạo đề ra những nghị quyết lãnh đạo đúng, trọng tâm trong từng giai đoạn, thời kỳ.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thường xuyên chăm lo, củng cố, xây dựng Đảng mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của chính quyền trong quản lý, điều hành, từ đó củng cố, tập hợp sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và ghi nhiều dấu ấn ở tất cả các lĩnh vực. Đến nay, có trên 90% mục tiêu đạt và vượt, tạo đà bảo đảm hết nhiệm kỳ, 100% mục tiêu đạt và vượt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đề ra. Trong đó, kinh tế của huyện duy trì đà phát triển, bình quân đạt trên 12%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm từ 39,6% năm 2015 xuống còn 33,06%; công nghiệp và xây dựng tăng từ 25,2% năm 2015 lên 26,46%; ngành dịch vụ tăng từ 35,2% lên 40,48%. GRDP bình quân đạt 52,65 triệu đồng/người/năm, gấp 1,7 lần so với năm 2015. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; bản sắc văn hóa truyền thống của nhân dân các dân tộc được gìn giữ và phát huy.

Đến nay, Đảng bộ huyện có 55 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với hơn 4.300 đảng viên. Trong suốt chặng đường 70 năm qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ luôn phát huy tính tiền phong gương mẫu, đi đầu trên mọi lĩnh vực công tác, sản xuất, chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp giải phóng và xây dựng quê hương. Với những thành tích đã đạt được 70 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Bắc Hà được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý như Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, tiễu phỉ; Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nhì, hạng Nhất và hàng trăm huy chương các loại cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng bộ huyện có hàng trăm đảng viên được tặng Huy hiệu 30, 40, 50, 60, 65 năm tuổi Đảng. Đó là những tấm gương sáng, những “bông hoa” tô đậm thêm truyền thống cách mạng của quê hương, là niềm tự hào to lớn của quân và dân các dân tộc huyện Bắc Hà.

Biểu dương bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố và người có uy tín tiêu biểu năm 2019.

Có thể khẳng định, thành tích đạt được trong 70 năm qua của huyện gắn liền với vai trò lãnh đạo và sự trưởng thành của Đảng bộ, những bài học kinh nghiệm được rút ra trong quá trình lãnh đạo có giá trị lớn để Đảng bộ huyện kế thừa, phát huy trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập, đó là: Gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân, luôn lấy việc phục vụ nhân dân làm mục tiêu phấn đấu; truyền thống đoàn kết, thống nhất, có tổ chức và kỷ luật chặt chẽ, nghiêm minh trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình, phê bình và tình thương yêu đồng chí; luôn năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có quan điểm chỉ đạo đúng, phương pháp lãnh đạo khoa học và bước đi thích hợp, luôn gần dân, sát cơ sở; thực hiện tốt công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ...

Phát huy truyền thống 70 năm qua, Đảng bộ huyện Bắc Hà xác định tiếp tục đổi mới, nỗ lực, phấn đấu cao hơn nữa để vận dụng sáng tạo, linh hoạt đường lối, chủ trương của Đảng, cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh; tranh thủ thời cơ, vận hội mới; huy động tối đa mọi nguồn lực, lợi thế của địa phương để nâng chất lượng tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. Phát huy lợi thế du lịch, dịch vụ nhằm nâng cao tỷ trọng thương mại, dịch vụ, du lịch trong cơ cấu kinh tế, tạo điểm đột phá cho sự phát triển của huyện; tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực; bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa của dân tộc, các di tích lịch sử, văn hóa. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, khuyến khích nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và làm giàu chính đáng, chăm lo giải quyết các vấn đề xã hội; tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, đảm bảo ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội; tập trung xây dựng tổ chức đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin rằng, với truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo và không ngừng đổi mới, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Bắc Hà sẽ đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, viết tiếp những trang sử trên con đường đổi mới, hội nhập, đưa Bắc Hà ra khỏi huyện nghèo và trở thành huyện phát triển khá của tỉnh trong nhiệm kỳ tới.

                                                                              Lý Bình Minh

                                                         (Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bắc Hà)

Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.