Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Các đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

29/05/2020 16:10

LCĐT – Trong các ngày 28 - 29/5, các đảng bộ cơ sở tiếp tục tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

*Xã Minh Tân đẩy mạnh phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung

Trong hai ngày 28 - 29/5, Đảng bộ xã Minh Tân (Bảo Yên) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XX.

Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới.

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy xã đã lãnh đạo nhân dân phát huy thế mạnh nông, lâm nghiệp, nâng giá trị trên 1 đơn vị diện tích đất canh tác năm 2019 đạt bình quân 64 triệu đồng/ha. Cùng với ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, thâm canh tăng vụ, nhân dân đưa những giống mới, năng suất cao, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và thị trường vào sản xuất như cây thanh long ruột đỏ 8 ha, cây dâu tằm 30 ha. Trên địa bàn xã hiện có 3 trang trại chăn nuôi quy mô lớn, các sản phẩm từ chăn nuôi mang lại nguồn thu nhập cao cho nhân dân. Phát triển rừng cũng cho hiệu quả cao, giá trị kinh tế rừng năm 2019 đạt 13,5 tỷ đồng. Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đến hết năm 2019, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí.

Các chính sách, chương trình, dự án giảm nghèo được triển khai đồng bộ, hết năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm còn 8,75%, giảm 1,25% so với mục tiêu đại hội.

Công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội luôn được chú trọng. Trong nhiệm kỳ đã sáp nhập từ 12 bản xuống còn 7 bản, từ 16 chi bộ xuống còn 12 chi bộ (trong đó 7 chi bộ nông thôn và 5 chi bộ đơn vị sự nghiệp), nhất thể hóa các chức danh thôn bản từ 7 người xuống còn 3 người đảm nhiệm 7 chức danh. Trong nhiệm kỳ, tính đến hết năm 2019 kết nạp 51 đảng viên, đạt 102% so với mục tiêu đại hội, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ lên 163. Chất lượng tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên rõ rệt, hằng năm 100% số chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt đại hội.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã tiếp tục xác định phát triển nông, lâm nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, Minh Tân tập trung chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa, tạo bước chuyển biến rõ nét trong lĩnh vực phát triển nông - lâm nghiêp. Đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, thâm canh tăng năng suất, tăng vụ, tăng hiệu quả kinh tế trên diện tích canh tác. Làm tốt công tác quy hoạch phát triển các vùng sản xuất tập trung như vùng sản xuất lúa chất lượng cao, vùng trồng dâu nuôi tằm, vùng trồng cây thanh long ruột đỏ, cây hồng không hạt và một số cây trồng có giá trị kinh tế, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương. Thực hiện tốt các chính sách Nhà nước hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn…

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 14 đồng chí; bầu 9 đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

*Đại hội Đảng bộ Cơ quan Đảng - Đoàn thể thành phố Lào Cai lần thứ V

Ngày 28/5, Đảng bộ Cơ quan Đảng – Đoàn thể thành phố Lào Cai tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025.

Quang cảnh Đại hội.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Cơ quan Đảng - Đoàn thể thành phố Lào Cai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ phát huy vai trò hạt nhân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng tham mưu trên các lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Các mặt công tác đều có chuyển biến rõ nét như: Tham mưu thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng; nắm và định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn; thực hiện tổng kết, đánh giá thực tiễn; tăng cường giáo dục lý luận chính trị, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thường xuyên được kiện toàn và nâng cao chất lượng. Đặc biệt, công tác tham mưu trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của cấp ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy trọng tâm, sát cơ sở.

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt đại hội.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Cơ quan Đảng – Đoàn thể thành phố Lào Cai xác định tiếp tục làm tốt công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) theo chủ đề từng năm và nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Phấn đấu hằng năm, 100% chi bộ xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Đảng - Đoàn thể thành phố Lào Cai nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 7 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Lào Cai lần thứ XXIII.

