Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống công tác tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2019)

Chủ động tham mưu, thực hiện nhiệm vụ công tác chính trị, tư tưởng

01/08/2019 07:50

LCĐT - Phát huy truyền thống 89 năm ngành truyên giáo của Đảng, bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Tỉnh ủy, năm 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo, tham mưu, thực hiện hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng của Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Đỗ Trường Sơn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra công tác tuyên giáo tại Đảng bộ huyện Si Ma Cai.

Nhằm kịp thời chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ công tác chính trị, tư tưởng trong toàn Đảng bộ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 46 văn bản; tổ chức 6 hội nghị sơ kết, tổng kết, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, chuyên đề năm 2019. Tham gia 2 cuộc kiểm tra, giám sát, khảo sát việc thực hiện Cương lĩnh 2011 và thực hiện Quyết định 221 về “Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân”; tổ chức 1 cuộc kiểm tra thực hiện công tác tuyên giáo tại Đảng bộ huyện Si Ma Cai. Đồng thời, chủ trì tổ chức 17 hội nghị báo cáo viên, giao ban báo chí, tập huấn cán bộ tuyên giáo.

Công tác lý luận chính trị và lịch sử Đảng tiếp tục được thực hiện hiệu quả. Tổ chức hội nghị trực tuyến nói chuyện thời sự và chuyên đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” đến điểm cầu 9 huyện ủy, thành ủy với hơn 2.000 cán bộ, đảng viên tham dự. Triển khai nội dung Hội thảo “Nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị của trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố và Trường Chính trị tỉnh”. Tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy lý luận chính trị cho đội ngũ giảng viên các trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố. Hướng dẫn 40 đơn vị trong tỉnh tổ chức nghiên cứu, biên soạn, phát hành lịch sử đảng bộ (21 đơn vị cấp tỉnh, 10 đơn vị cấp huyện, 9 đơn vị cấp xã). Tham mưu cho Tỉnh ủy triển khai 3 đề tài nghiên cứu khoa học: Lịch sử tỉnh Lào Cai (1907 - 1950); Lịch sử tỉnh Lào Cai (1950 - 1991), Lịch sử tỉnh Lào Cai (1991 - 2017); bảo vệ thành công Đề tài khoa học cấp tỉnh “Gia đình với sự phát triển tỉnh Lào Cai - thực trạng và giải pháp”.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tập trung định hướng tốt việc tuyên truyền các ngày kỷ niệm, các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của tỉnh đối với các ngành, địa phương. Triển khai có hiệu quả các nội dung: Tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí và đội ngũ nhà báo và gặp mặt văn nghệ sỹ, nghệ nhân dân gian, nghệ nhân ưu tú nhân kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019) và mừng Xuân Kỷ Hợi 2019; trao giải 2 cuộc thi: Giải Búa liềm vàng tỉnh Lào Cai lần thứ 3 năm 2018 và Cuộc thi sáng tác tranh cổ động về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai. Phối hợp với Lữ đoàn 131 - Quân chủng Hải quân tổ chức tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân tại Trường Phổ thông DTNT tỉnh. Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; đánh giá việc thực hiện Kết luận 29-KL/TW về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư khóa X; tham mưu triển khai các nội dung Ban Chỉ đạo 94 tỉnh bảo đảm yêu cầu.

Hoạt động của đội ngũ báo cáo viên thường xuyên được duy trì, bảo đảm đúng quy chế. Xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi năm 2019; tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền miệng cho 157 cán bộ ban tuyên vận xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Việc biên soạn, xuất bản Bản tin Thông báo nội bộ, hoạt động Cổng thông tin điện tử bảo đảm theo quy chế và kế hoạch. Công tác nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng và dư luận xã hội được chú trọng, đã tiếp nhận, tổng hợp hơn 1.200 tin dư luận xã hội và tin, bài báo phản ánh; đề xuất, kiến nghị 130 nội dung với Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết kịp thời.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn các ngành trong khối khoa giáo xây dựng kế hoạch, thẩm định các bài tham luận, tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng dân số, phát triển toàn diện con người Lào Cai, khắc phục tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống”. Tham mưu cho Tỉnh ủy tổ chức triển khai, thực hiện đánh giá 12 nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác khoa giáo, tiêu biểu như: Vấn đề phát triển nền đông y Việt Nam và Hội Đông y trong tình hình mới; bảo vệ môi trường, xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; công tác y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình...

Đã tham mưu cho Tỉnh ủy hướng dẫn cấp ủy các cấp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Triển khai chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phối hợp Bảo tàng Hồ Chí Minh trưng bày triển lãm 9 gương điển hình xuất sắc nhất của tỉnh Lào Cai năm 2018; chuẩn bị nội dung xuất bản cuốn sách “Những tấm gương điển hình tỉnh Lào Cai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2016 - 2018). Tham mưu cho Tỉnh ủy trao Huy hiệu Bác Hồ cho 41 điển hình tiên tiến, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 15 tập thể, 41 cá nhân điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lực lượng vũ trang tuyên truyền người dân cảnh giác với thủ đoạn của tội phạm ma túy.

Công tác tuyên vận và thực hiện Đề án số 17 về “Tiếp tục đổi mới công tác tư tưởng chính trị, tuyên truyền, vận động tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 - 2020”, năm 2019 được thực hiện theo kế hoạch. Ban đã tham mưu cho Tỉnh ủy tổ chức hội nghị đánh giá công tác tuyên vận và hoạt động của Cổng thông tin điện tử năm 2018; biên soạn 6 bộ tài liệu phục vụ hội nghị tuyên vận; thông báo cử 78 lượt cơ quan, đơn vị cấp tỉnh tham dự hội nghị tuyên vận hằng tháng, trong đó riêng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện 25 cuộc; phối hợp với các sở, ngành trình UBND tỉnh thẩm định và cấp kinh phí thực hiện công tác tuyên vận theo hướng đổi mới ngay từ đầu năm 2019...

Nhận thức sâu sắc vị trí, chức năng trong tham mưu, thực hiện công tác chính trị, tư tưởng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy không ngừng đổi mới, quyết tâm cùng các cấp, các ngành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của năm 2019, bảo đảm “về đích” các mục tiêu, nhiệm vụ công tác tuyên giáo theo nội dung Đề án 17 giai đoạn 2016 - 2020.

                                                                                         Đỗ Trường Sơn

                                                        (Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.