Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tạo chuyển biến trong nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

28/05/2018 14:10

LCĐT - Sáng 28/5, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 2/2/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”.

Quang cảnh hội nghị.

Theo đánh giá, qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 2/2/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên", các tổ chức cơ sở đảng của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã khẳng định được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên đã được các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung chỉ đạo thực hiện. Nhờ đó, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã thành lập mới 48 tổ chức cơ sở đảng, kết nạp gần 1.800 đảng viên mới.

Đến nay, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh có 75 tổ chức cơ sở đảng, với gần 2.000 đảng viên đã phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị cơ sở. Điểm mới trong quá trình thực hiện là các cấp uỷ đảng đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Kết quả đánh giá chất lượng từ năm 2008 đến năm 2017 đối với các tổ chức cơ sở đảng hằng năm đạt trên 94% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, hoàn thành nhiệm vụ dưới 6% và không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ; đối với đảng viên hằng năm có 96% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ dưới 3% và đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ dưới 0,5%.

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, các cơ sở đảng trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đổi mới công tác tuyên truyền, quán triệt nhằm đổi mới tư duy nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng về vị trí, vai trò, tầm quan trọng công tác xây dựng Đảng; duy trì thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ theo quy định Điều lệ Đảng; tập trung đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung phê bình, tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để nâng cao vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

La Văn Tuất
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.