*Phường Ô Quý Hồ: Phấn đấu thành phường trọng điểm về phát triển nông nghiệp kết hợp với du lịch

Trong hai ngày 28 – 29/5, Đảng bộ phường Ô Quý Hồ (Đảng bộ thị xã Sa Pa) tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ hiện có  7 chi bộ trực thuộc, gồm 3 chi bộ khu phố, 3 chi bộ trường học và 1 chi bộ công an với tổng số 89 đảng viên.

Quang cảnh Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn đoàn kết, thống nhất, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Nhờ đó, sản xuất nông nghiệp đạt kết quả, hình thành vùng sản xuất nông nghiệp tập trung như su su, chè; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (hoa, rau); giá  trị sản  xuất trên 1 đơn vị diện tích đất canh tác đạt 190 triệu đồng/ha; một số mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có bước phát triển, chất lượng giáo dục được nâng lên. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được cải thiện, an sinh xã hội được quan tâm. Kết cấu hạ tầng như giao thông, điện, trường học được quan tâm đầu tư: 100% hộ dân và trụ sở cơ quan, đơn vị có điện lưới quốc gia, giao thông kết nối các tổ dân phố được nâng cấp, đầu tư đi lại thuận tiện, 2/3 trường học đạt chuẩn quốc gia.

Ngay sau khi thành lập phường Ô Quý Hồ, Đảng ủy, HĐND và UBND phường đã đi vào hoạt động nề nếp. Công tác Đảng, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị được thực hiện tốt, thể hiện rõ vai trò, năng lực lãnh đạo của Đảng. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức của phường có trình độ năng lực bước đầu đáp ứng yêu cầu quản lý của địa phương.

Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ phường xác định tập trung thực hiện 15 mục tiêu và 3 khâu đột phá. Phấn đấu đến năm 2025, phường Ô Quý Hồ là phường trọng điểm về phát triển nông nghiệp kết hợp với du lịch của thị xã Sa Pa.

Với tinh thần “Đoàn kết - kỷ cương - đổi mới - phát triển”, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 14 đồng chí; bầu 5 đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thị xã Sa Pa lần thứ XXIII.

*Lãnh đạo doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hiệu quả, đủ sức cạnh tranh trên thị trường

Ngày 29/5, Đảng bộ cơ sở Doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ cơ sở Doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 3/2020 trên cơ sở chuyển giao 34 chi bộ từ Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh về Đảng bộ thành phố Lào Cai. Hiện, Đảng bộ có 33 tổ chức cơ sở đảng, hoạt động sản xuất, kinh doanh ở các lĩnh vực: Công nghiệp, nông – lâm – nghiệp, xây dựng và thương mại – dịch vụ.

Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo doanh nghiệp phát huy tính năng động, thực hiện nhiều giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Các đơn vị đã tăng sức cạnh tranh, tạo dựng thương hiệu trên thị trường. Giá trị sản xuất, doanh thu của các doanh nghiệp những năm qua liên tục tăng, đóng góp tích cực vào thu ngân sách nhà nước và tạo việc làm, thu nhập ổn định cho gần 2.000 lao động.

Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Đó là đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp. Tập trung lãnh đạo doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hiệu quả, bền vững, đủ sức cạnh tranh trong hội nhập kinh tế quốc tế. Đảm bảo việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, quyền lợi cho lao động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.

Đại hội đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu: Tăng trưởng kinh tế bình quân của các doanh nghiệp trong Đảng bộ từ 5%-10%/năm, thu nhập của người lao động tăng từ 5%/năm trở lên, trên 95% doanh nghiệp hằng năm có lợi nhuận; thành lập mới từ 1 tổ chức cơ sở đảng trở lên, kết nạp mới 20 đảng viên trở lên…

Lãnh đạo Thành ủy Lào Cai tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành khóa mới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở Doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 13 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thành phố Lào Cai lần thứ XXIII gồm 11 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết.

Mạnh Dũng - Thu Hương - Lê Hưng - Lan Hương
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.