Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Ðảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng phục vụ đại hội đảng bộ các cấp

03/06/2020 13:30

LCĐT - Ðể bảo đảm an toàn, an ninh thông tin (ATTT) phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, tỉnh Lào Cai đã tăng cường quản lý thông tin trên không gian mạng, bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin mạng, nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính, viễn thông phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhu cầu thông tin của người dân.

Tăng cường tuyên truyền và quản lý thông tin trên internet

Nhằm tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh đã phát huy thế mạnh của phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, thông tin cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn; duy trì thường xuyên các chương trình, chuyên trang, chuyên mục về đại hội đảng bộ các cấp; chủ động cung cấp thông tin, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và Nhân dân trong tỉnh.

Cán bộ kỹ thuật Trung tâm mạng thông tin của tỉnh kiểm tra, giám sát, đảm bảo ATTT mạng.                      Ảnh: Thu Hương

Lào Cai cũng tăng cường công tác quản lý thông tin trên mạng với việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, tổ phản ứng nhanh theo dõi, xử lý thông tin trên không gian mạng; duy trì đường dây nóng tiếp nhận thông tin để kiểm soát tốt nội dung đăng tải trên internet, mạng xã hội. Hướng dẫn các cơ quan chủ quản trang thông tin điện tử (TTĐT) trong việc tiếp cận, khai thác và cập nhật thông tin, yêu cầu kiểm soát chặt chẽ các thông tin nói chung, về đại hội đảng bộ các cấp nói riêng trước và sau khi đăng tải; chủ động cung cấp thông tin, phản bác kịp thời những nội dung sai sự thật về Lào Cai trên mạng internet. Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hướng dẫn kỹ năng khai thác và sử dụng thông tin trên môi trường mạng; yêu cầu cán bộ, công chức không sử dụng hòm thư công vụ để đăng ký mạng xã hội; thông tin cụ thể về các hành vi vi phạm để người dân nhận biết nhằm hạn chế việc tung tin đồn thất thiệt lên mạng xã hội; khuyến cáo người dân Lào Cai “Hãy chia sẻ thông tin có trách nhiệm”; tiếp cận và chia sẻ thông tin từ các nguồn tin chính thống. Sử dụng các biện pháp kỹ thuật, ứng dụng CNTT để rà quét, phát hiện kịp thời, xử lý, gỡ bỏ tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng. Kết quả, trong năm 2019 và 4 tháng đầu năm 2020, Lào Cai đã phát hiện, xử lý 23 vụ vi phạm thông tin trên mạng, yêu cầu gỡ bỏ toàn bộ thông tin sai sự thật.

Đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin

Thời gian qua, hạ tầng thông tin truyền thông của tỉnh gồm: hệ thống phần mềm quản lý văn bản, ký số văn bản 4 cấp hành chính; hệ thống Cổng TTĐT tỉnh với 1 cổng chính và 86 cổng thành viên; hệ thống dịch vụ công trực tuyến; hệ thống giám sát, đánh giá, đo lường sự hài lòng của người dân; hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến đến cấp xã; hệ thống thư điện tử công vụ; trung tâm điều hành Đô thị thông minh và các dịch vụ nền tảng, các cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh... đã và đang phục vụ đắc lực công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền. Vì vậy, công tác đảm bảo ATTT được tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, đặc biệt là trước, trong và sau thời gian diễn ra đại hội đảng bộ các cấp.

Lào Cai đẩy mạnh công tác bảo đảm ATTT trên tất cả các mặt: Phát triển đồng bộ, thống nhất hạ tầng mạng; hoàn thiện xây dựng các chính sách về quản lý an toàn thông tin; phê duyệt hồ sơ cấp độ đối với tất cả các hệ thống thông tin cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh; tiếp tục duy trì các chính sách phát triển, thu hút nguồn nhân lực trình độ cao về CNTT, ATTT; tăng cường các giải pháp công nghệ hỗ trợ công tác bảo đảm ATTT cho các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, sẽ hình thành Trung tâm điều hành và giám sát an toàn thông tin (SOC) của tỉnh.

