Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Đảng bộ huyện Si Ma Cai và huyện Văn Bàn: Tất cả chi bộ, đảng bộ trực thuộc hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

30/05/2020 10:46

LCĐT - Đảng bộ huyện Si Ma Cai có 40 chi bộ, đảng bộ trực thuộc. Đến nay, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Huyện ủy Si Ma Cai đã tổ chức các đoàn công tác đến dự và chỉ đạo đại hội các chi bộ, đảng bộ. Qua đánh giá, 100% chi bộ, đảng bộ tổ chức đại hội đảm bảo đủ các nội dung theo Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đảng bộ xã Sín Chéng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Các báo cáo chính trị đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được nhiệm kỳ trước, đồng thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm để đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới phù hợp với thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương. Không khí đại hội diễn ra dân chủ, cởi mở, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, quy định Điều lệ Đảng và quy chế bầu cử trong Đảng. Công tác chuẩn bị nhân sự chặt chẽ, đúng quy trình, có 2 đảng bộ bầu trực tiếp bí thư tại đại hội. Chất lượng nhân sự tham gia ban chấp hành khoá mới bảo đảm tiêu chuẩn, trình độ, cơ cấu. Đại hội diễn ra trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nên công tác tổ chức đều tuân thủ tốt các quy định về phòng, chống dịch.

40 chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Si Ma Cai tổ chức đại hội thành công tốt đẹp.

Từ thành công của đại hội các chi bộ, đảng bộ cơ sở là tiền đề quan trọng để Đảng bộ huyện Si Ma Cai tổ chức thành công Đại hội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến diễn ra trong 2 ngày 22-23/6.

* Đảng bộ huyện Văn Bàn: Hoàn thành đại hội chi bộ, đảng bộ trực thuộc

Tính đến ngày 30/5, cả 58/58 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện Văn Bàn đã tổ chức thành công đại hội đảm bảo yêu cầu, kế hoạch đề ra.

Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân An nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Huyện Văn Bàn hiện có 58 chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện, trong đó 22 đảng bộ xã, thị trấn, 6 đảng bộ cơ quan, đơn vị và 30 chi bộ cơ sở. Qua đánh giá, các chi bộ, đảng bộ đều tổ chức đại hội đảm bảo đúng nội dung, chương trình và bám sát chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và Huyện ủy. Công tác bầu cử cấp ủy được tiến hành nghiêm túc, đúng Quy chế bầu cử trong Đảng, đúng  phương án nhân sự được cấp ủy cơ sở phê duyệt. Tại đại hội, các chi bộ, đảng bộ cơ sở đều thực hiện đủ 4 nội dung theo quy định: Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng và văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp; bầu ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ mới và bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên. 

Việc tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở là tiền đề để Văn Bàn tiến tới tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 dự kiến tổ chức vào cuối tháng 6/2020.

Hữu Huỳnh - Lệ Duyên
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.