Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Lào Cai hoàn thành đại hội đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy sớm nhất cả nước

30/06/2020 22:09

LCĐT – Đến nay, toàn bộ 14 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Lào Cai đã tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo đúng quy định.

Lào Cai cũng là tỉnh hoàn thành đại hội đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy sớm nhất so với cả nước.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bát Xát ra mắt đại hội.

Trước đó, Tỉnh ủy đã lựa chọn Đại hội Đảng bộ huyện Bát Xát diễn ra từ ngày 19 - 21/5 làm điểm để rút kinh nghiệm cho các đảng bộ trực thuộc còn lại.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Vịnh phát biểu kết luận tại hội nghị rút kinh nghiệm sau Đại hội Đảng bộ huyện Bát Xát.

Ngay sau khi kết thúc Đại hội Đảng bộ huyện Bát Xát, Tỉnh ủy Lào Cai đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm. Tỉnh ủy đánh giá, Đại hội Đảng bộ huyện Bát Xát lần thứ XXIII đã tiến hành đầy đủ các nội dung, các phiên và các bước chính theo Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng. Bên cạnh đó, Tỉnh ủy cũng nêu những tồn tại và chỉ ra một số kinh nghiệm qua Đại hội Đảng bộ huyện Bát Xát. Từ đó, có yêu cầu cụ thể đối với các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan, ban, ngành của tỉnh về công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội, nhân sự tham gia cấp ủy…

Sau đó, 13 đảng bộ còn lại trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức đại hội trong tháng 6; thời gian diễn ra đại hội 1,5 ngày. Cụ thể: Ngày 10 – 11/6, Đại hội Đảng bộ huyện Bắc Hà và Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh; ngày 15 – 16/6, Đại hội Đảng bộ huyện Bảo Thắng; ngày 18 – 19/6, Đại hội Đảng bộ Công ty Apatít Việt Nam; ngày 22 – 23/6, Đại hội Đảng bộ huyện Văn Bàn và Đảng bộ huyện Si Ma Cai; ngày 23 – 24/6, Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh; ngày 25 – 26/6, Đại hội Đảng bộ huyện Bảo Yên; ngày 28 - 29/6, Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh, Đảng bộ thành phố Lào Cai, Đảng bộ thị xã Sa Pa, Đảng bộ huyện Mường Khương; ngày 29 - 30/6, Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh.

Quang cảnh Đại hội Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Đại hội Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh được Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy Lào Cai lựa chọn tổ chức đại hội điểm cho Đảng bộ Bộ đội Biên phòng 12 tỉnh khu vực phía Bắc.

Đại hội Đảng bộ huyện Văn Bàn được Tỉnh ủy lựa chọn thực hiện thí điểm bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy tại Đại hội.

Một số thông tin về đại hội 14 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy

- Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bát Xát lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu 41 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới, bầu 24 đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Đồng chí Nguyễn Trung Triều được tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Huyện ủy Bát Xát khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bắc Hà lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu 41 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới, bầu 24 đồng chí đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Đồng chí Nguyễn Duy Hòa được tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Huyện ủy Bắc Hà khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu 17 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới, bầu 9 đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Đại tá Nguyễn Trọng Ngữ, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bảo Thắng lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu 41 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới, bầu 31 đồng chí đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Đồng chí Trần Minh Sáng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Huyện ủy khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Apatit Việt Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty khóa mới, bầu 5 đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Đảng ủy Công ty Apatit Việt Nam khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

- Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Si Ma Cai lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu 34 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới, bầu 15 đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Đồng chí Nguyễn Văn Minh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Huyện ủy Si Ma Cai khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Văn Bàn lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu 41 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới, bầu 33 đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI.

Đây là Đại hội được Đảng bộ tỉnh lựa chọn thực hiện thí điểm bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội. Đồng chí Nguyễn Thành Sinh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Huyện ủy Văn Bàn khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh khóa mới, bầu 5 đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh được chỉ định tham gia Ban Chấp hành; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Vịnh giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bảo Yên lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu 40 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới, bầu 29 đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Đồng chí Nguyễn Anh Chuyên được bầu giữ chức danh Bí thư Huyện ủy Bảo Yên khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu 27 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới, bầu 32 đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Đồng chí Đỗ Văn Duy tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Sa Pa lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu 40 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới, bầu 23 đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI.

Đồng chí Phan Đăng Toàn tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Thị ủy Sa Pa khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mường Khương lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu 36 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới, bầu 20 đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Đồng chí Giàng Quốc Hưng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Huyện ủy Mường Khương khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Lào Cai lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu 40 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới, bầu 46 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Đồng chí Đỗ Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Thành ủy Lào Cai khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu 23 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới, bầu 9 đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI.

Đồng chí Lưu Hồng Quảng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thành Phú
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.