Tỉnh cũng yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể các cấp quán triệt, chỉ đạo chấp hành nghiêm Luật An toàn thông tin mạng, Luật Cơ yếu, Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước…; yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trong việc đảm bảo ATTT thuộc cơ quan, đơn vị, địa bàn phụ trách. Đồng thời, triển khai các giải pháp kỹ thuật đảm bảo ATTT cho hệ thống thông tin trọng yếu của tỉnh như Trung tâm mạng thông tin của tỉnh lắp đặt các thiết bị giám sát an toàn mạng có kết nối với Trung tâm giám sát không gian mạng quốc gia để được giám sát, đảm bảo an toàn thông tin 24/24h, đảm bảo an toàn, thông suốt cho các hệ thống dùng chung của tỉnh, các hệ thống trực tiếp liên quan đến hoạt động phục vụ đại hội đảng bộ các cấp.

Tỉnh cũng yêu cầu cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ thực hiện việc gửi, nhận, trao đổi văn bản điện tử (kể cả văn bản dự thảo) thông qua các hệ thống phần mềm đã được tỉnh chính thức sử dụng, không sử dụng các hệ thống thư điện tử miễn phí và các công cụ trao đổi tin nhắn, chat, messenger. Duy trì hiệu quả Tổ ứng cứu sự cố máy tính. Tổ chức các lớp tập huấn ATTT cho cán bộ phụ trách CNTT các sở, ban, ngành; đào tạo CNTT cho cán bộ cấp xã. Thường xuyên hướng dẫn, cảnh báo về tình hình mất ATTT để các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động các biện pháp đảm bảo cơ sở hạ tầng CNTT hoạt động liên tục, an toàn và thông suốt, phục vụ đại hội đảng bộ các cấp. Rà soát lỗ hổng các trang/cổng TTĐT đảm bảo hoạt động ổn định, liên tục, không để xảy ra sự cố về an toàn, an ninh thông tin mạng.

Đến nay, tình hình ATTT trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định, các nguy cơ về an toàn mạng được ngăn chặn nhanh chóng và khắc phục kịp thời khi có sự cố xảy ra.

Nâng cao chất lượng dịch vụ mạng lưới bưu chính, viễn thông

Nhằm đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, an toàn, các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trong tỉnh đã triển khai thực hiện các phương án đảm bảo an toàn mạng lưới, ATTT, đáp ứng tối đa nhu cầu thông tin trong dịp diễn ra đại hội đảng bộ các cấp.

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, internet đã tăng cường bảo đảm ATTT cho các cơ quan, tổ chức nhà nước hiện đang thuê dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp; rà soát và ngăn chặn các hành vi lợi dụng mạng lưới viễn thông và internet để gửi, phát tán thư điện tử, điện thoại (tin nhắn sms, dịch vụ 3G, 4G) để phát tán thông tin chống phá Đảng, Nhà nước; phát tán vi rút phá hoại các cổng/trang TTĐT. Đồng thời, tăng cường năng lực mạng lưới, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Các doanh nghiệp bưu chính nâng cao chất lượng chuyển phát, đảm bảo nhanh chóng, kịp thời. Các bộ phận và người lao động trong doanh nghiệp, khách hàng đã được quán triệt, phổ biến các quy định về việc nhận, gửi, phát bưu phẩm, bưu kiện nhằm thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. Tăng cường các biện pháp để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho hoạt động bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước, đặc biệt là giai đoạn tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích…

Bằng việc triển khai đồng bộ các giải pháp, đến thời điểm này, công tác đảm bảo ATTT phục vụ đại hội đảng bộ các cấp trên địa bàn tỉnh cơ bản đáp ứng nhu cầu thông tin từ tỉnh đến cơ sở.

Vương Trinh Quốc

      (Sở Thông tin và Truyền thông)

Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.