Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Bắc Hà tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt của các cấp ủy đảng

19/05/2018 09:47

LCĐT - Ngày 18/5, Huyện ủy Bắc Hà tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X).

Quang cảnh hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết số 22 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên", hằng năm, các cơ sở đảng trực thuộc đều xây dựng nội dung, kế hoạch củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ, cán bộ đảng viên. Đặc biệt, trong các buổi sinh hoạt chi bộ, có sự đổi mới nội dung đảm bảo thiết thực, cụ thể gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị và lồng ghép với thực hiện Chỉ thị 03 (nay là Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Kết quả từ năm 2008 đến nay, huyện đã đào tạo, bồi dưỡng 22.107 lượt người về công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể; bồi dưỡng và kết nạp 1.733 đảng viên mới; kiện toàn, sắp xếp theo 5 loại hình gồm: Xã, thị trấn với 21 đảng bộ; cơ quan hành chính 27 (1 đảng bộ, 26 chi bộ); đơn vị sự nghiệp 12 (1 đảng bộ, 11 chi bộ); doanh nghiệp nhà nước 2 chi bộ; lực lượng vũ trang 2 đảng bộ. Đến nay, Đảng bộ huyện có 64 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (25 đảng bộ, 39 chi bộ), với 3.885 đảng viên sinh hoạt tại 309 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và chi bộ cơ sở; có 214/214 thôn, tổ dân phố có chi bộ (trong đó 130/214 chi bộ thôn, tổ dân phố có ban chi ủy, đạt 60,74%); đội ngũ cấp ủy viên có 428 đồng chí; đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở là 440 người. Đặc biệt hằng năm, có 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó 90% hoàn thành tốt nhiệm vụ; 98,8% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên và tỷ lệ hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90%.

Thời gian tới, Huyện ủy Bắc Hà chỉ đạo các cấp ủy Đảng tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt của các cấp ủy đảng, chi bộ; quan tâm xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh; làm tốt công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới; xây dựng đội ngũ cấp ủy viên cơ sở có đủ phẩm chất, trình độ, lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; làm tốt công tác quy hoạch, đào  tạo, bồi dưỡng cán bộ; các cấp ủy thường xuyên giám sát cán bộ, đảng viên về mọi mặt, đồng thời phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc vận động nhân dân giám sát cán bộ, đảng viên ở địa bàn dân cư; tổ chức tốt việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng nhân dân xã, thị trấn bầu…

Viết Vinh
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.