Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Các đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

28/05/2020 15:29

LCĐT – Trong các ngày 26 - 28/5, các đảng bộ cơ sở tiếp tục tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

*Xã Dìn Chin phấn đấu giảm nghèo nhanh và bền vững

LCĐT – Trong 2 ngày (26 - 27/5), Đảng bộ xã Dìn Chin (Mường Khương) tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự Đại hội có 113 đảng viên.

Quang cảnh Đại hội.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 -2020, bức tranh kinh tế - xã hội của xã ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao.

Trong điều kiện thường xuyên gặp khó khăn về khô hạn, Đảng bộ xã đã lãnh đạo nhân dân sử dụng các giống ngô, lúa lai có năng suất vào sản xuất, điều chỉnh giống cây trồng hợp lý, khắc phục hạn hán, gieo trồng hết diện tích; đồng thời, ứng dụng khoa học kỹ thuật, đầu tư thâm canh, góp phần nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích, từng bước chuyển đổi đất trồng kém hiệu quả sang cây trồng khác cho giá trị kinh tế cao hơn. Tổng diện tích cây lương thực hằng năm đạt 667 ha, giá trị sản xuất bình quân ước đạt 31 triệu đồng/ha, tăng 1 triệu đồng, bằng 101,7% mục tiêu Đại hội. Năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 29,17%, giảm 26,25% so với năm 2015, đạt 100% mục tiêu Đại hội.

Về chăn nuôi, xã đã lồng ghép và huy động tốt các nguồn lực phát triển chăn nuôi gia súc, vận động người dân trồng cỏ, làm chuồng trại, kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn; tỷ lệ số hộ có chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh vượt 42% so với mục tiêu nghị quyết đại hội… Nhờ đó đã từng bước phát triển chăn nuôi theo hướng gia trại, lựa chọn “bò vàng” là sản phẩm OCOP của địa phương.

Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai quyết liệt, đồng bộ, huy động và sử dụng có hiệu quả vốn hỗ trợ của nhà nước với các nguồn vốn của địa phương. Tới nay, xã đã hoàn thành 10/19 tiêu chí nông thôn mới.

Công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị có nhiều đổi mới. Tính đến năm 2020, Đảng bộ xã đã kết nạp được 54 đảng viên, bằng 108% mục tiêu Đại hội; 100% thôn, bản có chi bộ độc lập.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Dìn Chin xác định một số nhiệm vụ trọng tâm là tái cơ cấu nông, lâm nghiệp, sản xuất hàng hoá theo hướng chuyển dần diện tích đất trồng ngô sang trồng cỏ phục vụ chăn nuôi, trồng cây ăn quả, cây dược liệu; phát triển chăn nuôi lợn đen địa phương gắn với an toàn dịch bệnh, cải tạo đàn bò, nâng cao trọng lượng bò thịt; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 40 triệu đồng/năm; giá trị sản phẩm trên 1 ha đất canh tác bình quân đạt 50 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo bình quân theo chuẩn mới đạt 6% – 7%/năm; hằng năm, trên 80% chi bộ đạt hoàn thành nhiệm vụ trở lên, tỷ lệ đảng viên đạt hoàn thành nhiệm vụ trên 90%; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia…

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội.

Đại hội đã bầu 7 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu 4 đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

*Đại hội Đảng bộ xã Nghĩa Đô lần thứ XVIII

Trong hai ngày 26 - 27/5, Đảng bộ xã Nghĩa Đô tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kết thúc nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ xã đã hoàn thành 20/20 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng nông, lâm nghiệp đạt 60%, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng cơ bản chiếm 15%, thương mại dịch vụ, du lịch chiếm 25%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng/năm, tăng 17,9 triệu đồng so với năm 2015…

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nghĩa Đô nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 Trong xây dựng nông thôn mới, toàn xã có 40 km đường giao thông nông thôn được bê tông, 100% thôn, bản có điện lưới quốc gia, người dân được sử dụng nước sạch sinh hoạt hợp; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống 13,9%...

Công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tích cực đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã kết nạp 128 đảng viên, nâng tổng số toàn Đảng bộ lên 308 đảng viên.

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã Nghĩa Đô phấn đấu nâng thu nhập bình quân đầu người lên 75 triệu đồng/năm; giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích đất canh tác đạt 90 triệu đồng/ha, doanh thu từ du lịch đạt 20 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3%; kết nạp 75 đảng viên; Đảng bộ xã hằng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tại Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới; bầu 13 đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Bảo Yên lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

*Xây dựng xã Cốc San đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt tiêu chí trở thành phường

Trong 2 ngày 27 - 28/5, tại xã Cốc San đã diễn ra Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ đã đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả đối với hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương đạt kết quả toàn diện. Hệ thống chính trị luôn được củng cố, kiện toàn, Đảng bộ đạt danh hiệu “trong sạch, vững mạnh”.

Các nhóm chỉ tiêu với 16 chỉ tiêu cơ bản thực hiện đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Cốc San lần thứ XX như: Thu nhập bình quân đạt 33 triệu đồng/người/năm; giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích canh tác đạt 75 triệu đồng/ha… Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, nội lực được phát huy, các lợi thế, tiềm năng được khai thác hợp lý, hiệu quả. Văn hóa, giáo dục, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng lên. Công tác quân sự, an ninh đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cốc San nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội xác định mục tiêu tổng quát: Xây dựng xã Cốc San đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và đáp ứng các tiêu chí lên phường, trở thành đô thị kết nối, vùng đệm giữa thành phố Lào Cai và thị xã Sa Pa; gắn với phát triển dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng, nông nghiệp công nghệ cao. Xã xác định lấy thương mại, dịch vụ làm mũi nhọn, phát triển văn hóa xã hội toàn diện, đảm bảo quân sự, an ninh, trật tự an toàn xã hội, phát huy dân chủ, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, chăm lo xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Một số mục tiêu cụ thể đề ra như: Giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích canh tác đạt 105 triệu đồng/ha; thu nhập bình quân đạt 70 triệu đồng/người/năm, cơ bản không còn hộ nghèo; tỷ lệ lao động có việc làm đạt từ 96% trở lên; 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cốc San nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thành phố Lào Cai lần thứ XXIII gồm 7 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết.

*Xã Thượng Hà: Phấn đấu đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng

Trong 2 ngày 26 – 27/5, Đảng bộ xã Thượng Hà tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Quang cảnh Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Thượng Hà đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt nhiều kết quả. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 12%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Người dân mạnh dạn đưa các loại cây trồng, vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nhờ đó, giá trị sản xuất đạt 60 triệu đồng/ha; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 3.535 tấn...

Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm triển khai thực hiện. Trong 5 năm, người dân đã hiến trên 35.000 m2 đất để mở mới và nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn. Thu nhập bình quân đầu người đạt 24,5 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 19,6%.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, trong nhiệm kỳ đã kết nạp 57 đảng viên mới. Hằng năm, trên 80% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, các chi bộ đều hoàn thành nhiệm vụ trở lên.  

Ra mắt Ban Chấp hành khóa mới.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ xã Thượng Hà tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy dân chủ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng; giá trị sản xuất trên một ha canh tác đạt 75 triệu đồng; tỷ lệ che phủ rừng đạt 60%; tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình hằng năm từ 2%-3%. Hằng năm, Đảng bộ xã hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 90% chi bộ và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa XX gồm 13 đồng chí; bầu 12 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu Đảng huyện Bảo Yên lần thứ XXII.

Tô Dung - Minh Huyền - Lan Hương - Trọng Điểm
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.