Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Các đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

26/05/2020 15:08

LCĐT – Trong các ngày 24-26/5, các đảng bộ cơ sở tiếp tục tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

*Xây dựng Vườn Quốc gia Hoàng Liên xứng tầm Vườn di sản ASEAN

Đó là chủ đề được Đảng bộ Vườn Quốc gia Hoàng Liên đề ra tại Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tổ chức trong 2 ngày (24 - 25/5).

Dự đại hội có 70 đảng viên trong Đảng bộ.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Vườn Quốc gia Hoàng Liên đã phát huy truyền thống đoàn kết, ra sức phấn đấu, vượt mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Quang cảnh Đại hội.

Công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng tiếp tục được tăng cường với nhiều biện pháp tích cực và hiệu quả, bảo vệ tốt đa dạng sinh học. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân các xã vùng đệm trong, vùng đệm ngoài của Vườn tham gia bảo vệ rừng. Trong nhiệm kỳ đã tuyên truyền được 366 buổi với gần 34.000 lượt người tham gia, giúp phần lớn người dân hiểu và nhận thức được vai trò, trách nhiệm tham gia bảo vệ và phát triển rừng.

Công tác tuần tra, xử lý vi phạm pháp luật lâm nghiệp được tăng cường, số vụ vi phạm giảm mạnh (năm 2017 xảy ra 46 vụ, năm 2018 là 24 vụ, năm 2019 chỉ còn 5 vụ). Đặc biệt 3 năm liên tiếp không xảy ra cháy rừng trên địa bàn quản lý. Hằng năm, đơn vị sử dụng trên 10 tỷ đồng từ nguồn kinh phí dịch vụ môi trừng rừng phục vụ cho công tác giao khoán bảo vệ rừng, đảm bảo công khai, minh bạch và hiệu quả.

Công tác nghiên cứu khoa học được đẩy mạnh, nhiều đề tài, dự án được thực hiện thành công. Vườn đã thiết lập nhiều tour du lịch sinh thái, các điểm du lịch cộng đồng trong và ngoài vùng lõi của Vườn, như tuyến leo núi Fansipan, khu du lịch suối Vàng - thác Tình Yêu, tuyến Vũng Rồng - Giếng Tiên, Sín Chải - Đồi Dù - Trạm Tôn, Séo Mý Tỷ - Rừng Tùng – Fanxipan…; đồng thời, tăng cường công tác quảng bá, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế.

Tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành khóa mới.

Công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ triển khai thực hiện tích cực trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 25 đảng viên mới, đạt 100% so với nghị quyết đề ra.

Với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ - Sáng tạo – Phát triển”, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Vườn Quốc gia Hoàng Liên khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 9 đồng chí; bầu 6 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội cấp trên.

*Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện Mường Khương nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong 2 ngày 25 - 26/5, Đảng bộ Quân sự huyện Mường Khương tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Quang cảnh Đại hội.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng uỷ Quân sự huyện đã quán triệt nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, nhiệm vụ của cấp trên và đề ra chủ trương, giải pháp lãnh đạo sát, đúng, động viên cán bộ, chiến sỹ và nhân dân khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

Trong 5 năm, đơn vị đã tham mưu với Huyện uỷ, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện, diễn tập các cụm tác chiến biên phòng, chiến đấu phòng thủ cấp xã, phòng, chống bão lũ, tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống cháy rừng, bảo vệ rừng. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Quán triệt nghiêm túc các quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Thực hiện tốt chính sách quân đội và hậu phương quân đội, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Quy định 28 của Tỉnh uỷ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… Phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, phong trào “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” được đơn vị thực hiện hiệu quả, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống bộ đội.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện Mường Khương nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Mường Khương lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

*Xã Cam Đường phấn đấu cơ bản đạt tiêu chí trở thành phường

Ngày 25 - 26/5, Đại hội đại biểu xã Cam Đường lần thứ XXIV đã được tổ chức thành công.

Quang cảnh Đại hội.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã đã hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIII đề ra. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị luôn được quan tâm, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Đảng ủy xã đã bám sát các nghị quyết, chỉ thị, quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Hệ thống chính trị luôn đoàn kết, thống nhất cao, các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh, từ đó xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, tạo sự lan tỏa, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, chuyển dịch đúng hướng, giảm cơ cấu nông, lâm, nghiệp; tăng thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp (tăng 18% so với năm 2015), thu nhập bình quân đạt 42,35 triệu đồng/người/năm. Các tiêu chí xây dựng nông thôn mới không ngừng được nâng cao chất lượng. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được quan tâm, quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cam Đường nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, với mục tiêu “Phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phấn đấu cơ bản đạt tiêu chí trở thành phường vào năm 2025”, Đảng bộ xã Cam đường xác định: Khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế địa phương, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư phục vụ phát triển nhanh, bền vững. Chú trọng phát triển kinh tế thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp. Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đẩy mạnh phong trào văn hóa, thể thao, nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chú trọng công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, thực hiện đồng bộ cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động điều hành bộ máy chính quyền cơ sở. Trong đó, Đảng bộ xã xác định 2 nhiệm vụ đột phá gồm: Tập trung phát triển nông nghiệp chất lượng cao, tăng giá trị sử dụng đất, nâng cao thu nhập cho nông dân; tập trung làm tốt công tác quy hoạch đô thị, đất đai, giải phóng mặt bằng, sắp xếp dân cư, xây dựng hạ tầng của xã theo hướng phát triển đô thị, đáp ứng cơ bản các tiêu chí trở thành phường.

Đảng bộ xã xác định một số mục tiêu chủ yếu đến năm 2025: Thu nhập bình quân đạt 70 triệu đồng/người/năm; tổng doanh thu thương mại, dịch vụ đạt 82,9 tỷ đồng; cơ bản xã không còn hộ nghèo; hằng năm có 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trong nhiệm kỳ kết nạp 10-15 đảng viên mới.

Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cam Đường nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu thành phố Lào Cai lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết.

Tô Dung - Kim Huệ - Mạnh Cường - Lan Hương
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.